Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / 16 dni bez przemocy

16 dni bez przemocy

W dniach 25 listopada ? 10 grudnia br. Rzecznik Praw Obywatelskich bierze udział w akcji “16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet?. Jest to międzynarodowa akcja mająca zwrócić uwagę na problem przemocy ze względu na płeć ? datę początkową wyznacza Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a datę końcową ? Międzynarodowy DzieńPraw Człowieka. W ramach akcji, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz w Biurach Pełnomocników terenowych RPO przez okres 16 dni pracownicy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, w tym przemocy w rodzinie, informować wszystkich zainteresowanych ? także świadków przemocy, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy ? o przysługujących środkach działania oraz przyjmować wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu tej problematyki.
X X X
W 1999 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię ?16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć?. Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w konferencji prasowej inaugurującej tę kampanię,która odbyła się
w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu uczestniczyli także: Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. – ?Zero tolerancji wobec przemocy? to hasło, które powinno nas wszystkich łączyć a do walki z przemocą konieczne jest dobre prawo – mówił podczas dzisiejszej konferencji Cezary Grabarczyk.
Minister sprawiedliwości przypomniał, że w parlamencie dobiegają końca prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, rządowym projektem ustawy o ochronie świadka i pokrzywdzonego. Zgodnie z nimi zmianie powinna ulec praktyka organów postępowania karnego, w tym Policji i Prokuratury. Osoba, wobec której pojawi się zagrożenie będzie mogła wystąpić nie tylko o ochronę osobistą, ale również o ochronę na czas czynności procesowych. W efekcie np. pokrzywdzona przestępstwem otrzyma asystę policjanta na drogę z domu do sądu i na czas oczekiwania przed salą sądową. Projekt ten wdraża do naszego prawa krajowego dwie dyrektywy europejskie: Dyrektywę 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz dyrektywę 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony.
Polska była jednym ze współinicjatorów tego projektu i to za polskiej prezydencji zakończyły się negocjacje europejskie. W efekcie wdrożenia tego aktu ofiary przemocy, które będą chciały wyjechać do innego państwa, będą mogły zwrócić się do organów innego państwa o wykonanie orzeczonego np. w Polsce zakazu zbliżania się sprawcy. Ponadto, w styczniu 2014 r. został znowelizowany Kodeks karny oraz Kodeks postepowania karnego. Wprowadzono zmiany mające dodatkowo chronić przed wtórną wiktymizacją osoby, które doznały przemocy seksualnej. W ich ramach zmian postępowanie w sprawach o zgwałcenie stało się ścigane w trybie bezwnioskowym. Jednocześnie do Kodeksu postępowania karnego wprowadzono przepisy, które zagwarantowały ofiarom przestępstw seksualnych szczególny tryb przesłuchania. Dzięki tym zmianom nie jest konieczne wielokrotne składanie zeznań przez osobę pokrzywdzoną. Do przesłuchania w charakterze świadka powinno dojść przed sądem w specjalnie przygotowanym przyjaznym pomieszczeniu, a w przypadku konieczności ponownego przesłuchania osoba pokrzywdzona może wnieść o przeprowadzenie go na odległość poprzez wideokonferencję, tak aby nie musiała zeznawać w obecności sprawcy.
?16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć? to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …