title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w sekcji poświęconej Europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, zostanie opublikowane stanowisko polskiego Rzecznika oraz innych, krajowych ombudsmanów, dotyczące poszanowania praw i wolności migrantów poszukujących w Europie ochrony międzynarodowej, także w kontekście wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Opinię w sprawie poszanowania praw i wolności migrantów poszukujących w Europie ochrony międzynarodowej


Aktualności
Trwający od 2015 r. kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla ochrony praw człowieka, zasady praworządności oraz trójpodziału władzy – wynika z opublikowanego dziś przez HFPC raportu pt. „Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016”. Trwający w Polsce kryzys konstytucyjny ma dwa aspekty. Pierwszy związany jest z wyborem nowych sędziów Trybunału
 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf wzięła udział w konferencji poświęconej prezentacji raportu: „Obywatelski Monitoring Sądów 2015/2016” organizowanej przez fundację Court Watch Polska. Konferencja odbyła się w Warszawie. Głównym punktem konferencji była prezentacja wyników obserwacji rozpraw i posiedzeń
Trudno rzetelnie ocenić na jakim etapie zaawansowania jest wdrażana Strategia „Sprawne Państwo 2020”, której głównym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na współpracę z obywatelami. Nie zbudowano bowiem systemu monitorującego postępy wdrażania Strategii na każdym poziomie jej realizacji oraz nie zapewniono
Parlament Europejski przeprowadzi debatę o sytuacji kobiet w Polsce - taką decyzję podjęli w czwartek liderzy większości frakcji w europarlamencie. Nie zaplanowano głosowania nad rezolucją. Decyzję o debacie skrytykowali europosłowie PiS oraz PO. Z inicjatywą debaty na temat praw kobiet w Polsce wyszły frakcje Socjalistów i Demokratów (druga co do wielkości
Szefowa Kancelarii Prezydenta odpowiada RPO w sprawie niepowołania sędziów przez Prezydenta: Zgodnie z art. 179 Konstytucji, sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Powoływanie sędziów jest wyrazem konstytucyjnej zasady równowagi władz i znajduje się w orbicie prawa konstytucyjnego. Jest klasyczną
 Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w panelu dotyczącym nadużywania tymczasowego aresztowania podczas największego dorocznego spotkania przedstawicieli krajów OBWE na temat praw człowieka i demokracji Human Dimension Implementation Meeting. W tym roku spotkanie odbywa się w Warszawie.
Komitet Obrony Demokracji został we wtorek uhonorowany Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego. W tym roku wśród polskich laureatów nagrody PE jest też poznańska pielęgniarka, uczestniczka wydarzeń Czerwca'56, Aleksandra Banasiak, której kandydaturę zgłosiła posłanka do PE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Liderowi KOD Mateuszowi Kijowskiemu
8 września br. został uruchomiony Rejestr Spadkowy, w którym gromadzone są informacje mające uniemożliwić przypadki kilkakrotnego stwierdzania spadku po tym samym zmarłym; np. przez różne sądy lub przed notariuszem. Dotychczas nierzadko zdarzały się przypadki kilkukrotnego stwierdzenia nabycia spadku po tej samej osobie, ponieważ sądy
Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku występującymi (na terenie całego kraju) niebezpiecznymi przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych wraz z podrobionymi tytułami wykonawczymi. W związku z tym należy zachować szczególną staranności przy weryfikowaniu autentyczności
Relacje z sądów
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 38/16 podjął uchwałę następującej treści: Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć także osoba, która ma być ubezwłasnowolniona. Uchwała została podjęta w wyniku rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się sprawą umorzenia śledztwa ws. marszu ONR 30 września 2016. Postanowienie prokuratora ws. marszu ONR budzi wątpliwości - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. We wtorek prokuratura umorzyła dochodzenie ws. manifestacji ONR
Konstytucyjne gwarancje prawa do nauki nie wykluczają istnienia mechanizmów oceny aplikantów. Nakazują przeprowadzanie ocen z uwzględnieniem indywidualnych osiągnięć aplikantów i ich zdolności przydatnych do wykonywania zawodu adwokata – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Rozpoznał on skargę konstytucyjną P. T. dotyczącą jednego
"Gmina sprzedała drogę do domu i wyjście zostało zagrodzone dwumetrowym płotem bez furtki. Mieszkająca tam pani jest uwięziona w domu, nie da się do niej dojechać”. Takie sygnały dostaje w sprawie mieszkanki Dźwirzyna Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednak gmina zapewnia go, że dojazd do domu jest, ale od drugiej strony. RPO dociska i prosi
Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed NSA w sprawie opłaty od skargi na decyzję o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie własności nieruchomości Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Ministra Środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej W ocenie Rzecznika przed wydaniem zaskarżonej decyzji Minister Środowiska nie rozważył w sposób należyty wszystkich pojawiających wątpliwości związanych planami
13 października Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia rozpozna zażalenie HFPC na postanowienie Prokuratury w sprawie odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Sprawa zostanie rozpoznana w składzie 3 sędziów zawodowych. Jest to odpowiedź na zażalenie złożone w połowie czerwca 2016 r., dotyczące postanowienia
Powołane unormowania Regulaminu wykraczają poza granice delegacji ustawowej, a ponadto, jako podlegające materii ustawowej, niezasadnie są regulowane w akcie rangi rozporządzenia, co, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, dowodzi ich niezgodności z powołanymi w petitum zapisami Konstytucji. To fragment uzupełnienia uzasadnienia wniosku do
Polskie sądy są zbyt łagodne dla pijanych i odurzonych kierowców, którzy powodują wypadki komunikacyjne – uważa Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Proponuje on podwyższenie kar dla sprawców takich przestępstw. Zgodnie z przygotowanym projektem nowelizacji kodeksu karnego wobec sprawców takich przestępstw sądy
Korporacje prawnicze
W środę (28 września 2016 r.) odbyło się uroczyste otwarcie nowego gmachu Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie z udziałem prokuratora krajowego - Bogdana Święczkowskiego. Nowy budynek przy ul. Słomianka jest efektem wielu lat starań o stworzenie godnych warunków dla pracowników i prokuratorów z Gniezna. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele
Znamy już termin kolejnego ogólnopolskiego konkursu więziennej twórczości teatralnej organizowanego przez Areszt Śledzy w Poznaniu. W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Organizatorem konkursu jest dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu we współpracy z Marszałkiem
W sobotę 24 września 2016 r. po raz jedenasty przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną. Ponadto, po raz dziewiąty odbył się państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów przed 68 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło łącznie ok. 8 390 osób, spośród których na
Od tygodnia trwa kampania internetowa #onidlanas, która ma na celu pokazanie, jak cudzoziemcy i Polacy o imigranckich korzeniach współtworzą i wzbogacają polskie społeczeństwo. Hashtag akcji oznacza także, że #onidlanas są ważni i że nie zgadzamy się na panoszący się rasizm, ksenofobię i „Polskę tylko dla Polaków”. Od kilkunastu miesięcy dochodzi w Polsce do aktów
Minister sprawiedliwości podał do publicznej wiadomości testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 24 września 2016 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Testy sa dostępne na stronie internetowej resortu.
„Społeczne i osobiste konsekwencje braku prawnego uregulowania związków osób tej samej płci oraz skutecznej ochrony przed dyskryminacją” to tytuł dyskusji, w której 24 września w Poznaniu wzięła udział zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek. W debacie zabrali głos: reżyserka Agnieszka Holland, dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji
W 2015 r. komornicy sądowi prowadzili ponad 610 tys. egzekucji o alimenty, w tym 60 tys. nowych spraw. Skuteczność egzekucji komorniczej w tym obszarze w 2015 r. wyniosła 20%. W I półroczu 2016 r. jest już ona na poziomie podobnym, jak w całym ubiegłym roku. Tyle spraw zakończyło się wyegzekwowaniem należności. Aby zwiększać skuteczność egzekucji
Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu nadzoruje postępowanie dotyczące działania polsko-estońskiej grupy wyspecjalizowanej w wyprowadzaniu środków pieniężnych ze spółek, które znalazły się w przedmiocie zainteresowania organów ścigania oraz organów
Przedstawiamy list ambasadora Turcji w sprawie "tureckiej" uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich: Szanowny Panie Prezesie; w nawiązaniu do Uchwały Nr 3 podjętej podczas Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. czuję się zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na tę uchwałę, jako że została ona przyjęta w oparciu

Moja kancelaria

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Prof. Adam Strzembosz. prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

....i nie chcę złamać konstytucji. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem TVN24.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Podjeto decyzję o przeniesieniu śledztwa w sprawie bezprawnego dostępu do komputera sędziego Wojciecha Łączkowskiego. Decyzja, jak to wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej, została podjęta w trosce o rzetelność prowadzonego postępowania. Zawiadomienie sędziego może bowiem oznaczać konieczność przesłuchania prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Legnicy, gdzie dotychczas prowadzono to śledztwo. Z tego względu Prokuratura Okręgowa w Legnicy złożyła wniosek o przeniesienie postępowania, a Prokuratura Krajowa go uwzględniła. Kiedy słyszę, że postępowanie karne zostaje przeniesione do innej prokuratury ze względu na możliwość podejrzenia możliwości stronniczości bądź braku rzetelności prokuratora,

W Poranku Radia TOK FM gościem był Jarosław Gugała, który powiedział: :Ta bitwa (o aborcję - red.) jest o nic. Można wyjechać 5 km za polską granicę i zrobić sobie aborcję zgodnie z prawem i bez łaski. Jest to odwracanie uwagi opinii publicznej w Polsce od tego, co jest najistotniejsze. My, jako społeczeństwo, państwo i naród jesteśmy w złej sytuacji demograficznej i gospodarczej. Zadłużamy nasze dzieci i wnuki, żyjemy na ich koszt. Nie sprawa aborcji w Polsce wymaga referendum, są ważniejsze sprawy - mówił dziennikarz.
Porady, Listy, Komunikaty

Demokrację mamy w Polsce od ponad ćwierć wieku. Często wydaje się nam, że nasze prawa i wolności to oczywisty element

Zapraszamy studentów wydziałów prawa i administracji do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno-

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu