title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
W grudniu Komisja Europejska wydała rekomendacje dotyczące praworządności w Polsce. Rząd właśnie na nie odpowiedział. Rząd odrzucił zarzuty KE dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości i Trybunale Konstytucyjnym. Polska nie chce się wycofać i jest gotowa na ich ocenę. Właśnie we wtorek minął termin odniesienia się do sprawy przez Polskę. O reakcji rządu poinformowało Polskie Radio, powołując się na PAP Rząd w Warszawie przygotował odpowiedź na grudniowe rekomendacje. W dokumencie napisał między innymi, że zarzuty Komisji wynikają z nieporozumienia i że w Polsce nie występuje ryzyko dla praworządności.


Aktualności
21 marca br. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017. W przemówieniu otwierającym Zgromadzenie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przedstawiła informację o działalności Sądu Najwyższego
21 marca przypada  Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową W Polsce od kliku lat widoczny jest wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią, między innymi na podstawie danych gromadzonych przez Prokuraturę Krajową. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rasistowskie akty agresji są odnotowywane przez organy ścigania
Idea „public governance" to w ocenie prezesa NIK wielkie wyzwanie, stojące obecnie przed tymi samorządami, które chcą w pełni realizować ideę samorządności w służbie obywatelom. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski był jednym z gości zaproszonych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich
Oświadczenie Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego 19 marca 2018 r. W dniu dzisiejszym  Rzecznik Prasowy SN wydał oświadczenie w związku z wypowiedziami przedstawicieli rządu oraz sejmu dotyczącymi zwołania przez Pierwszego Prezesa SN posiedzenia KRS. Na stronie Sądu Najwyzszego znajduje się także wniosek Pierwszego Prezesa SN
Sędzia Aileen Donnelly zasiadająca w Wysokim Trybunale w Dublinie skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne dotyczące możliwości ekstradycji Artura C. do Polski. To ta sędzia (na fotografii) ponownie wywołała europejską dyskusję na temat tego czy w Polsce obowiązuje jeszcze prawo czy wola Prezesa. Irlandzka sędzia
Nie chcemy w Polsce zwolenników brunatnych poglądów i rasizmu; nie ma tutaj miejsca na faszyzm - mówili przedstawiciele koalicji Zjednoczeni Przeciwko Rasizmowi. W sobotę w największych miastach kraju odbyły się demonstracje w związku ze Światowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Demonstracje w związku z przypadającym na 21 marca
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski opublikował komunikat w związku z wypowiedzią sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery z dnia 15 marca 2018 r., w której postawę Pierwszego Prezesa SN Małgorzaty Gersdorf określił jako „obywatelskie nieposłuszeństwo”, a także w związku z wypowiedziami innych osób dotyczących
Oto stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie przedstawionej 8 marca 2017 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli tzw. Białej Księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości. We wstępie Pierwszy Prezes SN zauważa: Dnia 8 marca 2017 r. Pan Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Brukseli tzw. Białą Księgę
MSWiA poinformowało w piątek wieczorem, że podjęto decyzję o anulowania prac nad nowelizacją tych przepisów. Wpływ na to miały przeprowadzone konsultacje społeczne. Z nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych wynika, że rząd będzie mógł zablokować każdą zbiórkę publiczną, jeśli uzna, że jej cel będzie sprzeczny z zasadami życia społecznego
Relacje z sądów
Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał we wtorek 20 marca, że gdańska radna Prawa i Sprawiedliwości Anna Kołakowska znieważyła posłankę Platformy Obywatelskiej Agnieszkę Pomaską, umieszczając wpis: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". Sąd skazał radną na tysiąc złotych grzywny. Sąd Okręgowy uzasadnił, że Kołakowska nie jest winna publicznego nawoływania

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniuna posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę HFPC na decyzję o zobowiązaniu do powrotu wydaną na podstawie przepisów antyterrorystycznych. Sprawa dotyczyła decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zobowiązaniu do powrotu obywatela Algierii, małżonka polskiej obywatelki. Decyzja została wydana w oparciu o niejawne materiały,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła kirgiskiemu sądowi opinię prawną w sprawie S.J., ofiary tortur skazanej na 14 lat pozbawienia wolności za rzekomy nielegalny obrót narkotykami.  W kwietniu 2014 roku S.J. wraz ze swoją żoną zostali zaatakowani przez nieznane im osoby. Po długotrwałym biciu zostali umieszczeni w dwóch samochodach
Sąd Okręgowy we Wrocławiu z urzędu zwolnił warunkowo Tomasza Komendę z odbywania kary pozbawienia wolności. 42-latek już wyszedł na wolność. 42-latek w 2003 roku został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi Kwiatkowskiej. Do zbrodni doszło w podwrocławskich Miłoszycach. Zdaniem prokuratury Tomasz Komenda
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek, w którym kwestionował znowelizowane w 2016 r. przez PiS zasady prowadzenia inwigilacji przez służby specjalne. Według RPO przepisy te naruszają kluczowe prawa i wolności obywatelskie, gwarantowane przez Konstytucję RP i prawo europejskie. Adam Bodnar
W związku z doniesieniami medialnymi o rzekomym uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy wydalonego ze służby dyscyplinarnie prokuratora, którego uznano za winnego uchybienia godności urzędu przez prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości informuję, że w tej sprawie Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji obwinionego uchylił orzeczenie Odwoławczego
Irlandia odmówiła ekstradycji Polaka, który jest poszukiwany za handel narkotykami. Powód jest bardzo prosty: naruszenie zasad demokracji i praworządności przez PiS. To pierwszy przypadek, by sędzia z innego kraju zawarł w swoim orzeczeniu krytykę zmian w polskim sądownictwie. 41-letni Artur C. jest poszukiwany przez policję od ponad 5 lat, między innymi
Prokurator generalny wnosi o uniewinnienie mężczyzny, który w 1968 roku w zakładzie pracy naniósł napisy zawierające krytyczne opinie. Działając z upoważnienia ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego, prokurator Robert Hernand – zastępca prokuratora generalnego, do Sądu Najwyższego złożył kasację w tej sprawie. Wniósł w niej o uniewinnienie
Korporacje prawnicze
W wyniku podjętych działań „pozakarnych" przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu, poszkodowany nieuczciwym działaniem przedstawicielki jednej z firm telekomunikacyjnych, po kilku miesiącach uwolnił się od nękających go pism wzywających do płacenia abonamentu za usługę, której w rzeczywistości nie zamówił. W czerwcu 2016 roku do poszkodowanego
Z okazji 100-lecia samorządu adwokackiego w Polsce Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na pracę pisemną, w formie eseju, pt.: „Rola adwokatów w życiu społecznym”. Opracowanie może dotyczyć analizy pracy adwokata i jej wpływu na życie społeczne, wydarzenia historycznego z udziałem adwokatów,
W najnowszym badaniu CBOS Polacy wyrazili swoje uznanie dla pracy Najwyższej Izby Kontroli. Od kilkunastu lat NIK nie miała tak niskiego poziomu ocen negatywnych. Wg najnowszego badania źle pracę Izby ocenia tylko 11 proc. badanych dorosłych Polaków. Niewiele instytucji może się pochwalić podobnym wynikiem. Liczba dobrze oceniających pracę NIK wzrosła
Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów: W związku z zapowiedzianą przez ministra sprawiedliwości nowelizacją przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej, stowarzyszenie zgadza się, że dla zachowania najwyższych standardów etycznych sędziów każdy sędzia, który został prawomocnie
Podczas drugiej edycji Dnia Edukacji Prawnej uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego nr XVIII im. Zamoyskiego w Warszawie uczestniczyli w zajęciach w Sądzie Najwyższym. Uczniów oprowadzili po budynku pracownicy sekcji prasowej, którzy bardzo ciekawie opowiedzieli o jego historii, a także o tym dlaczego kariatydy zamiast przy wejściu, umieszczono
Przypominamy, ze Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 20 - 23 marca 2018 r. Na 20 marca 2018 r. o godz. 10.00 przewidziano – część pierwszą,
Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości: W dniach 8 i 9 marca 2018 r. przeprowadzony został egzamin komorniczy. Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnychz siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Każdego dnia egzamin trwał 6 godzin, podczas których zdający opracowywali po jednym zadaniu pisemnym,
Oto odpowiedź na kompendium Białej Księgi, przedstawionej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w celu przedstawiania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce. Odpowiedź jest
Paweł Roman Andrzejewski w Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie,Marcin Pawelec w Prokuraturze Rejonowej w Wągrowcu, Bogumiła Anna Polak w Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie,i  Monika Anna Kokocińska w Prokuraturze Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej (asesura prokuratorska) decyzjami prokuratora generalnego z 14 marca 2018 roku

Moja kancelaria

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.

Sędzia Waldemar Żurek: gnoją mnie systemowo,instytucjonalnie, któregoś dnia dostanę "dwa strzały" i będzie spokój.

Profesor Monika Płatek: Kto oceni czy kłamię, gdy mówię o przeżyciach mojej matki w Auschwitz? Pan Morawiecki? Jaki?

Jerzy Owsiak: 126 373 804,34 złotych - tyle udało się zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Premier Mateusz Morawiecki o Marcu '68: Powinien być dla Polaków powodem do dumy, nie do wstydu

Mgr Zbigniew Ziobro: Do Krajowej Rady Sądownictwa wprowadziliśmy  'tlen demokracji i nowe standardy"

Prof. Jadwiga Staniszkis: jestem rozczarowana Mateuszem Morawieckim  "trochę brakuje mu osobowości".


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie. W oparach aburdu przeszły  bez echa społeczne marsze żądające powrotu wolnych sądów, wolnych wyborów i wolnej Polski, Dzień Praw Człowieka i I Kongres Praw Obywatelskich.  Szkoda, że nikt już nie  pamięta  o  heroicznym czynie Piotra Szczęsnego,

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro, będzie można zastosować także przepisy o konfiskacie rozszerzonej na mocy której zostana pozbawieni majątku, oni i ich rodziny.
Porady, Listy, Komunikaty

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats

Szkolenie HFPC w Poznaniu jest organizowane we współpracy z Katedrą Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Przyjaciel Zwierząt – Nagroda Prezesa NIK ma trafiać do osób, instytucji lub organizacji, które prowadzą,