Najnowsze informacje
Strona główna / Prokuratura / 13 alfonsów stanie porzed sądem

13 alfonsów stanie porzed sądem

Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 13 osobom, którym zarzucono m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która czerpała korzyści majątkowe z prostytucji uprawianej przez młode kobiety w kraju i na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się tym procederem w okresie od stycznia 2006 r. do dnia 07 lipca 2007 r., a w toku śledztwa ustalono łącznie 35 pokrzywdzonych kobiet. Kobiety te od samego początku były informowane przez sprawców w jakim charakterze będą dla nich ?pracować”.
Pokrzywdzone czyniły to dobrowolnie, bowiem nie ustalono przypadków świadczących o zmuszaniu którejkolwiek z nich do uprawiania prostytucji. Sprawcy pozyskiwali od pokrzywdzonych korzyści majątkowe, rozliczając z nimi zarabiane na prostytucji pieniądze. W przypadku kobiet trudniących się świadczeniem usług seksualnych w kraju, oddawały one oskarżonym połowę swojego dziennego zarobku.
Kobiety, które przebywały w domach publicznych na terenie Republiki Federalnej Niemiec, zobowiązane były do oddawania połowy dziennego zarobku właścicielom tych domów, a dodatkowo, głównemu sprawcy – Konradowi D., oddawały kwoty po 1500 euro lub kwoty stanowiące równowartość 50 euro za dzień ich pobytu w domu publicznym. Dodatkowo Konrad D. pobierał pieniądze w kwotach po 500 euro od właścicieli domów publicznych, w zamian za każdorazowe przywiezienie każdej z dziewczyn na teren Republiki Federalnej Niemiec.
W odniesieniu do ustalonych obywateli Republiki Federalnej Niemiec, uczestniczących w tym procederze, na początku 2010 r. z akt śledztwa wyłączono materiały, przekazując je do właściwych miejscowo prokuratur niemieckich wraz z wnioskami o wszczęcie ścigania karnego przeciwko tym osobom, w trybie przewidzianym przepisami prawa niemieckiego.

Sprawdź także

Przedawniony czyn seksuologa

– W toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Nowe Miasto w sprawie doprowadzenia …