Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / 2568 nowych adwokatów i 3506 radców

2568 nowych adwokatów i 3506 radców

Znane już są wyniki egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 19?22 marca 2013 r. przez 67 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach oraz wyniki egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego przez 37 komisji egzaminacyjnych w 13 miastach. Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało 3506 spośród 4842 zdających (tj. 72,4%).RADCOWIE PRAWNI
Przed Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 98 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 81 osób, tj. około 83% zdających, – przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 100 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 64 osoby, tj. 64% zdających, – przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 100 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 80 osób, tj. 80% zdających, – przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Poznaniu do egzaminu przystąpiły 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 57 osób, tj. 84% zdających, przed Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Poznaniu do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. 60% zdających,
Najmniej kłopotów sprawiło zdającym rozwiązanie testu (99% ocen pozytywnych) i zadania z zakresu prawa karnego (97% ocen pozytywnych). Pozytywne oceny z zadania z zakresu prawa gospodarczego otrzymało 93% zdających, z zadania z zakresu prawa cywilnego ? 88% zdających, a z zadania z zakresu prawa administracyjnego ? 86% zdających. Z dotychczas nadesłanych danych wynika, że w grupie aplikantów zdawalność wynosi ok. 74%, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób uprawnionych ? ok. 45%. Poziom zdawalności tegorocznego egzaminu radcowskiego zbliżony jest do wyników z 2012 r., kiedy to pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało 73% zdających.
ADWOKACI
Przed Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu do egzaminu przystąpiły 104 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 86 osób, tj. około 83% zdających, przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 99 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 81 osób, tj. około 82% zdających, Najmniej kłopotów sprawiło zdającym rozwiązanie testu (96,5% ocen pozytywnych) i zadania z zakresu prawa karnego (96% ocen pozytywnych).
Pozytywne oceny z zadania z zakresu prawa administracyjnego otrzymało 94% zdających, z zadania z zakresu prawa gospodarczego ? 90,5% zdających, a z zadania z zakresu prawa cywilnego ? 87,5% zdających. Z danych nadesłanych dotychczas przez 20 komisji egzaminacyjnych wynika, że w grupie aplikantów zdawalność wynosi ok. 76%, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób uprawnionych ? ok. 43%. Poziom zdawalności tegorocznego egzaminu adwokackiego zbliżony jest do wyników z 2012 r., kiedy to pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało 76% zdających.
2568 nowych adwokatów
Egzamin adwokacki, który odbył się w dniach 19-22 marca br., zdało 74,4% kandydatów. Palestra wzbogaciła się tym samym o 1927 młodych adwokatów. ? informację podało Ministerstwo Sprawiedliwości. Oznacza to, że w Polce adwokatów czynnych zawodowo będzie odtąd ponad 12,5 tys. Kandydaci w Warszawie wypadli najlepiej pod względem liczby zdanych egzaminów ? pozytywny wynik otrzymało aż 635 osób. Komisja nr 4 w Katowicach i nr 2 w Białymstoku pobiły pozostałe miasta w pułapie procentowym, który osiągnął w obu komisjach 92%. Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, kandydaci najlepiej poradzili sobie z częścią testową (96,5%) oraz z zadaniami z prawa karnego (96%). Stosunkowo łatwe dla zdających były także zadania z prawa administracyjnego (94%), prawa gospodarczego (90,5%) oraz prawa cywilnego (87,5%) Łącznie do tegorocznego egzaminu adwokackiego podeszło 2586 osób ? to rekordowa liczba w historii egzaminów adwokackich. Egzamin odbył się w 37 komisjach w 13 miastach Polski.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …