Finansowanie pomostowe

Obchody 100-lecia NIK

W lutym Najwyższa Izba Kontroli będzie obchodziła setną rocznicę powołania. W uroczystościach wezmą udział m.in. szefowie instytucji kontrolnych.

Podczas spotkania Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, Przewodniczący INTOSAI Harib Saeed Al Amini przyjął zaproszenie na uroczystości z rąk prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego. Wcześniej zaproszenie na jubileusz przyjęli: przewodniczący EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) – Seyit Ahmet Baş oraz prezes ETO (Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) – Klaus-Heiner Lehne.

Harib Saeed Al Amini jest Przewodniczącym Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) i jednocześnie prezesem Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z Polską łączą go ciepłe relacje. W 2012 roku odwiedził NIK.

W tym czasie podpisana też została umowa o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a Narodowym Urzędem Kontroli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obie instytucje współpracują blisko na szczeblu roboczym w INTOSAI (Komitet Sterujący Komisji ds. Standardów, Podkomisja ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej).W trakcie spotkania Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli prezes Krzysztof Kwiatkowski odbył dwustronne konsultacje z Przewodniczącym INTOSAI. W ich rezultacie Harib Saeed Al Amini – stojący na czele największej na świecie organizacji kontrolerów państwowych – przyjął zaproszenie do udziału w obchodach 100-lecia powstania NIK. Wcześniej zaproszenie na jubileusz przyjęli: przewodniczący EUROSAI Seyit Ahmet Baş oraz prezes ETO Klaus-Heiner Lehne. Rocznica utworzenia NIK przypada 7 lutego 2019 r.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …