Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / 324 sędziów nie chce przeniesienia

324 sędziów nie chce przeniesienia

Sąd Najwyższy przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie dotyczące przepisów o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe. Sprawa zaczęła być bardzo poważna od 1 stycznia 2013 roku, kiedy to w życie weszło rozporządzenie byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina likwidującego 79 sądów rejonowych.
Sąd Najwyższy rozpoznaje kolejne odwołania sędziów od decyzji ministra sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe. Po rozpoznaniu pierwszego z odwołań SN postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne: czy art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427) jest zgodny z art. 180 ust. 2 i 5 w związku z art. 180 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 179 i art. 186 ust. 1 oraz w związku z art. 173 i art. 10 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
W rozpoznawanych sprawach z odwołań sędziów od decyzji ministra sprawiedliwości w tym przedmiocie, Sąd Najwyższy odroczył ich rozpoznanie do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny. Do dnia 23 maja 2013 r. do Sądu Najwyższego wpłynęły w sumie 324 odwołania sędziów.

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …