title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adwokat prof. Maciej Gutowski przypomniał we wtorek 27 czerwca słowa jednego z niezłomnych obrońców oskarżonych za udział w obywatelskim Buncie Czerwca 1956 roku, adwokata Gerarda Kujanka: "Kiedy na salę sądową wchodzi polityka wychodzi z niej sprawiedliwość". Mija 61 lat, kiedy poznaniacy powiedzieli NIE krwawej dyktaturze ówczesnego suwerena – rządom robotników i chłopów. Czy czegoś się nauczyliśmy? Chyba nie. Przy zbiegu ulic Hejmowskiego i Solnej stoi Pomnik Poznańskich Adwokatów Niezłomnych Obrońców Czerwca 1956 roku .


Aktualności
Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie przyznał 23 czerwca 2017 r. prof. Wiktorowi Osiatyńskiemu tytuł doktora honoris causa w dziedzinie filozofii. Wyróżnienie wydano w uznaniu za wybitne osiągnięcia akademickie, wkład naukowy i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa otwartego. Prof. Wiktor Osiatyński był absolwentem prawa i socjologii na Uniwersytecie
Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych radzi chronić dane osobowe w czasie wakacji. Na podstawie zdjęć można zdobyć bardzo wiele różnych informacji o Tobie i innych osobach. Uważaj, więc, gdy je upubliczniasz, by nie spotkały Cię przykre konsekwencje. Warto się zastanowić i nie publikować swoich fotek z podróży.
24 czerwca 2017 roku odbyło się sprawozdawcze zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Po żenującym wystąpieniu posla PiS Bartłomieja Wróblewskiego,który pouczał adwokatów; o znaczeniu  prawa i roli Adwokatury w jego utrwalaniu i przestrzeganiu mówili  prezes NRA Jacek Trela i dziekan  ORA w Poznaniu prof. Maciej Gutowski. Zgromadzenie
W ostatnich tygodniach do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają liczne niepokojące doniesienia dotyczące niewystarczającej liczby ratowników wodnych w zbliżającym się sezonie wakacyjnym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Problem dotyczący zmniejszającej się liczby ratowników
Poza jurysdykcją sądu cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego, są sprawy dotyczące wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego - głosi oświadczenie TK przekazane w piątek PAP. "Żaden sąd w Polsce nie ma prawa badać powołania prezesa TK - powiedział PAP sędzia TK Mariusz Muszyński. Jak ocenił, takie działanie oznacza "brak szacunku
Kompleksowa regulacja kwestii związanych z zaspokajaniem tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych  stanowi wyzwanie dla każdego rządu. Nie sprostał do tej pory żaden rząd. Nie znaczy to jednak, iż zagadnienie to nie pozostaje w sferze zamierzeń Rady Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło – pisze do RPO w imieniu pani premier minister Henryk Kowalczyk.
Amnesty International publikuje raport z obserwacji zgromadzeń, które odbywały się w dniu 10 czerwca 2017 r., w Warszawie w okolicach ul. Krakowskie Przedmieście. Obserwatorzy Amnesty International monitorowali przebieg zgromadzeń w godz. 18.30-22.00 na obszarze między ul. Kanonia, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, do ul. Królewskiej. Główne wnioski
23 czerwca Pierwszy Prezes SN, prof. Małgorzata Gersdorf uczestniczyła w konferencji "Przewlekłość postępowania sądowego", która odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Celem konferencji było obiektywne przedstawienie stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań,
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, iż szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski. Jest nie tylko problemem dla budżetu państwa, ale stanowi także jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Minister Finansów zainicjował wprowadzenie regulacji prawnych, nakierowanych
Relacje z sądów
HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie. W lokalnym czasopiśmie „NOWa Gazeta Trzebnicka” ukazały się artykuły dotyczące policjantki jeżdżącej do pracy samochodem, mimo że nie posiadała prawa jazdy. Publikacje zawierały

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza B. za zabójstwo 4 osób, których zwłok do dziś nie odnaleziono. Do zbrodni doszło w latach 2006 – 2008. Akt oskarżenia został skierowany w tej sprawie przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Za każde z zabójstw - zgodnie z wnioskiem prokuratury - Sąd orzekł wobec oskarżonego karę dożywotniego
W dniach 2 maja, 30 maja oraz 1 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał cztery wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń” przeciwko Polsce (skarga nr 7389/09), Żuk przeciwko Polsce (skarga nr 48286/11), Dejnek przeciwko Polsce (skarga nr 9635/13) oraz Kość przeciwko Polsce
Ojciec pana Kazimierza zginął w wypadku samochodowym, którego sprawca miał już odebrane prawo jazdy. Sąd skazał tego kierowcę na półtora roku w zawieszeniu, ponownie zakazał mu prowadzenia samochodów, ale odstąpił od zasądzenia zadośćuczynią synowi ofiary. Przyznał mu tylko 15 tys. zł tytułem naprawienia szkody materialnej.
Zasady ustalania wysokości opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wybór metody ustalania stawki minimalnej wynagrodzenia dla pełnomocnika prawnego należy do normodawcy, który w tym zakresie – w granicach porządku konstytucyjnego – korzysta ze znacznej swobody
Przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczące wyboru członków KRS spośród sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych są niezgodne z Konstytucją; · Przepis ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa odnoszący się do kadencji członków KRS wybieranych spośród sędziów sądów powszechnych rozumiany w ten sposób,
We wtorek poznański sąd drugiej instancji zdecydował, że poznanianka Anna nie musi wydać byłemu mężowi, Belgowi, dwójki dzieci. Wcześniej zarzucono jej, że bezprawnie uprowadziła dzieci do Polski. Sąd Okręgowy oddalił sprawę w trybie Konwencji Haskiej. Wcześniej sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek byłego męża kobiety i kazał jej wydać dzieci do Belgii.
Zaskarżone przez Rzecznika regulacje, uniemożliwiały uzyskanie w trybie uproszczonym certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii przez osoby, które ukończyły specjalistyczne studia wyższe przed wejściem w życie ustawy o szkolnictwie wyższym (czyli uzyskały dyplomy przed 1 września 2005 r.). Trybunał podzielił zasadniczy zarzut Rzecznika stwierdzając,
Sytuacja, w której osoba ukarana w trybie administracyjnym karą pieniężną, o jakiej mowa w art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, miałaby następnie za ten sam czyn polegający na poświadczeniu nieprawdziwych informacji w „Zaświadczeniu o działalności”, zostać pociągnięta również do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 271 § 1
Korporacje prawnicze
Na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali: Maria Juszczak w Prokuraturze Rejonowej w Turku, Anna Katarzyna Kondratowicz w Prokuraturze Rejonowej Poznań - Wilda w Poznaniu, Bartosz Stanisław Krupecki w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie,Ewa Barbara Słomińska w Prokuraturze Rejonowej w Śremie, Dorota Suszek
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ostrzega przed fałszywymi mailami, które zawierają informacje o rzekomej planowanej kontroli. Takie maile otrzymało wiele kancelarii prawnych. Niebezpieczna wiadomość zawiera złośliwe oprogramowanie szyfrujące dane na komputerze i żądające opłaty za klucz pozwalający na ich odkodowanie
Za nami 4 miesiące prowadzenia lekcji o prawach człowieka. Dotychczas w zajęciach wzięło udział ponad 1300 uczniów. Odwiedziliśmy szkoły i biblioteki w Warszawie, Łodzi, Raciborzu, Siemianowicach Śląskich, Zbąszyniu, Krzykosach, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Legionowie i Starachowicach. Po przerwie wakacyjnej będziemy nadal realizować
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące brutalnego gwałtu i zabójstwa piętnastoletniej Małgorzaty K. Do zdarzenia doszło w Miłoszycach w nocy z 31 grudnia 1996 roku na 1 stycznia 1997 roku. Skuteczne działania prokuratury
"Prawie bajki" - druga część książeczki do edukacji prawnej dzieci "Prawie bajki. Twarde prawo, ale prawo" to tytuł publikacji, będącej kontunuacją książeczki do edukacji prawnej dla dzieci. Pierwsza część "Prawie bajki. Nieznajomość prawa szkodzi" ukazała się w ubiegłym roku. Zawiera opowieści, które wprowadzają najmłodszych w świat prawa,uczą podstawowych
Oto stanowisko Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z 20 czerwca 2017 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP obowiązującego modelu wyboru członków KRS W związku z wydaniem przez skład Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 czerwca 2017 r. wyroku w sprawie K 5/17.  Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa
Wiceminister Łukasz Piebiak wręczył pamiątkowe medale kuratorom zawodowym szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej. W niedzielę 25 czerwca przypada Dzień Kuratora Sądowego. W ramach obchodów, w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 20 czerwca uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów. Stanowiło niepowtarzalną
Według najnowszego badania opinii CBOS, w porównaniu z poprzednim pomiarem, poprawiły się opinie o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie dobrze ocenia ją niemal połowa Polaków (47%, od marca wzrost o 5 punktów procentowych), natomiast krytykuje co ósmy (12%, spadek o 4 punkty). Czerwcowe notowania tej instytucji
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Kancelarii Sejmu o precyzyjne wskazanie podstawy prawnej i uzasadnienia decyzji o odmowie wstępu do Sejmu RP uczniom uczestniczącym w II Turnieju Debat Historycznych IPN. RPO prosi w szczególności o wskazanie, na czym miałoby polegać naruszenie porządku publicznego przez noszenie przypinek

Moja kancelaria

Prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu dla TVP24: "Ten wyrok bardzo łatwo pozwoli zadziałać politycznie w kierunku

Zalecam znaczną ostrożność przy chlapaniu językiem i  czytanie ze zrozumieniem mówi profesoer  Ewa Łętowska w "Faktach po Faktach" w TVN24

Sędzia Michał Laskowski, rzecznik SM o uchwale 7 sedziów Sadu Najwyżsdzegp wsprawie ułaskawienia M. Kamińskiego


Podczas Kongresu Prawników Polskich głos zabrała sędzia Małgorzta Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego Oto jej wystąpienie:

Prof. Ewa Łętowska mówi o politycznych prowokacjach podczas katowickiego Kongresu Prawników Polskich


Włodzimierz Cimoszewicz w TVN24 powiedział: - Konstytucja z 1997 roku to dorobek wielu lat pracy. Mówienie o niej,że jest postkomunistyczna,

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia, który raz zostanie naznaczony przez partię, tego nigdy nie zmaże - mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Artur Ozimek,

Pierre-Yves Le Borgn członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Od 27 do 28 czerwca Polska będzie gościć prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Aliyeva. W ramach wizyty planowane są spotkania z Prezydentem RP, Marszałkami Sejmu i Senatu, premier oraz forum biznesu. Ta wizyta jest okazją do zastanowienia się, na ile iluzoryczne korzyści ekonomiczne są ważniejsze od promowania przez Polskę – kraju z długoletnią tradycją walki z reżimem komunistycznym – wartości demokratycznych i poszanowania praw człowieka.

Przypomnijmy, że w środowe popołudnie odbyła się sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold. Posłowie obecni na spotkaniu po kolei zadawali pytania Michałowi Tuskowi. Po dwóch godzinach przyszła kolej na Marka Suskiego, który zadał świadkowi pytanie o tajemniczy rachunek. Tusk nie wiedział, jednak o co konkretnie chodzi, więc razem ze swoim pełnomocnikiem Romanem Giertychem dopytał o jaki rachunek chodzi. - Nie wiem - odpowiedział Suski. Roman Giertych postanowił na swoim profilu na Facebooku skomentować całą sytuację:
Porady, Listy, Komunikaty

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału studiach podyplomowych dla pracowników sądów i prokuratur. „Studia

Zmiany w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej, a także wzrastająca świadomość społeczeństw w

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zacheca do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz