Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / 155 protestów wyborczych

155 protestów wyborczych

Do Sądu Najwyższego do dnia 28 października 2011 r. (godz. 12) wpłynęło 155 protestów wyborczych. 16 protestów wniesionych zostało poza ustawowym terminem, to jest siedmiu dni od zakonczenia wyborów. 139 protestów wniesionych zostało w terminie. Sąd Najwyższy rozpoznając protesty, pozostawia je bez biegu, albo rozpatruje meritum.
Po rozpoznaniu 53 protestów przez Sąd Najwyższy:
44 – pozostawiono bez dalszego biegu.
Art. 243 § 1. Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 241. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu.
§ 2. Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest dotyczący sprawy, co do której w kodeksie przewiduje się możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej. na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2011 r., nr 21, poz. 112 ze zm.),
3 – wyrażono opinię, że zarzuty protestu są zasadne w całości lub w części, jednak naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów.
5 – wyrażono opinię, że zarzuty protestu są niezasadne.
1 – SN postanowił umorzyć postępowanie.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …