Finansowanie pomostowe

Tolerowanie mowy nienawiści

Ani minister kultury Piotr Gliński, ani szef dyplomacji Jacek Czaputowicz, nie spotkali się ze specjalną wysłanniczką ONZ, Karimą Bennoune. Wysoki polski urzędnik odpowiedzialny za kwestie równości stwierdził, że obraża ona naród polski, poruszając kwestię mowy nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Przedstawiamy jej uwagi po wizycie

 

Zapytana przez OKO.press o najważniejsze zalecenie po 12-dniowej wizycie w Polsce, Karima Bennoune, specjalna sprawozdawczyni Narodów Zjednoczonych ds. praw kulturalnych, odpowiedziała: Kluczowy powinien być brak akceptacji ze strony władz dla mowy nienawiści wobec mniejszości. Jeśli [przedstawiciele władzy] nazywają uczestników marszu równości sodomitami, to jaką wiadomość wysyłają do opinii publicznej?”

 

Sprecyzowała, że nie chodzi tylko o przekaz, ale również o praktyczne działania, które będą zapobiegać rozpowszechnianiu nienawiści. „Konieczne jest również opracowanie przez Rząd RP skutecznych sposobów reagowania na akty nienawiści, gdyż obecnie takie sposoby nie istnieją. Na zjawisko to należy reagować natychmiast m.in. poprzez pociąganie do odpowiedzialności urzędników posługujących się mową nienawiści” – napisała we wstępnych wnioskach po pobycie w Polsce. W walkę z przestępstwami z nienawiści zaangażowało się społeczeństwo obywatelskie, a nie władze – zauważyła Bennoune.

 

Poważny niepokój budzi wzrost znaczenia i agresywności w Polsce skrajnie prawicowych ugrupowań nacjonalistycznych, a także grup i mediów fundamentalistów chrześcijańskich rozpowszechniających poglądy dyskryminujące i wykluczające.

 

Szczególnie niepokojące jest występujące w Polsce zjawisko coraz częstszego uznawania niektórych tego rodzaju poglądów za normalne, czego przejawem jest wyrażanie ich bez żadnych konsekwencji przez niektórych urzędników państwowych”.

 

Bennoune przygotowuje raport na temat sytuacji instytucji kultury, mediów, równości, praw kobiet i osób LGBT. Podczas misji w Polsce przez 12 dni spotykała się z pracownikami instytucji kultury, społeczeństwa obywatelskiego, Rzecznikiem Praw Obyawtelskich oraz urzędnikami, samorządowcami i pracownikami siedmiu ministerstw (m.in. MSZ i MKiDN). Odwiedziła pięć miast: Gdańsk, Kraków, Oświęcim, Warszawę i Żelazową Wolę.

Wstępna wersja raportu została opublikowana 8 października 2018. Jest to tekst pełen konkretów, odniesień do spraw, które budziły gorące dyskusje, jak spór o Muzeum II Wojny Światowej. Zachęcamy do przeczytania całości. W OKO.press omawiamy najważniejsze uwagi specjalnej wysłanniczki ONZ.

Więcej na OKO.press.pl

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …