Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Każdy ma prawo do mediacji

Każdy ma prawo do mediacji

?Mediacja ? inna forma sprawiedliwości? ? to tytuł tegorocznej, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak co roku w spotkaniu wzięli udział eksperci z m.in. Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, samorządów prawniczych a także RPO i RPD.
– Ostatnie lata wspólnie poświęciliśmy tworzeniu instytucjonalnych podstaw i ram prawnych dla rozwoju mediacji, tocząc dyskusje ze środowiskami prawników, mediatorów i specjalistów. Wiele wysiłku włożyliśmy w kampanie medialne promujące mediacje, docierając, poprzez informator mediacyjny, ulotki oraz broszury, opisujące różne rodzaje mediacji, do szerokiego grona zainteresowanych ? powiedział wiceminister sprawiedliwości. – Z satysfakcją odnotować należy wzrost zainteresowania ideą mediacji i jej praktycznym wykorzystywaniem, co jest skutkiem odtwarzania kultury dialogu i zaufania do tej formy rozwiązywania sporów ze strony społeczeństwa, przedsiębiorców, korporacji prawniczych czy praktyków wymiaru sprawiedliwości ? dodał Wojciech Węgrzyn.
W latach 2011-2012 nastąpił wzrost liczby mediacji w większości rodzajów spraw, szczególnie w rodzinnych czterokrotny i w gospodarczych dwukrotny. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o sprawiedliwości naprawczej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz propozycjach zmian przepisów dotyczących mediacji cywilnej. Uczestnicy konferencji wiele miejsca poświęcili również mediacji w kontekście zmiany sposobu myślenia prawników o sprawiedliwości, mediacji a sprawności postępowania sądowego i jako instytucji sprawiedliwości naprawczej, edukacji prawnej młodzieży i mediacji rówieśniczej przyjaznej i bezpiecznej szkoły, a także mediacji w sprawach karnych i nieletnich przed i po wydaniu orzeczenia.
– Konflikty stanowią nieodłączny element relacji międzyludzkich. Najważniejszym zadaniem jest nabycie umiejętności zarządzania konfliktem, poprzez dobór narzędzi i działań komunikacyjnych, by istniejące różnice stały się fundamentem wspólnej satysfakcji stron. Rozwiązywanie konfliktów drogą dialogu jest podejściem głęboko humanistycznym, pozwalającym zgłębić motywacje oraz oczekiwania stron, niwelując poczucie alienacji ? powiedział minister Wojciech Węgrzyn. – Konstruktywny dialog prowadzony w atmosferze zaufania, szacunku i empatii poznawczej, dążący do osiągnięcia porozumienia przy udziale neutralnego, bezstronnego mediatora, jest niezbędny w maksymalizacji satysfakcji oraz poczucia indywidualnej i subiektywnej sprawiedliwości, płynącego z efektów procedury mediacyjnej. Naszym wspólnym celem niech będzie dążenie do upowszechnienia w społeczeństwie postaw tolerancji, dialogu i współpracy. Mediacje w czasach niepewności i kryzysów są szansą, której nie wolno nam lekceważyć – dodał.
Konferencja odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy Placu Bankowym 1 w Warszawie. Resort zachęcam również do lektury „Kuriera Mediacyjnego” – gazetki wydanej z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji – link na stronach resortu.
Natomiast ?Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego? była tematem czwartkowej konferencji prokuratora generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. Udział wzięli: minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komendanta Głównego Policji oraz Polskie Centrum Mediacji a także przedstawiciele nauki i koordynatorzy ofiar przestępstw, Transmisja debaty w czwartek w godzinach 10 ? 16 będzie pod adresem: www. www.debata.lex.pl/mediacje Moderatorami sesji są : Andrzej Seremet prokurator generalny i prokurator dr Lidia Mazowiecka.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …