title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Już ponad tysiąc sędziów wyraziło zainteresowanie Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich. Zgłoszenia ponadlimitowe były początkowo umieszczone na liście rezerwowej, gdyż nie mieliśmy pewności, że będziemy w stanie zapewnić miejsce dla więcej niż 400 osób. Od początku było dla nas jednak priorytetem umożliwienie udziału w Kongresie każdemu sędziemu, który taką wolę wyrazi. W związku z tym udało nam się pozyskać dodatkowe pomieszczenia i z przyjemnością informujemy, że wszystkie dotąd zgłoszone osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w Kongresie. Oczywiście będzie to dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne. Z góry przepraszamy za ewentualne niedogodności, które będą mogły się z tym wiązać i prosimy o wyrozumiałość. Kongres odbędzie się w 4 salach położonych na IV. Piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.


Aktualności
Polski rzad nie widzi nic zdrożnego w tym, że turecka dyktatura zwalcza demokrację i obowiązujący porządek prawny. Tymczasem 2847 tureckich sędziów i prokuratorów zostało definitywnie usuniętych z zawodu. Wysoka Rada Sądownictwa (HSYK) w swojej decyzji uznała, że istnieją "powiązania" pomiędzy nimi a organizacją FETO/PDY, co skutkuje natychmiastową dymisją
Iustitia zaprasza Prezydenta RP do rozmowy o sądownictwie: Szanowny Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do Pana Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej z uprzejmą prośbą o spotkanie, którego tematem byłaby sytuacja sądownictwa w Polsce. Ufamy, że
31 sierpnia o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej rozpocznie się konferencja przewodniczących 12 parlamentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawą współpracy w Europie powinna być suwerenność i solidarność państw narodowych. Wszystkie państwa narodowe na naszym kontynencie są integralną częścią Europy. Gospodarzami spotkania są Marszałek
Amnesty International wskazuje, że zakaz noszenia burkini wzmacnia uprzedzenia, nietolerancję i poniża kobiety, a nie przyczynia się do większego bezpieczeństwa publicznego czy poszanowania praw kobiet. Amnesty International z zadowoleniem przyjęła decyzję najwyższego sądu administracyjnego Francji, który uznał zakaz noszenia burkini wprowadzony przez władze
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z trzydziestoma innymi organizacjami z Polski i Ukrainy podpisała apel „Apel ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych do naszych społeczeństw”. Sygnatariusze wezwali w nim do pojednania i wspólnego zaufania. „Emocjonalne lub koniunkturalne działania polityków służą jedynie naszym wrogom. Wspólna pamięć powinna nas
W wielu polskich miastach często odbywają się imprezy masowe. Niestety, wiąże się z nimi nie tylko dobra zabawa, ale także hałas, który jest uciążliwy dla mieszkańców. Jak pogodzić ze sobą te, jak się wydaje, sprzeczne wartości? Uciążliwości zdaniem Rzecznika wynikają z braku mechanizmu prawnego, który pozwalałby właściwym organom na podejmowanie
Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji
W Polsce nie wprowadzono skutecznych mechanizmów, które motywowałyby szpitale korzystające w latach 2005-2014 ze wsparcia ze środków publicznych, do podejmowania restrukturyzacji. Pomoc z budżetu państwa przekazana szpitalom na ograniczenie ich zadłużenia, nie wymuszała konsekwentnej realizacji planów restrukturyzacji. Z kolei pomoc
W związku z zamieszczonymi w portalach tvp.info i wPolityce.pl materiałami dotyczącymi korespondencji elektronicznej sędziów Trybunału Konstytucyjnego oświadczam, co następuje: 1. Do obowiązków wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, zleconych przez prezesa, należy czuwanie nad sprawnością załatwiania spraw w Trybunale. Wiceprezes monitoruje terminowość
Relacje z sądów
We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował § 25 pkt 4 i § 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wskazując, że przewidziana w nich możliwość umieszczenia wychowanków tych placówek w tzw. izbach

HFPC wydała stanowisko, w którym wyraziła zaniepokojenie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który zapadł w sprawie z powództwa Moniki Janowskiej przeciwko „Super Expressowi”. W wyroku z 25 sierpnia 2016 r. sąd nakazał Super Expressowi publikację przeprosin na całej pierwszej stronie gazety przez kolejnych 30 dni, ponieważ uznał, że w sprawie
13 października Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia rozpozna zażalenie HFPC na postanowienie Prokuratury w sprawie odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Sprawa zostanie rozpoznana w składzie 3 sędziów zawodowych. Jest to odpowiedź na zażalenie złożone w połowie czerwca 2016 r., dotyczące postanowienia
W wyniku kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Rejonowy w B. ponownie rozpozna umorzoną wcześniej sprawę dotyczącą nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz znieważenia mniejszości romskiej z powodu przynależności etnicznej. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy zachowa odpowiednią dyscyplinę
Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego opinię amicus curiae w sprawie przewlekłości w toczącym się blisko dziesięć lat postępowaniu administracyjnym. Opinia koncentruje się na omówieniu orzecznictwa ETPC w zakresie obliczania rozmiarów przewlekłości. W 2006 r. H. K. wystąpił do Ministra Rolnictwa o stwierdzenie nieważności
27-letnia Belen, skazana na 8 lat więzienia po komplikacjach w czasie ciąży, zostanie zwolniona z aresztu zdecydował Sąd Najwyższy prowincji Tucuman. To ważny krok w stronę poszanowania jej praw i praw człowieka w Argentynie. Sąd Najwyższy uznał, że przetrzymywanie kobiety w areszcie jest bezcelowe. Belen spędziła w nim już ponad 2 lata, po tym jak w marcu
Chodzi o sprawę młodego obywatela, który wystąpił do NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – instytutu badawczego) o informację, na jakiej zasadzie przyznał pewien adres internetowy prywatnej spółce. NASK w odpowiedzi wezwany do złożenia oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia, pan Tymon jest bowiem niepełnoletni. Podkreśla jednak, że prawo
Zapadł pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym zastosował nieopublikowane w Dzienniku Ustaw orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Chodzi o sprawę obciążenia przez skarbówkę kosztami egzekucji długu burmistrza jednej z gmin. Wyrok NSA zapadł na posiedzeniu niejawnym 8 sierpnia.
Publikujemy komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie „przywilejów” sędziów TK i pracowników Biura TK z związku z nierzetelnymi informacjami dotyczącymi rzekomo nadzwyczajnych „przywilejów” , którymi cieszą się sędziowie TK i pracownicy jego Biura: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym w niczym
Korporacje prawnicze
Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrożono zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. W ocenie NIK w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów. Nie ustalono m.in. szczegółowych
Już tylko godziny  dzielą nas od letnich zmagań sportowych prawników ze wszystkich korporacji. W Szczecinie, w dniach od 7 do 11 września 2016 r. odbędzie się XXVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, organizowana przez Stowarzyszenie Ogólnopolska Spartakiada Prawników Szczecin 2016. Spartakiada to coroczne rozgrywki skupiające przedstawicieli
KRRP uruchomiła ogólnopolski portal ofert dla radców prawnych i aplikantów radcowskich www.dlaRadcow.pl Projekt stanowi odpowiedź zarówno na potrzeby członków samorządu radcowskiego, dla których status zawodowy stanowi dodatkową korzyść na drodze do uzyskania korzystnych, zindywidualizowanych ofert handlowo-usługowych, jak i też
Wchodzą w życie przepisy usprawniające pracę urzędów stanu cywilnego Nowelizacja ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ma na celu usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego i poprawę obsługi obywateli. Kierownicy urzędów stanu cywilnego będą mogli upoważnić pracowników do przenoszenia do centralnego rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w
Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do skargi konstytucyjnej więźnia, a w 11 sierpnia przedstawił argumentację przemawiającą za pozytywnym rozpoznaniem skargi. Od 1 lipca 2015 r. zmianie uległa treść art. 113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.). Obecnie skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład.
Człowiek został skazany na karę w zawieszeniu za czyn o małym ładunku społecznej szkodliwości. Nie zgadza się z wyrokiem, ale zastanawia się, czy warto zaskarżyć wyrok. Bo to opóźni uprawomocnienie się wyroku, a to od tego momentu liczy się czas zawieszenia kary (probacji). A zatem i moment, w którym fakt skazania ulegnie zatarciu, co dla wielu osób ma też
Wciąż brakuje rozwiązań prawnych, które uregulowałyby kwestię otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby, które jednocześnie otrzymują rentę lub emeryturę. Obecnie przepisy przewidują, że świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane osobom, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki, np. nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dyskretne uzewnętrznianie przekonań religijnych w miejscu pracy i noszenie symbolu religijnego nie narusza praw i wolności innych osób. Możliwość prezentowania symboli religijnych przez pracownicę banku należy zatem uznać za prawnie uzasadnioną realizację jej wolności uzewnętrzniania przekonań – napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w liście do
Do HFPC trafiła sprawa naruszenia prywatności przez wyniki wyszukiwania i autouzupełnianie Google. Po wpisaniu imienia i nazwiska klienta Fundacji, wyszukiwarka podpowiadała treści, które odnosiły się do intymnych informacji na jego temat. Jan Nowak* to funkcjonariusz publiczny, który z racji pełnionej funkcji był znany w środowisku lokalnym. Kilka lat temu

Moja kancelaria

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Prof. Adam Strzembosz. prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

....i nie chcę złamać konstytucji. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem TVN24.

Rozmowa z rejentem Tadeuszem Paetzem, prezesem Rady Izby Notarialnej w Poznaniu o ogólnopolskiej akcji Notariatu.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Problem z Andrzejem Dudą ma Polska. Nie ma problemu PiS, bo jak do tej pory podpisuje wszystko jak leci, a nie jak Konstytucja nakazuje. Problemik z Dudą ma Jarosław Kaczyński, nie zawsze prezes chce mu podać rękę, ale to jego psychiczna przypadłość, wszak Duda jest bardziej kaczystowski niż Kaczyński, taki jego syndrom „papieski”. Problem z Dudą jest natury wszelakiej: godnościowej, intelektualnej, duchowej, moralnej i prawnej. Zajmą się kiedyś nim historycy i nie zostawią na nim suchej nitki. Dzisiaj to my musimy chronić materię i „suche nitki” przed Dudą, gdyż czego się nie dotknie, splami. Dlaczego?

"Ten pan już nigdy nikogo nie zabije" powiedzial magister prawa, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 12 lutego 2007 roku po zatrzymaniu przez podległych mu pretorian doktora Mirosława Garlickiego. Brak jakiejkolwiek wiedzy o przeszczepach i wyraźny brak chociażby podsatwowych znamion inteligencji zaowocował zarzutem o zabójstwie pacjenta. Minister przegrał procesy cywilne o zniesławienie a doktor nigdy nie został skazany, ba oczyszczony z zarzutu zabójstwa. Człowiek, który ma także krew  Barbary Blidy na swoich rękach ma czelność pouczać innych. Oto wypowiedzi pana ministra:
Porady, Listy, Komunikaty

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na konferencję dotyczącą zagadnień osadzenia w policyjnych pomieszczeniach dla osób

Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje 12 września br. debatę zatytułowaną „Trybunał

Mistrzostwa Polski izb adwokackich w golfie - TOGAGOLF XVII odbędą się 3-4 września na polu golfowym w Naterkach. Ta