Strona główna / Bez kategorii / 260 osadzoncyh w AŚ pracuje

260 osadzoncyh w AŚ pracuje

Praca sprzyja zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i stanowi jeden ze środków oddziaływań, za pomocą których realizowane są cele wykonania kary pozbawienia wolności. Objęcie jak największej liczby skazanych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi poprzez pracę jest jednym z najważniejszych z celów jakie stawia sobie administracja Aresztu Śledczego w Poznaniu. Od wielulat poznański areszt współpracuje z wieloma firmami oraz instytucjami działającymi na terenie miasta Poznań oraz w jego okolicy. W roku 2015 jednostka podpisała 45 umów o zatrudnienie skazanych odpłatne jak i nieodpłatne. Obecnie jest podpisanych 43 umowy w tym 8 umów o zatrudnienie odpłatne. Wiele instytucji nawiązuje z Aresztem współpracę w zakresie zatrudnienia odpłatnego jak i nieodpłatnego.
Obecnie Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z Oddziałami Zewnętrznymi zatrudnia blisko 260 osadzonych, w tym 104 poza terenem zakładu – w firmach prywatnych i państwowych oraz instytucjach publicznych, charytatywnych i pożytku publiczego. Powszechność zatrudnienia wśród populacji skazanych i ukaranych przebywający w Areszcie Śledczym w Poznaniu wynosiła w roku 2015 44,16 % – jest to poziom bardzo wysoki, biorąc pod uwagę zatrudnienie osadzonych w skali całego kraju.
Od maja 2016 roku jednostka rozpoczęła, na terenie jednego z Oddziałów zewnętrznych budowę hali produkcyjnej, w której będą zatrudniani skazani, co pozwoli na zwiększenie już wysokiego zatrudnienia. Praca skaznych jest wysoko oceniana przez podmioty zatrudniające. Skazani, po odpowiednim przeszkoleniu i przyuczeniu stają się połnowartościowymi pracownikami produkcji obsługującymi skomplikowane maszyny. Są też poszukiwanymi pracownikami branży budowlanej.
mjr Tomasz Bukowiecki

Sprawdź także

Szczepionki zalegają magazyny

Polska odmówiła przyjmowania dalszych partii szczepionek konsorcjum Pfizer-BioNTech. Lada dzień ma odmówić także innym producentom. …