title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Posłowie przyjęli 23 czerwca przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Tym samym Sejm oddał hołd uczestnikom tamtych tragicznych wydarzeń. W uchwale przypomniano historię robotniczych protestów. 28 czerwca 1956 r. robotnicy fabryki Cegielskiego, a także innych zakładów w Poznaniu przerwali pracę i wyszli na ulice. - Skandowali hasła socjalne, ale także antykomunistyczne – czytamy w uchwale. Strajk przerodził się w wielotysięczną manifestację na ulicach Poznania. W dokumencie podkreślono, że w proteście wzięło wtedy udział ok. 100 tys. uczestników. Manifestacja została stłumiona przez wojsko oraz milicję. Jak podkreślono w uchwale 74 osoby zginęły, około tysiąca zostało rannych, a setki aresztowanych, bitych i poniżanych.


Aktualności
Zaczynają się wakacje. Jak co roku w pobliżu schronisk dla zwierząt, albo, co gorsza, gdzieś w głębokim lesie, tzw. humaniści i tzw. milośnicy zwierząt będą przywiązywać je do drzew, aby móc rozkoszować się latem. Tymczasem kontrola NIK wykazała,że gminy nadal nie potrafią skutecznie zapobiegać bezdomności zwierząt. Większość z nich nie wdrożyła
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała petycję do premier Beaty Szydło z prośbą o zwrócenie uwagi na problem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w odniesieniu do osób bezdomnych. Utrudnienia z tym związane powodują, że często takie osoby nie mogą otrzymać świadczeń z pomocy społecznej. Z docierających do HFPC informacji
Krajowa Rada Sądownictwa jest jedynym organem władzy publicznej stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art.186 Konstytucji RP). Konstytucja wyposażyła Radę w kompetencję wypowiadania się w imieniu władzy sądowniczej we wszystkich sprawach dotyczących szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie
Przeprowadzona w Brukseli 20 czerwca 2016 r. międzynarodowa konferencja o rozszerzonej konfiskacie potwierdza, że narzędzie, które Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić w Polsce, z powodzeniem stosowane jest do walki z przestępczością w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Na zaproszenie Komisji Europejskiej w brukselskim
Podejmowane przez Ministra Finansów i urzędy skarbowe działania nie zapobiegły wzrostowi zaległości podatkowych i kwot przedawnionych, zatem w ocenie NIK były nieskuteczne. Odzyskanie zaległych kwot podatku, głównie z tzw. pustych faktur, było właściwie niemożliwe, co grozi wzrostem przedawnień zobowiązań podatkowych. NIK dostrzega
Rok 2017 r. Będzie Rokiem Rzeki Wisły, Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki Podczas 21. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2017 roku. Przyszły rok będzie przebiegał pod patronatem:
Parlament Europejski konsultuje z NIK dyrektywę o zwalczaniu nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej za pośrednictwem prawa karnego. Prezes Izby spotkał się z przedstawicielami instytucji, organizacji i środowisk zainteresowanych tą dyrektywą, m.in. z posłem Juanem Antonio Lopezem Aguilarem, negocjatorem
Senat przyjął ustawę antyterrorystyczną. W trakcie prac legislacyjnych HFPC krytycznie odniosła się do wielu proponowanych w ustawie zmian, wskazując, że stanowią one poważne zagrożenie dla praw człowieka. Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi RP. Oto główne zastrzeżenia HFPC do ustawy antysterrorystycznej
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 nie spełnia swojej roli. Mimo stworzenia ram prawnych i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa, tempo usuwania azbestu jest znikome, a jego ilość wciąż pozostaje niewiadomą, gdyż wciąż nie ma pełnej inwentaryzacji jego zasobów. NIK szacuje, że przy dotychczasowym
Relacje z sądów
Wielka Izba ETPC orzekła, że odwołanie Andrasa Baki ze stanowiska prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego w 2011 r. odbyło się niezgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia prawa do sądu oraz wolności słowa skarżącego. W swoim orzeczeniu Trybunał powoływał się m.in. na opinię przyjaciela sądu,

Nie ma podstaw, aby przyjmować, że adwokat bądź radca prawny działający we własnej sprawie, nie będzie w stanie sporządzić poprawnej – pod względem formalnym i merytorycznym – kasacji, co uzasadniałoby zobowiązanie go do korzystania z pomocy innego profesjonalnego pełnomocnika – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał
21 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny miał publicznie ogłosić wyrok dotyczący wniosku Prokuratora Generalnego w sprawie zasad wydawania rozporządzeń (szczegółowe warunki wykonywania polowań). Na posiedzeniu niejawnym 21 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie zainicjowane wnioskiem
Stan polskiego prawa był przedmiotem dyskusji Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego. Informację o działalności za ubiegły rok przedstawiła pierwsza prezes sądu profesor Małgorzata Gersdorf. Działalność sądu oceniła "bardzo pozytywnie", podobnie jak wielu zaproszonych prawników. O pozytywnej roli Sądu Najwyższego napisał też prezydent
​Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2016 r. rozpoznawał sprawę w przedmiocie pytania prawnego, jakie Sąd Apelacyjny w W. skierował w trybie art. 390 § 1 k.p.c. w sprawie z odwołania spółki IBS. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w W. z udziałem J. D. oraz spółki H. o podstawę wymiaru składek: „Czy pojęcie pracodawcy
Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 21. członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona sprowadzaniem do Polski wyrobów tytoniowych bez ich uprzedniego
14 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący skargi konstytucyjnej K.W. w sprawie dyscyplinarnego wydalenia policjanta ze służby. Prawodawca powinien rozważyć, czy jeśli kara dyscyplinarna stanowi substytut kary kryminalnej lub środka karnego, nie byłoby
Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uniewinnił sygnalistkę Marię Hortis-Dzierzbicką od zarzutu zniesławienia. Szpital, w którym pracowała sygnalistka oskarżył kobietę po tym jak udzieliła wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym przedstawiła nieprawidłowości występujące w Instytucie Matki i Dziecka. Już Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu oskarżyła przed Sądem Okręgowym w Warszawie pięciu mężczyzn - Marka N., Pawła R., Leszka P., Jacka S. oraz Marka K. Zarzuciła im, że posiadając kolekcjonerskie akcje spółki Giesche S.A., nie informując organów państwa o prawdziwym charakterze tych akcji, zaczęli składać pozwy do sądów i wnioski do organów
Korporacje prawnicze
30 czerwca 2016 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się prezentacja księga Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, opublikowana pod koniec maja przez wydawnictwo Wolters Kluwer.Księga ta, pod redakcją prof. Leszek Garlickiego, dr Marty Derlatki i dr hab. Marcina Wiącka, prezentuje dorobek 30 lat
20 czerwca 2016 r. sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęli stanowisko nr 18/2016 dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej.
We wcześniejszych wystąpieniach kierowanych do ministra sprawiedliwości Rzecznik wskazywał na dwa aspekty sporządzania wokand sądowych które prowadziły do naruszenia prawa do prywatności. Ten stan uległ jednak zmianie dzięki nowej regulacji zawartej w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r., przewidującej utajnienie
25 czerwca przypada Dzień Kuratora Sądowego w Polsce. Z tej okazji Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że 22 czerwca bieżącego roku w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączone z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, ustanowionego
Medale „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” otrzymali m.in. Maria Kwiecińska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu; Marek Rafalski sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Jerzy Nowakowski sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu. Uroczystość odbyła się 22 czerwca w siedzibie KRS.

HFPC złożyła apelację od postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym osoby starszej z niepełnosprawnością. Zdaniem HFPC ubezwłasnowolnienie całkowite jest nieproporcjonalną ingerencją w jej prawa i wolności. Przypomnijmy, sprawa dotyczy Pani B., osoby starszej, która potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Potwierdzanie prawa do spadku będzie pewniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania. Rząd, podczas wtorkowego (21 czerwca 2016 r.) posiedzenia, przyjął opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, sprawiającej, że krajowym Rejestrem Spadkowym objęte zostaną również europejskie poświadczenia spadkowe (EPS). Wpisania
Szpitale publiczne coraz częściej zlecają zewnętrznym wykonawcom zarówno swoje podstawowe zadania, czyli udzielanie świadczeń medycznych, jak i usługi niemedyczne, takie jak sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów czy transport sanitarny. Przeznaczają na te cele spore kwoty: 11 skontrolowanych szpitali wydawało na usługi zewnętrzne w
W piątek 17 czerwca 2016 roku zakończył się piętnastoletni prymat Palestry w meczach piłki nożnej z sędziami. Na tron powróciła Temida. Tak, jak lata 80.i 90. oznaczały dominację sędziów w rozgrywanych meczach przyjaźni Adwokaci - Sędziowie o Puchar Prezesa Sądu, to od końca lat 90. i ponad dekadę XXI wieku, do 17 czerwca 2016, puchar

Moja kancelaria

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

....i nie chcę złamać konstytucji. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem TVN24.

Rozmowa z rejentem Tadeuszem Paetzem, prezesem Rady Izby Notarialnej w Poznaniu o ogólnopolskiej akcji Notariatu.

Portal pokój adwokacki rozmawia z Ewą Ivanovą, dziennikarką Dziennika Gazeta Prawna

Rozmowa z adwokatem Jerzym Marcinem Majewskim. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz ’15”, okręg wyborczy nr 39 pozycja na liście:3


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Najwybitniejszy polityk nowożytnej Europy, Charles de Gaulle nigdy nie zgodził sie na przyjęcie Wielkiej Brytanii do EWG. Mówił: "Anglii nie można ufać, bo zniszczy europejską jedność". I mial rację. Kiedy zabraklo jego bystrego osądu, Unia Eujropejska ( następca EWG) zgodziła się na przyjęcie Anglii do Europy i już tego żałuje. Francja byla także bardzo sceptyczna przy przyjmowaniu Polski do UE, i jak się okazuje też miała rację. Polacy rozwalają unijne struktury. Liderzy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata byli, co prawda, za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale Amglicy zagrali im na nosie.

- To jedna z bardziej zdumiewających decyzji i jeden z najbardziej zdumiewających skandali - komentowała w Poranku Radia TOK FM Janina Paradowska. We wtorek Prokuratura Krajowa ogłosiła, że chce ekshumować ofiary katastrofy smoleńskiej. - Wyjątkowym osiągnięciem PiS będzie ekshumacja wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej - mówiła w Poranku Radia TOK FM Janina Paradowska. - Istnieje konieczność zbadania wszystkich ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, które nie zostały spopielone - poinformowała w wtorek Prokuratura Krajowa po spotkaniu z rodzinami ofiar. Wskazała, że badania sekcyjne będą miały znaczenie dla określenia przyczyny śmierci ofiar, a także przyczyn katastrofy.
Porady, Listy, Komunikaty

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uruchamia VII edycję Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. Zajęcia

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na rekturację na studia "Legislacja w praktyce" na

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach