Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / 25-lecie Amnesty International w RP

25-lecie Amnesty International w RP

23 maja w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu naszej organizacji. Podczas Walnego Zgromadzenia będziemy podsumowywać ostatni rok działalności Stowarzyszenia i ruchu międzynarodowego. Podejmiemy również najważniejsze decyzje dotyczące kierunków działań i zmian w polskiej sekcji. Przed nami wyjątkoweWalne Zgromadzenie, które będzie połączone ze świętowaniem 25 lat istnienia Amnesty International w Polsce.
Oprócz formalnych obrad zapraszamy na wieczorne spotkanie, które będzie okazją do podsumowania ostatnich lat naszej działalności na rzecz praw człowieka. Będzie to także niezwykła okazja do wspólnego świętowania i spotkania osób, które od 25 lat tworzą i wspierają Amnesty International w Polsce. Aby zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu i w wieczornym spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza lub przesłanie swoich danych listownie na adres Stowarzyszenia (imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i numer karty członkowskiej) do 10 maja.
Najważniejszym punktem programu Walnego Zgromadzenia będzie głosowanie nad przyjęciem raportów – merytorycznego i finansowego – oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane kandydowaniem do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia prosimy przed wysłaniem zgłoszeń o dokładne zapoznanie się z uchwałą Zarządu nr 1/04/2015. Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy wysłać do biura Stowarzyszenia na adres email 25lat(at)amnesty.org.pl lub listem poleconym do 16 maja 2015 roku, do godz. 23:59. Wyjątkowym gościem tegorocznego Walnego Zgromadzenia będzie Steve Crawshaw, Director, Office of the Secretary General, AI, który poprowadzi konsultacje na temat globalnych kampanii na lata 2016-2019.
Na wieczorne spotkanie dołączy wielu innych znamienitych i ważnych dla Amnesty International gości. Liczymy na Waszą obecność! Pokażmy, jak silnym jesteśmy ruchem!
Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w sobotę 23 maja 2015 r. w godzinach 12.00 – 17.00. Poprzedzone będą konsultacjami w sprawie globalnych kampanii na lata 2016 – 2019 (10.30 – 12.00). Miejsce obrad i konsultacji: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39. Od godziny 19.00 zapraszamy na spotkanie z okazji 25-lecia Amnesty International w Polsce, które odbędzie się w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta przy Placu Małachowskiego 3, w Sali Multimedialnej.
WYKŁAD M.A. NOWICKIEGO
Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej objęła honorowym patronatem wykład adw. Marka Antoniego Nowickiego, jaki ma się odbyć 11 czerwca w ramach obchodów 25-lecia działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Adw. Nowicki jest przewodniczącym Rady HFPCz i byłym sędzią w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. Jego wykłąd dotyczyć będzie działalności ruchu helsińskiego w latach 80. Wydarzenie zaplanowano na 11 czerwca na godz. 17.00 w sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Szczególnie zaproszeni są przedstawiciele środowisk pranwiczych, pracownicy administracji, dziennikarze i studenci wydziałów prawa. W ramach jubileuszu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na przełomie maja i czerwca odbędą się wykłady, spotkania, konkursy i gry. Celem jest przybliżenie szerokiej grupie odbiorców zakresu działalności Fundacji oraz wiedzy na temat ochrony tych praw. Kulminacją obchodów będzie uroczysta gala 15 czerwca 2015 r. w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego. Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce w roku 1989 członkowie Komitetu postanowili ujawnić się i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie praw człowieka. Ponieważ obowiązujące wówczas prawo nie zezwalało na tworzenie niezależnych instytutów, zdecydowano się powołać fundację, która pełnić miała taką rolę. Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …