Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / 105 000 Kart Praw Ofiar Przemocy

105 000 Kart Praw Ofiar Przemocy

Rozpoczęła się dystrybucja Informatora dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie oraz wznowionego nakładu Karty Praw Osoby Dotkniętej Przemocąw Rodzinie. Pierwsze egzemplarze Informatora oraz dodatkowe egzemplarze Karty zostały wysłane do sądów. Informator został wydany we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało do rozpowszechnienia tylko 1000 egzemplarzy Informatora, dlatego, w roku bieżącym planujemy jego dodruk, co umożliwi przesłanie do sądów większej liczby egzemplarzy. Informator wraz ze wszystkimi załącznikami został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W chwili obecnej zainteresowani mogą w nieograniczony sposób z korzystać z Informatora, pobierać lub kopiować poszczególne pliki. Istotne dla jego twórców było bowiem to, aby Informatordotarł do jak najszerszego grona odbiorców.
W najbliższym czasie do sądów dotrze też wznowiony nakład Karty Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. W sumie, w sądach pokrzywdzeni znajdą 105 000 egzemplarzy Karty. W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskiej Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …