Finansowanie pomostowe

16 Dni bez Przemocy

10 grudnia zakończyła się akcja 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Co roku, od początku lat 90. odbywa się pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet to są prawa człowieka. W tym roku skupiliśmy się na roli, jaką może odegrać świadek w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, szczególnie przemocy w rodzinie. Ale zmiana świadomości to nie wszystko. Konieczna jest także zmiana systemu, systemu prawnego i także praktyki stosowania prawa. Te luki od lat punktuje Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar proponując konkretne rozwiązania. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczne 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet, szczególnie mężczyznom, bo bez was, waszej uważności, solidarności nam się do końca nie uda.

dr Sylwia Spurek zastępczyni RPO

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …