title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
"Jeśli sędziowie nie będą mianowani, zarządzani i dyscyplinowani w całkowicie niezależnym procesie, wolnym od niewłaściwych wpływów ze strony władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, to obywatele nie będą mieli pewności, że ich sprawy przeciwko państwu są procedowane przez bezstronny, wolny od nacisków Sąd." Przyszłość Wymiaru Sprawiedliwości w Europie to temat Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), które w dniach 1-3 czerwca 2016 r. odbyło się w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa po raz drugi (po raz pierwszy 10 lat temu) była gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.


Aktualności
W najbliższą niedzielę w Poznaniu rozpocznie się 24. Światowy Kongres Politologów Do stolicy Wielkopolski przyjedzie około 3 tys. naukowców z całego świata O prawo zorganizowania konferencji starało się 8 miast. Komitet IPSA zadecydował, że kongres odbędzie się właśnie w stolicy Wielkopolski. - Przekonaliśmy komitet organizacyjny, że Poznań
Sejm - na mocy uchwały - ustanawia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Sejm oddaje w niej hołd "wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów". "W wyniku popełnionego w latach 1943-1945 ludobójstwa
Zarówno rząd ukraiński, jak również separatyści wspierani przez Rosję we wschodniej Ukrainie arbitralnie przetrzymują cywilów, czasami w tajnych więzieniach i torturują ich, ogłosiły Amnesty International i Human Rights Watch w opublikowanym dzisiaj raporcie. Raport „Nie istniejesz”. Arbitralne zatrzymania, wymuszone zaginięcia
Obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów. Działania publicznej administracji drogowej nie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Poprawiło się co prawda bezpieczeństwo pieszych, wciąż jednak w Polsce nadal co trzeci zabity na drodze
- Chyba w każdym państwie są znane telenowele, które wywołują łzy u wielu telewidzów. Sprawy, które trafiają do rzeczników praw obywatelskich są jednak dużo bardziej dramatyczne i skomplikowane niż te pokazywane w produkcjach telewizyjnych – mówił podczas debaty na temat roli rzeczników praw obywatelskich we współczesnej Europie
- Do Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. wpłynęły 623 sprawy. Były to wnioski, pytania prawne, skargi konstytucyjne. To najwyższy wpływ spraw do TK w historii, wyższy o 17,5 proc. od wpływów w roku 2014 - poinformował prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński przed połączonymi sejmowymi komisjami ustawodawczą oraz
Zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3” Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.K.-Lider, AGB 2 Sp. z o.o. – Partner 88-100 Inowrocław,
Jak donoszą media Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział debatę nad przywróceniem kary śmierci. Warto przypomnieć, że w 1982 r. Rada Europy przyjęła Protokół 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zakazujący kary śmierci w trakcie pokoju. Sygnatariuszami protokołu są wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym
Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy 558), po raz kolejny wyraża pogląd, że Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej mającym kompetencje do ostatecznego i wiążącego
Relacje z sądów
Zgodnie z postanowieniem sądu Dorota C. z Obornik została uznana za jedyną spadkobierczynię swojej mamy, albowiem ta sporządziła stosowny testament. Na spadek składały się m.in. : sto tysięcy złotych na książeczce oszczędnościowej w Ludowym Banku Spóldzielczym w Ryczywole, książeczce, notabene, wystawionej wyłącznie na nazwisko zmarłej

W dniach 24 maja, 14 i 28 czerwca oraz 5 lipca 2016 roku 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 9 wyroków w sprawach przeciwko Polsce, w których analizował zasadność zarzutów naruszenia: zakazu poniżającego traktowania i karania określonego w art. 3 Konwencji w kontekście braku efektywności procedury sądowej kontroli
Przed krakowskim Sądem Okręgowym ruszył proces cywilny przeciw twórcom niemieckiego serialu "Nasze matki, nasi ojcowie" i telewizji ZDF za naruszenie dóbr osobistych żołnierzy AK. Pełnomocnicy pozwanych wnosili o odrzucenie pozwu. Do procesu przystąpiła prokuratura. Proces wytoczył 92-letni żołnierz Armii Krajowej Zbigniew Radłowski oraz Światowy
HFPC przedstawiła ETPC opinię przyjaciela sądu w postępowaniu w sprawie Orłowski przeciwko Polsce (skarga nr 5547/15). Sprawa dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do zwrotu pozwu, ponieważ nie zawiera on adresu pozwanego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada, czy taka sytuacja nie narusza prawa do sądu wynikającego z art. 6 ust. 1 EKPC.
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o odmowie ekstradycji do Rosji Czeczena, któremu w Polsce nadano status uchodźcy i który mieszka w tutaj wraz z rodziną od ponad 10 lat. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opinię w tej sprawie. Zdaniem HFPC samo nadanie statusu uchodźcy powinno być powodem odmowy ekstradycji.
Na podstawie dokumentów RPO stwierdził, że w zarządzeniu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu zawarto nieprawidłowe pouczenie o przysługujących środkach zaskarżania. Nie pouczono skazanego o aktualnej treści art. 81 § 1 a k.p.k., dodanej ustawą z dnia 12.06.2015 r. Skazany działał bez adwokata i nie zaskarżył postanowienia o odmowie udzielenia
Ustawa antyterrorystyczna jest sprzeczna z Konstytucją, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – 11 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. 100-stronicowy dokument Rzecznika przedstawia argumenty za ułomnością poszczególnych
Postępowanie administracyjne nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody 13 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 14/16 podjął uchwałę następującej treści: Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania
Sprawa małżonków G., do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, nie jest sprawą typową. Po pierwsze, Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania cywilnego, które jest zawieszone. Po drugie – złożył wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, a zatem w sprawie, w której nakaz
Korporacje prawnicze
System sprawozdań dotyczących finansów publicznych nie był w kontrolowanym okresie przejrzysty. Nie dostarczał on spójnych danych, które przedstawiałyby rzeczywisty obraz procesów zachodzących w państwie. Rozbieżności dotyczyły nawet danych kluczowych dla finansowej oceny państwa, takich jak łączne wielkości dochodów i wydatków
Przepisy powalają więźniom ubierać się stosownie do pory roku. Latem tym stosownym ubiorem są – spodenki i koszulka. Ale w wielu więzieniach regulaminy więzienne na takie ubranie nie pozwalają. Władze więzienne uważają, że to strój niestosowny, w efekcie nawet w największe upały więźniowie wychodząc z celi muszą zakładać spodnie
Policjanci z CBŚP publikują - za zgodą sądu - wizerunki dziewięciu mężczyzn podejrzanych o utrwalanie i rozpowszechnianie w sieci pornografii dziecięcej. Apelują, by osoby pokrzywdzone zgłaszały się do poznańskiego zarządu CBŚP. Ojciec kręcił filmy porno z córkami i ich koleżankami. Nagrania udostępniał innych pedofilom w sieci. Sprawa – jak
Projekt Emp@tia – choć realizowany terminowo i zgodnie z wyznacznikami - nie przyczynił się istotnie do usprawnienia rozpatrywania spraw i poprawy efektywności realizacji zadań w obszarze zabezpieczenia społecznego. Ani nie poprawił znacząco warunków pracy urzędników, którzy na razie nie mogą nawet wykorzystać zakupionych urządzeń,
- Za niedopuszczalne uważam zdarzenia, gdy mimo ewidentnej potrzeby ochrony dobra małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem (zwłaszcza o charakterze seksualnym) ich imiona i nazwiska umieszcza się bezrefleksyjnie na wokandzie dostępnej dla wszystkich – głosi pismo skierowane na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro
W związku z uzyskanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacjami na temat bulwersujących zdarzeń w postaci fizycznej napaści, w toku podejmowanych czynności służbowych, na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu oraz towarzyszącego mu asesora, a także o podejrzeniu ostrzelania siedzib kancelarii komorniczych
Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce Prokuratura i Prawo jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika „Prokuratura i Prawo” w wersji elektronicznej. Polecamy lekturę wszystkich artykułów, glos, recenzji innych materiałów, a w szczególności artykuł autorstwa prokuratora Aleksandra Herzoga pt. Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym
- O każdej osobie trzeba myśleć w kategoriach jej praw. Przekonanie, że jak ktoś zrobił coś złego, to nie warto się nim zajmować, jest szkodliwe. Dlatego w Międzynarodowym Dniu Praw Więźnia chciałbym zwrócić uwagę na standardy odbywania kary. Chciałbym, aby takie spotkania stały się tradycją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – mówił Adam Bodnar
Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie oceniła kierunek zmian legislacyjnych zmierzający do istotnego obniżenia opłat za czynności adwokackie i radcowskie zarówno gdy pomoc prawna świadczona jest z wyboru, jak i z urzędu. - Biorąc pod uwagę prowadzone obecnie prace legislacyjne, które zmierzają do ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę

Moja kancelaria

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Prof. Adam Strzembosz. prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

....i nie chcę złamać konstytucji. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem TVN24.

Rozmowa z rejentem Tadeuszem Paetzem, prezesem Rady Izby Notarialnej w Poznaniu o ogólnopolskiej akcji Notariatu.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Turcja zawiesza Europejską Konwencję Praw Człowieka. Informację taką przekazał wicepremier tego kraju Numan Kurtulmus. Podkreślił, że decyzja ta nie narusza międzynarodowych zobowiązań Turcji. Powołał się przy tym na przykład Francji, która również w oparciu o artykuł 15 konwencji zawiesiła część jej zapisów. Zgodnie z Konwencją jej zapisy mogą zostać zawieszone w stanie wyższej konieczności, na przykład wojny lub stanu wyjątkowego. Po co narażać się na kpiny i krytyczne uwagi ze strony Komisji Weneckierj i Unii Europejskiej.

Kiedy rozum śpi, budzą się potwory. Nieśmiertelna grafika Goyi jest doskonałą ilustracją naszych czasów. Kiedy głowę podnosi skrajna prawica natychmiast wspiera ją Kościół. Wszystko już przerabialiśmy.Jeżeli tylko takie wartości jak równość, praworządność, braterstwo i wolność - staja sie pustymi sloganami zaczyna zwyciężać zło. Zjednoczona Europa znów sie dzieli. Czy staje to się, jak twierdzi Zbigniew Błaszczak nieszczęsny szef MSW z powodu multi-kulti? Na pewno nie. Czy to multi kulti spodowało aneksję Krymu, krwawy zamach stanu w Turcji, mordowanie bezbronnej ludności w Syrii; czy to multi -kulti doprowadziło do wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej.
Porady, Listy, Komunikaty

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że minister sprawiedliwości w porozumieniu

W imieniu komandora regat adw. Anisy Gnacikowskiej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki ORA w Warszawie pragniemy

1 lipca br. została uruchomiona rekrutacja na IX edycję Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej