title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych PRO FAMILIA w związku z powszechnym poparciem przez organy samorządu sędziowskiego uchwał Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich z 3 września 2016 r. oraz zgodnie z treścią uchwały nr 1 zwracają się do Krajowej Rady Sądownictwa z apelem o zainicjowanie działań zmierzających do szybkiego zwołania Kongresu Prawników Polskich. Wskazane w uchwałach kongresowych zagadnienia, istotne z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich,wciąż pozostają aktualne i nadal powinny stać się przedmiotem rzeczowej debaty wszystkich środowisk prawniczych. Wymaga tego jednoznacznie obecny stan praworządności w Polsce.


Aktualności
Od 23 do 27 stycznia przedstawiciele Sejmu i Senatu uczestniczyć będą w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W skład delegacji wchodzą posłowie: Marek Ast, Włodzimierz Bernacki, Andrzej Halicki, Józef Leśniak, Daniel Milewski, Andżelika Możdżanowska, Arkadiusz Mularczyk, Killion Munyama, Dominik Tarczyński, Jacek Wilk oraz senatorowie:
HFPC zwróciła się do organizacji międzynarodowych z apelem o interwencję w sprawie powtarzających się aktów przemocy przeciwko m.in. mieszkającym w Polsce cudzoziemcom i członkom mniejszości narodowych i etnicznych, w obliczu bierności polskich władz wobec tych wydarzeń. Apel został przesłany do Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości
Po spotkaniu z premier Beatą Szydło, które poświęcone było planowi działań rządu w 2017 roku, minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro przedstawił założenia reformy sądownictwa. - Rozmawialiśmy o tym, co dla Polaków najważniejsze: o bezpieczeństwie i sprawiedliwości – powiedziała na konferencji prasowej Premier Beata Szydło.
27 lutego 2017 roku w Poznaniu odbędzie się Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski na temat: „Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy.” Kongres został poprzedzony konferencją na temat: „Dobre prawo dla Pacjenta i Lekarza. Wielkopolska Konferencja Lekarzy i Prawników”, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Konferencję zorganizował Sąd Apelacyjny
Masowo przyjmowane nowe regulacje prawne prowadzą Europę w stronę głębokiego i niebezpiecznego stanu permanentnego „zabezpieczania”, stwierdziła Amnesty International w publikacji zawierającej wieloaspektową pod kątem praw człowieka analizę środków antyterrorystycznych przyjmowanych w 14 państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Kandydat największej frakcji w PE, centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, Antonio Tajani został wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Były unijny komisarz ds. transportu i przemysłu zdobył 351 głosów, pokonując kontrkandydata z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów Gianniego Pittellę, który uzyskał 282 głosów.
Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Z tego powodu rocznie umiera kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę na problem zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i konieczność zmniejszenia emisji tych zanieczyszczeń. Prezentując wyniki kolejnych kontroli NIK wyraźnie zaznaczała potrzebę
Ze względu na szerokie zainteresowanie opinii publicznej uwagami Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin uprzejmie informujemy, że Sąd Najwyższy w odniesieniu do wskazanego projektu ustawy podtrzymał uwagi zgłoszone wcześniej do projektu tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”
W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów znalazł się przepis o zlikwidowaniu obowiązku, by sąd wyroku eksmisyjnym gwarantował prawo do lokalu socjalnego ludziom w najtrudniejszej sytuacji (kobietom w ciąży, z dziećmi, inwalidom, najuboższym – zmiana art. 14 ust. 4). Zastąpić je miał przepis, według którego o tym, czy
Relacje z sądów
Wydany 19 stycznia 2017 r. wyrok Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej stwierdza, że Rosja nie musi (nie może) wykonywać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 31 lipca 2014 r. w sprawie Jukosu (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos przeciwko Rosji, skarga nr 14902/04). Strasburski wyrok zasądzał na rzecz udziałowców spółki Jukos,

Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie prawne, które przedstawił Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie obwinionego o spożywanie alkoholu na nadwiślańskich bulwarach: „Czy pod pojęciem "ulicy" zawartym w art. 14 ust. 2a Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć:
​Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 r. odmówił odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w O: "Czy klauzula "antykumulacyjna" określona w art. 415 § 1 zd. 2 k.p.k. ma zastosowanie do należności publicznoprawnych w postaci składek na ubezpieczenie społeczne uiszczanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń
​Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozpoznał w dniu 19 stycznia 2017 r. wniosek Prokuratora Generalnego o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących charakteru art. 6 ust. 1 i art. 14 ust, 1 ustawy o grach hazardowych – czy mają one charakter przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego
Dwa wyroki wydane 17 stycznia 2017 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach Andrzej Zybertowicz przeciwko Polsce dotyczyły głośnych kilka lat temu pozwów wniesionych przez Adama Michnika przeciwko Andrzejowi Zybertowiczowi, socjologowi, a obecnie doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. W tle pierwszej sprawy była wypowiedź Zybertowicza,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Pani B. przedstawiły Sądowi Najwyższemu skargi kasacyjne, w których kwestionują praktykę stosowania instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego. W skargach kasacyjnych HFPC oraz Pani B. domagają się, aby Sąd Najwyższy ocenił, czy ubezwłasnowolnienie całkowite Pani B. – osoby starszej z niepełnosprawnością –
Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucające skargę obywatela na postanowienie Prezydenta RP z dnia 22 czerwca 2016 r w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (VII.511.33.2016). Zaskarżonemu
Pokazowy proces trwa nadal. Aby dostać się do sądu trzeba było stać w półgodzinnej kolejce. Sąd chyba zapomniał, że to nie proces terrorysty z Al-Kaidy, ale chłopaka, któremu, fakt to potworność, zarzuca się morderstwo, do którego on zresztą się nie przyznaje. Po co zatem kilkanaście patroli wokół sądu, przeswietlanie rentgenowskie ubrań i kieszeni. To jakiś absurd.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 87/16, podjął uchwałę następującej treści: 1) Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
Korporacje prawnicze
W czwartek 19 stycznia na stronie Komendy Stołecznej Policji pojawiły się wizerunki 21 osób - Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę, że będzie pro bono udzielać pomocy wszystkim osobom, które będą w jakikolwiek sposób represjonowane w związku z działaniami pod Sejmem - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" mec. Jacek Dubois z kancelarii Pociej, Dubois i wspólnicy.
Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym dotyczącymi stosowania ogólnych dyrektyw wymiaru kary przy ocenie zasadności udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia. W części sądów ukształtowała się jednolita linia orzecznicza w tym zakresie, w innych zaś występowały rozbieżności w orzeczeniach,
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Izby Karnej Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie: czy przerwy pomiędzy okresami, w których sprawca uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie nowego programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: „Lekcje o prawach człowieka”. Program kierujemy do nauczycieli i uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich instytucji i placówek, które pracują z uczniami w wieku 16-20 lat. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez szkoły
18 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przedsiębiorcom, a także zwykłym obywatelom, dochodzenie roszczeń od zagranicznych dłużników. W efekcie spadnie ryzyko przy zawieraniu wielu transakcji handlowych, a dłużnicy nie ukryją pieniędzy w zagranicznych bankach. Jak to dzała?. Załóżmy, że przedsiębiorca z Polski pozostający
Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące oszustwa i poświadczania nieprawdy w dokumentach dotyczących dwóch zamówień publicznych na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Postępowanie to zostało wszczęte na podstawie materiałów własnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Auta nie zostały dostarczone. Postępowanie
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (International Association of Judges) utworzyło specjalny rachunek bankowy, na który mają być przekazywane dobrowolne wpłaty przeznaczane na wsparcie sędziów w Turcji i innych nadzwyczajnych sytuacji w Europie. Bank Unicredit Agency: Rome (Italy), Palazzo di Giustizia 30092 IBAN code: IT56 O 02008 05101
Decyzjami prokuratora generalnego z 18 stycznia 2017 roku na stanowiska asesorskie zostali spośród innych 28 osób mianowani: Magdalena Glazer w Prokuraturze Rejonowej w Koninie, Bartosz Pawlaczyk w Prokuraturze Rejonowej Poznań Nowe - Miasto w Poznaniu,.18 stycznia 2017 roku w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji
Cesare Bonesana, markiz Beccaria, wł. marchese di Beccaria (ur. 15 marca 1738 w Mediolanie, zm. 28 listopada 1794 w Mediolanie) twierdził,że nie wysokość kary, ale jej nieuchronność jest jedynym środkiem zwalczającym przestępczość. Mgr Zbigniew Ziobro uważa inaczej. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które pozwolą skutecznie walczyć

Moja kancelaria

Rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem w tvn24 : o tym, prezydent nie ma tytułu moralnego, by oskarżać o złamanie konstytucji

Prof. Ewa Łętowska w #dzieńdobryPolsko mówi o końcu Trybunału Konstytucyjnego.-  Zakończył się byt ważnego

Portal na:Temat rozmawia z adwokatem Jackiem Dubois o obronie senatora Józefa Piniora i o tym kto trafi na śmietnik historii

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie wiem, co jest bardziej przerażające: szaleństwo Kaczyńskiego czy niezborność opozycji. Jeden lider się zakochał i stracił głowę, drugi się nie zakochał i też ją stracił. Petru jak sądzę nie odrobi już strat, które spowodował nie tyle jego romans, co próba odrobienia problemów wizerunkowych, która polegała na kompromitującej uległości wobec PiS. Schetyna był bohaterem przez kilka dni, ale „wymiękł”. Dlaczego? Trudno powiedzieć, bo taktyka sprzeciwu wobec autorytarnych działań PiS wydawała przynosić pierwsze owoce. Może nie tyle konkretnych efektów politycznych co niewątpliwego wzrostu popularności lidera PO i wzmocnienia samej PO.

Historia to dzisiaj, tylko cokolwiek dalej, to oczywiście Cyprian Kamil Norwid. Czy polskie prawo zmieniło się przez ostatnie pięć lat. Przekonaj się sam(a) Oto subiektywny ranking prawa sprzed pięciu laty. W 2012 roku pisaliśny: Jak co roku zamieszczamy subiektywny ranking wydarzeń mających związek z prawem. Tym razem zaczynamy od tego, co nami wstrząsnęło negatywnie – czyli 5. wpadek Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości oraz przedstawiamy pięć zdarzeń pozytywnych, które dowodzą, że prawo nie musi być dzieckiem Nieszczęścia i Pomyłki, ale udanym owocem Rozsądku i Wiedzy.
Porady, Listy, Komunikaty

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia ma zaszczyt zaprosić na konferencję: „Sędzia a konstytucja: Kryzys sądownictwa

"Gazeta Wyborcza" publikuje list otwarty do europarlamentarzystki PiS Beaty Gosiewskiej. "Na Pani miejscu spaliłbym się ze wstydu

Rusza rekrutacja do prestiżowego programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa” prowadzonego przez Instytut Wymiaru