Finansowanie pomostowe
Strona główna / Bez kategorii / 260 osadzoncyh w AŚ pracuje

260 osadzoncyh w AŚ pracuje

Praca sprzyja zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i stanowi jeden ze środków oddziaływań, za pomocą których realizowane są cele wykonania kary pozbawienia wolności. Objęcie jak największej liczby skazanych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi poprzez pracę jest jednym z najważniejszych z celów jakie stawia sobie administracja Aresztu Śledczego w Poznaniu. Od wielulat poznański areszt współpracuje z wieloma firmami oraz instytucjami działającymi na terenie miasta Poznań oraz w jego okolicy. W roku 2015 jednostka podpisała 45 umów o zatrudnienie skazanych odpłatne jak i nieodpłatne. Obecnie jest podpisanych 43 umowy w tym 8 umów o zatrudnienie odpłatne. Wiele instytucji nawiązuje z Aresztem współpracę w zakresie zatrudnienia odpłatnego jak i nieodpłatnego.
Obecnie Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z Oddziałami Zewnętrznymi zatrudnia blisko 260 osadzonych, w tym 104 poza terenem zakładu – w firmach prywatnych i państwowych oraz instytucjach publicznych, charytatywnych i pożytku publiczego. Powszechność zatrudnienia wśród populacji skazanych i ukaranych przebywający w Areszcie Śledczym w Poznaniu wynosiła w roku 2015 44,16 % – jest to poziom bardzo wysoki, biorąc pod uwagę zatrudnienie osadzonych w skali całego kraju.
Od maja 2016 roku jednostka rozpoczęła, na terenie jednego z Oddziałów zewnętrznych budowę hali produkcyjnej, w której będą zatrudniani skazani, co pozwoli na zwiększenie już wysokiego zatrudnienia. Praca skaznych jest wysoko oceniana przez podmioty zatrudniające. Skazani, po odpowiednim przeszkoleniu i przyuczeniu stają się połnowartościowymi pracownikami produkcji obsługującymi skomplikowane maszyny. Są też poszukiwanymi pracownikami branży budowlanej.
mjr Tomasz Bukowiecki

Sprawdź także

100 lat sądowej kurateli

7 lutego 1919 roku Marszałek Państwa Józef Piłsudski wydał Dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla …