Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / 21 dni na sprostowanie

21 dni na sprostowanie

2 listopada 2012 r. weszła w życie nowelizacja Prawa prasowego, która ustanawia sprostowania jedyną formą reakcji na publikacje prasowe. Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa do orzeczeń TK z 5 maja 2004 r. i 1 grudnia 2010 r. Nowelizacja zakłada, że jedyną reakcją na publikacje prasowe będzie sprostowanie tj. oświadczenie dotyczące informacji faktycznych. W ustawie zrezygnowano z istniejącej obok sprostowania instytucji tzw. odpowiedzi na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym. Sprostowanie powinno być opublikowane taką samą czcionką, co materiał, którego dotyczy. Sprostowanie powinno zostać nadane w placówce pocztowej lub złożone na piśmie w siedzibie redakcji, maksymalnie w ciągu 21 dni od opublikowania materiału prasowego, którego dotyczy.
Od orzeczeń w sprawach o publikację sprostowań stronom będzie przysługiwać skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Ponadto z prawa prasowego został wyeliminowany przepis przewidujący karanie redaktorów naczelnych za uchylanie się od publikacji sprostowań i publikowanie ich niezgodnie z ustawą. Wyłączną drogą dochodzenia roszczeń będą przepisy prawa cywilnego. Dla wniosków o sprostowania, które w związku ze zmianą przepisów nie mogły być wystosowane lub uwzględnione przez redakcję, 21-dniowy termin na wystosowanie sprostowania będzie biegł od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Także od wejścia w życie niniejszej ustawy będą biegły terminy na rozpatrzenie sprawy przez sąd I i II instancji, jeżeli pozew lub apelacja były wniesione przed tym dniem.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …