title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
W dniach 3 - 5 listopada br. w Warszawie odbędzie się XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Zjazd wybierze prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, członków Krajowej Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Wyższej Komisji Rewizyjnej. Ponadto Zjazd będzie obradował nad wytycznymi działania samorządu i jego organów w latach 2016 - 2020. Uprawnionych do głosowania jest 339 delegatów, reprezentujących 19 okręgowych izb radców prawnych. Do tej pory kandydowanie na funkcję Prezesa KRRP zapowiedzieli: radca prawny  Maciej Bobrowicz (OIRP Zielona Góra) , radca prawny  Ryszard Ostrowski (OIRP Katowice) oraz radca prawny  Maria Ślązak (OIRP Gdańsk )


Aktualności
Ani swoisty zamach stanu, czystki wsród tureckich sędziow i dziennikarzy nie powstrzymały marszłka Sejmu Marka Kuchcińskiego przed wizytą w Turcji. Szkoda, że polski marszałek Sejmu będzie milczał w sprawie ofiar tureckiego reżimu i bezprawnych działań rządu Turcji. Oto komunikat Sejmu RP.: Wspólne relacje i historia oraz współpraca parlamentarna, gospodarcza
Skontrolowane samorządy często lekceważyły kwestie zarządzania cmentarzami komunalnymi. Większość ograniczała się do spraw podstawowych: zapewnienia miejsc pochówku i kontroli czystości. Pozostałe zadania zlecano na zewnątrz, nie sprawdzając ani jak, ani nawet czy zostały wykonane. W efekcie – wbrew prawu – zarządzający cmentarzami zyskiwali uprawnienia
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sadu Okręgowego w Poznaniu podjęło w dniu 17 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera wszystkie trzy uchwały
Premier Beata Szydło i minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformowali, że proponowana ustawa o Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie będzie projektem rządowym. Komisja spełni rolę nowego organu administracji publicznej.Na wspólnej konferencji prasowej premier Beata Szydło przypomniała, że od kilku
 - Instytucja polskiego RPO cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest wzorem dla wielu – powiedzieli przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana, IOI, na konferencji prasowej w Warszawie, w czasie której zaprezentowali swój raport z misji przeprowadzonej w Polsce w lipcu tego roku. - To pierwsza taka misja rozpoznawcza
Sejm przyjął ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Sejm rozstrzygnął, że 1 stycznia 2017 r. powstanie Krajowa Administracja Skarbowa. Ma to ograniczyć oszustwa podatkowe i zwiększyć skuteczność poboru podatków i ceł. KAS będzie wyspecjalizowaną administracją
Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa i Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz funkcjonariuszy Policji. Chodzi o niewłaściwy sposób procedowania i nadzór służbowy w postępowaniu przygotowawczym
22 października po raz pierwszy obchodzilismy Dzień Praw Rodziny. Został on ustanowiony przez Sejm – w drodze uchwały – 21 października 2016 r. Data nie została wybrana przypadkowo – 22 października 1983 r., w piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, na apel Ojca Świętego Stolica Apostolska ogłosiła „Kartę Praw Rodziny”. Dzień Praw Rodziny jest
Na sesji w Genewie Komitet Praw Człowieka przy ONZ rozpatrywał sprawozdanie polskiego rządu z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Podobnej analizie, cyklicznie poddawane są wszystkie państwa-strony Paktu. Członkowie Komitetu Praw Człowieka dopytywali polską delegację o kwestie związane z  funkcjonowaniem
Relacje z sądów
Latem tego roku cała Wielkopolska (poza członkami i sympatykami PiS) była oburzona uchyleniem przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana uchwały Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego o tym, że będzie się stosować do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego . Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Co się z nią dzieje?

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi skargę dotyczącą śmierci więźnia w zakładzie karnym. ` Syn skarżącej przebywał w zakładzie karnym od lutego 2012 r. W przeszłości chorował na reumatoidalne zapalenie stawów oraz kłębuszkowe zapalenie nerek, o czym wiedziały władze więzienia. W chwili pozbawienia
Ustawodawca w nieprawidłowy sposób wyważył ochronę praw wierzyciela i dłużnika w sytuacji ustanowienia zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 25 października 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną K. K. dotyczącą zasad zabezpieczenia roszczeń.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania w zakresie pobierania opłat w soboty. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku uznała, że uchwała jest sprzeczna z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Sobota jest bowiem dniem
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód wymierzył czterem oskarżonym kary grzywny - od 1950 do 2250 zł za okrzyki wznoszone po manifestacji przeciwko imigrantom, która odbyła się przed rokiem w Lublinie. - W dobie ataków, jakie się obecnie zdarzają, na różne grupy wyznaniowe, na sądach ciąży obowiązek, by temu w sposób właściwy przeciwdziałać - uzasadniała
Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Józefa O. – byłego funkcjonariusza PUBP w Kolbuszowej i Sanoku, za winnego zbrodni komunistycznych. Sąd wymierzył mu karę 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok zapadł 18 października 2016 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał apelację złożoną przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
Na dzień 6 grudnia 2016 roku Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozpoznania kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, który stwierdził niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej Romana Polańskiego. Prokurator w kasacji, która wpłynęła do SN w maju br. podnosi m.in. zarzut naruszenia przepisów
Mijają 2 lata od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik apeluje o Artykuł 69 Konstytucji nakazuje ustawodawcy podjąć działania, które zapewnią efektywne wsparcie osobom z niepełnosprawnością. Istotną formą tej pomocy jest system świadczeń pieniężnych dla osób sprawujących
Nakładanie w ramach dwóch różnych postępowań (karnego i administracyjnego) za ten sam czyn (tj. za przekroczenie prędkości dopuszczalnej o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym) dwóch różnych sankcji (czasowego zatrzymania prawa jazdy oraz grzywny) nie narusza zasady, że nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie. Niezgodne z
Korporacje prawnicze
Adwokaci coraz częściej kandydują na urząd sędziego. Od początku tego roku swoje kandydatury wysunęło 93, Krajowa Rada Sądownicza pozytywnie zaopiniowała 16. W latach ubiegłych opinie pozytywne uzyskało: w 2011 r. – 7 adwokatów, w 2012 r. – 2 adwokatów, w 2013 – 6 adwokatów, a po zmianach w procedurze powoływania na urząd sędziego, które
Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce Prokuratura i Prawo jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika „Prokuratura i Prawo” w wersji elektronicznej. Polecamy lekturę wszystkich artykułów, glos i innych materiałów, a w szczególności artykuł autorstwa dr Michała Gabriel - Węglowskiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
Dzień Edukacji Narodowej to święto pedagogów oraz wszystkich pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Z tej wręczono nauczycielom Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę. Wyróżnienia przyznano za trud, poświęcenie oraz zaangażowanie w resocjalizację
Wystartowała strona Krajowego Zjazdu Adwokatury, która znajduje się pod adresem www.kza2016.pl  Na witrynie adwokaci znajdą informacje organizacyjne związane ze Zjazdem oraz biogramy delegatów. Zamieszczone są tam również materiały Zjazdowe oraz podstawowe przepisy wewnętrzne adwokatury. Docelowo na stornie kza2016.pl będzie można oglądać
Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwały o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Sprawy dotyczyły wniosków Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Jak informuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska w okresie od 1 maja do 30 września br. w Ministerstwie Sprawiedliwości wypłacono 1,3 miliona złotych  nagród dla jego pracowników. Ministerstwo odmawia podania imion i nazwisk osób, które otrzymały nagrody. Źródło: https://twitter.com/SiecObywatelska/status/789096414584401920.
W lutym 2016 roku Stowarzyszenie Teatralne „Antrakt” podjęło współpracę z Aresztem Śledczym w Poznaniu, w ramach projektu „Stukot/Czerwiec 1956” zorganizowanego z okazji 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca. W ciągu tych kilku miesięcy osadzeni zapoznali się z historią Poznańskiego Czerwca'56, odwiedzili miejsca związane z buntem, odbyli spotkania
W piątek 21 października 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego otworzył dwudniową Ogólnopolską Konferencję Naukową Samorządu Radców Prawnych pn. „Konstytucja w państwie demokratycznym”.
Na wieczór autorski adw. Jacka Dubois, autora książki "Mordowanie na ekranie", zaprasza Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Spotkanie zaplanowane jest na 27 października. “Mordowanie na ekranie” to książka dla dorosłych, w której autor, analizując

Moja kancelaria

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Prof. Adam Strzembosz. prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Zamiast świętować rocznicę zwycięskich wyborów 2015 r., władza Prawa i Sprawiedliwości grzęźnie w niezliczonych potyczkach z bezlikiem środowisk od feministek po sędziów i we frustracji własnego zaplecza od Anny Sobeckiej po Krzysztofa Ziemca i Rafała Ziemkiewicza. Nawet najbardziej nieżyczliwi PiS obserwatorzy rok temu przepowiadali długie lata rządów prezesa Kaczyńskiego. Teraz nawet życzliwi zastanawiają się, jakim sposobem PiS dotrwa do końca kadencji. PiS-owska propaganda powtarza, że PiS jest atakowany, bo realizuje swój program. To prawda.

Zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z partii Razem Czarny Protest jest sukcesem. Pierwszy raz udało się przekonać władzę do zmiany planów. - W Sejmie nie ma ugrupowania, które upomina się o prawa kobiet - mówiła w TOK FM. - Czarny Protest był niekwestionowanym sukcesem. Po raz pierwszy udało się przekonać rząd i władze do tego, by wycofali się ze swoich planów - mówiła w Poranku Radia TOK FM Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z partii Razem. - Czy „zamieszanie na rynku idei”, które udało się zrobić jej partii nie zniknie w chórze innych głosów - zastanawiał się prowadzący audycję Jan Wróbel.
Porady, Listy, Komunikaty

Społeczny i prawny wymiar mowy nienawiści w internecie - to tytuł konferencji, którą organizuje Zespół ds. Kobiet przy NRA


HFPC serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu dziewięciu spotkań współorganizowanych z Polską Radą Biznesu. W ramach

Demokrację mamy w Polsce od ponad ćwierć wieku. Często wydaje się nam, że nasze prawa i wolności to oczywisty element