title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Tegoroczna, VIII edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się pod hasłem: Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek. W sobotę 25 listopada 2017 r. notariusze będą dyżurować w wybranych miastach Polski w godzinach 10.00 - 16.00. Gdzie można porozmawiać z notariuszem? W Poznaniu  Dzień Otwarty Notariatu 25 listopada 2017 r. - w godzinach od 10.00 do 16.00 odbędzie się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej przy Aleji Niepodległości 2. Specjalnie na każdy Dzień Otwarty Notariatu przygotowany jest zestaw broszur poradniczych. Nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z notariuszem, ale warto do nich zajrzeć – choćby po to, żeby przyjść do kancelarii z listą pytań.


Aktualności
Koalicja 28 organizacji społecznych wyraża stanowczy protest przeciwko projektowanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Organizacje wzywają do natychmiastowego wstrzymania prac parlamentarnych nad tymi projektami i przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie. Poniżej
Kampania „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” została zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).
- Kościół katolicki odważniej reaguje na przejawy pedofilii, przedstawia oficjalne stanowiska, wprowadzono też procedury postępowania w takich przypadkach. Na dzisiejszej konferencji jest także jezuita o. Adam Żak, którego Konferencja Episkopatu Polski powołała koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży. To pokazuje, że jest wola
....Za to jego organy, policja, nie interweniują,  gdy narodowcy, antysemici  i neofaszyści  biją bezbronne kobiety. W Polsce toczy się ponad 800 procesów przeciw uczestnikom różnych protestów antyrządowych. To głównie sprawy z kodeksu wykroczeń. Organizacja Obywatele RP nie ma wątpliwości, co do politycznego charakteru rozpraw. Oskarżonych
W tym roku podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International będziemy pisać listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10 państw. To osoby, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia. Wśród bohaterów są obrońcy praw człowieka z Turcji, w tym prezes
14 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła się konferencja „Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów”. Organizatorem ósmej już konferencji było Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Konferencja to część kampanii: „Abym mógł dobrze wykonywać moją pracę, potrzebujesz mojej
Przyczyną demonstracji środowisk lewicowych w środę 15 listopada było spotkanie posła Roberta Winnickiego, lidera Ruchu Narodowego, ze swoimi sympatykami w jednym z pubów przy ul. Strzałowej. Poseł Winnicki stwierdził, że rozważy doniesienie do prokuratury na prezydenta Poznania, bo jego zdaniem miejscy urzędnicy "dążyli do eskalacji
PE przyjął kolejną rezolucję ws. Polski Za było 438 parlamentarzystów, 152 przeciw, 71 wstrzymało się od głosu. Parlament Europejski wzywa polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do  uruchomienia wobec
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Prokuratora Okręgowego w Warszawie wystąpienie, w którym odniósł się do haseł i symboli, prezentowanych przez niektórych uczestników tegorocznego Marszu Niepodległości. Jest to kolejne wystąpienie, obok wcześniejszych wystąpień skierowanych do Komendanta Stołecznego Policji, w którym Rzecznik
Relacje z sądów
Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu sędzi, która przewodniczyła posiedzeniu aresztowemu. Prokuratura Krajowa chce oskarżyć sędziego o niedopełnienie obowiązków służbowych i prowadzić wobec niego postępowanie karne. Wbrew wnioskowi Prokuratora Sąd ten odmówił zastosowania tymczasowego aresztu,

W czwartek 23 listopada 2017 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbędzie się rozprawa w sprawie odmowy Prezydenta powołania wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziowskie. W sprawę zaangażowana jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która złożyła skargę kasacyjną od postanowienia
Jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE. Polska ma wstrzymać wycinkę Puszczy Białowieskiej Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. W razie naruszenia nakazu Trybunał zasądzi 100 tys. euro kary dziennie. W wydanym po posiedzeniu Trybunału komunikacie podkreślono - jak informuje rmf24.pl
Po 9 miesiącach HFPC może upublicznić postanowienie sądu nakazujące prokuraturze wszczęcie postępowania ws. odmowy publikacji wyroku TK HFPC otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia nakazujące prokuraturze – po zażaleniu Fundacji – wszczęcie postępowania ws. odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej  podjął dwie jednobrzmiące uchwały następującej treści: 1. Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargi wnieśli  Marie Izabella Zamoyski-Brisson przeciwko Polsce (skarga nr 19875/13), Andrzej Tomasz Jan Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19906/13), Annette Maria Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19921/13) i Hedwige Marie Yolande Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19935/13) dotyczyły
W dniach 7 września oraz 5 i 19 października 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał trzy wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Budnik przeciwko Polsce (skarga nr 61928/13), Artur Pawlak przeciwko Polsce (skarga nr 41436/11) oraz Nawrot przeciwko Polsce (skarga nr 77850/12), w których analizował zasadność zarzutów naruszenia:
– Razić może kara zasadnicza wynosząca rok pozbawienia wolności wymierzona w zawieszeniu na 3 lata, ale biorąc pod uwagę okoliczności jak przyznanie się do winy, to ten wyrok wydaje się być zrozumiały i rozsądny – komentuje sprawę księdza pedofila ze Skwierzyny adwokat Jarosław Głuchowski z Fundacji "Nie lękajcie się", pomagającej ofiarom
Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 10 listopada 2017 roku skierował do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda akt oskarżenia przeciwko czworgu funkcjonariuszom Policji z Poznania.  Chodzi o sprawę zabójstwa 21-letniej Moniki G. Została ona zamordowana 23 marca 2016 roku w Żernikach (województwo wielkopolskie) przez
Korporacje prawnicze
Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich. Odbędzie się on w dniach 8-9 grudnia 2017 r.     Trwa rejestracja Można się już rejestrować na panele - wystarczy wybrać panel, który nas interesuje i zapisać się tam w formularzu zgłoszeniowym. Formularze na stronie RPO.     Prawa człowieka to nie tylko
Znamy już 4 nominacje do tegorocznej nagrody medialnej Amnesty International. Nadesłano ponad 20 kandydatur. Spośród nich nominowaliśmy osoby broniące praw człowieka przy użyciu różnych mediów – różnych form tworzenia i rozpowszechniania treści: Ludmiła Anannikova – dziennikarka Gazety Wyborczej, reporterka; Paweł Cywiński –
Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: Wobec pojawiających się w środkach masowego przekazu informacji i opinii odnośnie do zgłoszonych przez Pierwszego Prezesa SN propozycji natury legislacyjnej wyjaśniam, że o przedłożeniu zmian do ustawy zdecydowałam w obliczu rozpoczęcia przez Sejm prac nad projektem Prezydenta RP.
Jak wielu sędziów żyję tym co się stało, a mianowicie zaskakującym projektem Pierwszego Prezesa SN i jeszcze bardziej zadziwiającym jego uzasadnieniem. Nasuwa mi się w związku z tym szereg pytań do Pani Prezes SN i (jak można przypuszczać innych sędziów SN, współautorów projektu): - jakie będą kryteria zaskarżania orzeczeń sądowych
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od osób pozbawionych wolności dotyczące zasad korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych. Zarówno skazani, jak i tymczasowo aresztowani skarżą się na brak możliwości przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z obrońcą lub pełnomocnikiem w sytuacji,
Z doniesień medialnych wynika, że w resorcie finansów trwają prace koncepcyjne nad przepisami zobowiązującymi doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów do udzielania fiskusowi informacji o podejrzanych schematach optymalizacyjnych swoich klientów. Spowodowane jest to koniecznością wdrożenia do polskiego prawa
W czwartek 16 listopada 2017 r. Ewa Żarska, reporterka Polsat News, kolejny raz musiała stawić się Prokuraturze Okręgowej w Łodzi w charakterze świadka. Prokuratura ponownie zażądała od niej wyjawienia danych jej informatora, ale dziennikarka konsekwentnie odmówiła. Przed przesłuchaniem Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do prokuratury
W 2017 roku Naczelna Rada Adwokacka postanowiła rozpocząć współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie i w ten sposób kontynuować założenia organizowanego w latach 2011-2016 przeglądu ADWOKAT W ROLI GŁÓWNEJ, prezentującego filmowe klasyki dramatu sądowego i przybliżającego
Profesor Jerzy Zajadło, filozof prawa, został laureatem tegorocznej nagrody im. Edwarda J. Wende. Kapituła nagrody wyróżniła prof. Zajadłę sposród 13 nominowanych, za propagowanie prawa i mówienie prostym językiem o trudnych sprawach. Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne

Moja kancelaria

Profesor Jadwiga Staniszkis uważa, że rząd PiS jest niebezpieczny. Socjolog bez ogródek mówi

Tylko 33 słów potrzebował premier Donald Tusk, aby podsumować dwa lata rządów PiS. Trudno o bardziej trafną opinię. Oto wpis:

 

Sędzia Waldemar Żurek bardzo krytycznie ocenił projekt dot. Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek

Adw. prof. Maciej Gutowski odpowiada na pytanie "czy Trybunał orzekający w swojej sprawie nadal jest konstytucyjny?"

Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej :My, adwokaci, na szczęście jesteśmy niezależni.

Prof. dr. hab. Stanisław Biernat: prezydent i osoba kierująca trybunałem w ogóle nie wiedzą o istnieniu  orzecznictwa trybunału.

Biskup Tadeusz Pieronek: Mam wielką obawę, że w Polsce duchowieństwo i biskupi, jak gdyby zmierzali do tego, żeby

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

"Ja, Robert Gabriel Mugabe, składam formalnie natychmiastową rezygnację z funkcji prezydenta Zimbabwe" - to zdanie z listu przejdzie do historii byłej angielskiej kolonii. Po 37 latach rządów we wtorek po południu przewodniczący parlamentu w Harare, niedługo po rozpoczęciu procedury impeachmentu Mugabego, poinformował o decyzji 93-letniego despoty. Mugabe zrezygnował z funkcji, pisząc krótki list. Informację o rezygnacji przekazał prowadzący obrady Jacob Mudenda. Odczytaniu tych słów towarzyszyły "okrzyki dzikiej radości"

Roman Giertych napisał był list do arcybiskupa Wiktora Skworca w sprawie artykułu księdza w „Gościu Niedzielnym” odnoszącego się do słów przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Szanowny Księże Arcybiskupie! Przeczytałem z uwagą artykuł, który był przyczyną skandalu w ostatnich dniach wynikłego z użycia słów, które nie licują nie tylko z gazetą katolicką, ale w ogóle z jakąkolwiek gazetą. I list niniejszy nie odnosi się do haniebnego tytułu, za który redakcja Gościa Niedzielnego przeprosiła
Porady, Listy, Komunikaty

W okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. pięć poznańskich urzędów skarbowych wraz z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu

Czy dziś, przy bardzo wyraźnych podziałach tożsamościowych jesteśmy w stanie osiągnąć kompromis co do wspólnego systemu wartości?

4 grudnia to termin egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego