Strona główna / Aktualności / Prawnicy dla pacjentów i lekarzy

Prawnicy dla pacjentów i lekarzy

27 lutego 2017 roku w Poznaniu odbędzie się Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski na temat: ?Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy.? Kongres został poprzedzony konferencją na temat: ?Dobre prawo dla Pacjenta i Lekarza. Wielkopolska Konferencja Lekarzy i Prawników?, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Konferencję zorganizował Sąd Apelacyjny
w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Obradują już zespoły merytoryczne: Zespół: Prawa pacjenta; Zespół: Zgoda pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych w procesie leczenia; Zespół: Innowacyjne sposoby dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów związanych z roszczeniami pacjentów; Zespół: Ochrona praw lekarzy; Zespół: Działalność lecznicza. Podmioty lecznicze; Zespół: Dokumentacja lekarska; Zespół: Biegli sądowi z dziedziny medycyny.
Oto sklady osobowe wybranych zespołów:
BIEGLI SĄDOWI Z DZIEDZINY MEDYCYNY sędzia S ądu A pelacyjnego Andrzej Daczyński ? przewodniczący zespołu wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu; sędzia Sądu Okręgowego Marcin Miczke wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu; Mariusz Orlicki prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu; adwokat Magdalena Czuszke; adwokat Tomasz Krawczyk; adwokat Maria Gutowska – Ibbs; radca prawny Andrzej Pieścik; sędzia S ądu A pelacyjnego w Poznaniu Izabela Halik; dr n.med. Krzysztof Kordel ;dr n.med. Krzysztof Tuszyński;mgr Adam Borysik
ZESPóŁ INNOWACYJNE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I ROZSTRZYGANIA SPORóW ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI PACJENTóW
a) Podzespół: Ocena materialnoprawnych i procesowych podstaw dochodzenia roszczeń pacjentów:dr hab. radca prawny Monika Urbaniak ? przewodnicząca całego zespołu i podzespołu; adwokat dr Mariusz Zelek adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań;mgr Lucyna Staniszewska, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań; adwokat Katarzyna Golusińska; prof. dr hab. Piotr Stępniak; radca prawny Lucyna Łuczak – Noworolnik; sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Hanna Małaniuk; dr hab. Szczepa n Cofta Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu ; sędzia Sądu A pelacyjnego w Poznaniu Małgorzata Kaźmierczak; dr n.med. Krzysztof Tuszyński; 11 mgr Adam Borysik
b) Podzespół: Ocena funkcjonowania Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. adw okat dr Agata Michalska – Olek, przewodnicząca podzespołu; mgr Szymon Kulmaczewski; adw okat Zuzanna Michałek – Strzelewicz;a dwokat Weronika Hołowczyc; radca praawny Wioletta Cieślak przewodnicząca Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa, Ortopedyczno Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny; Andrzej Michalski doktor nauk medycznych; adwokat Miłosz Moczyński; Przemysław Wojtczak doktorant UAM Poznań;0 Szymon Kulmaczewski doktorant UAM Poznań; notariusz Małgorzata Muszalska; prof. dr hab. Andrzej Obrębski ; sędzia Sąd u Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce Anna Mikołajczak przewodnicząca I Wydziału Cywilnego
c) Podzespół: Mediacja i arbitraż w sprawach związanych z roszczeniami pacjentów. . adwokat Wojciech Celichowski – przewodniczący podzespołu; dr hab. Włodzimierz Głodowski; adwokat Maciej Loga;adwokat Piotr Ruszkiewicz;adwokat Anna Zagierska ; radca prawny Agnieszka Michalak; sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Ewa Blumczyńska wizytator ds. cywilnych; dr Tomasz Antoszek Polskie Ce ntrum Mediacji; Mateusz Gierczak Kancelaria Mediacyjna; sędzia S ądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak koordynator ds. mediacji;sędzia Sebastian Przymuszała wiceprezes Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu;sędzia Sądu Rejono wego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Bartłomiej Przymusiński; mediator Agnieszka Lisek;adwokat Andrzej Reichelt; dr Lesław Lenartowicz Dyrektor Centrum Medycznego HCP; dr n.med. Stanisław Dzieciuchowicz

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …