Strona główna / Aktualności / 365 dni Jacka Jaśkowiaka

365 dni Jacka Jaśkowiaka

Nie zbudowaliśmy nowego stadionu za miliard złotych, nie zorganizowaliśmy olimpiady, ale jest wiele elementów ważnych dla ludzi, choć nie ma jakiegoś spektakularnego – ocenia rok swej prezydentury w Poznaniu Jacek Jaśkowiak. Największa porażka – że nie udało mu się przekonać Grażyny Kulczyk, aby w Poznaniu zbudowała galerię dla swej kolekcjisztuki współczesnej ocenianej jako najwartościowszą w Europie. Spotkanie z dziennikarzami na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczął Paweł Binkowski, aktor Teatru Nowego, który wcielając się w postać Jacka Jaśkowiaka (pojawił się w kasku rowerowym na głowie) w teatralnej formie w ciągu kilku minut opowiedział o najbardziej poruszających opinię publiczną wydarzeniach tego pierwszego roku prezydentury. Potem o działaniach nowych władz Poznania mówił już sam Jaśkowiak. – Najważniejsze jest to, co jest w toku przygotowania. Nie da się zrobić tramwaju na Naramowice bez sensownego projektu, bez skonsultowania z mieszkańcami w ciągu roku. Będziemy się konsultować z mieszkańcami i jeśli to nawet będzie trwało kilka miesięcy będziemy słuchać opinii mieszkańców co do przebiegu tej trasy i dlatego to trwa – tłumaczył prezydent. Dużym wydarzeniem była komunalizacja Targów Poznańskich.

Dla Poznania oznacza to wzrost aktywów o mniej więcej miliard złotych, pozyskanych od Skarbu Państwa. Ale strata dla Poznania muzeum Grażyny Kulczyk ze sztuką współczesną również szacowana jest na poziomie kilkuset milionów złotych. Zatrzymanie ich w Poznaniu byłoby wyróżnieniem miasta nie tylko na mapie Polski, ale i Europy. – Czasu wymagają też działania przygotowawcze w polityce mieszkaniowej. Mieszkań socjalnych mamy o 70 więcej niż rok temu, a dopiero się rozkręcamy. Wspólnie z ZKZL i PTBS przygotowujemy bardzo kompleksową ofertę.
Trzeba znaleźć przede wszystkim odpowiedni model, rozmawiamy z inwestorami spoza Polski oraz z dużymi bankami takimi jak Bank Gospodarstwa Krajowego, a nawet Europejski Bank Inwestycyjny – mówi Jaśkowiak. Ale prezydent Jaśkowiak zapowiadał także przed rokiem, że poznaniacy przestaną wyprowadzać się poza miasto oraz będą osiedlać się nowe osoby. Czy coś już można zauważyć w tym kierunku? Dziś Poznań liczy 540 tys. mieszkańców. Wpływy z PIT pokazują, że taka poprawa ma miejsce – ocenia prezydent. Jego zdaniem młodzi ludzie są coraz bardziej zainteresowani mieszkaniem w Poznaniu. Koszty wiążące się z mieszkaniem poza miastem – dwa samochody, problem ze spędzaniem wolnego czasu, traceniem pieniędzy na dojazd powodują, że wiele osób, które wyprowadziło się z miasta, nieraz żałują tych decyzji. Poznań może być bardzo interesującym miejscem zamieszkania i młodych ludzi miejsca pracy zachęcają do pozostania. Prezydent podtrzymuje zapewnienie, że celem obecnych władz jest wybudowanie 4 tysięcy mieszkań. To plan ambitny, ale pozostaje aktualny. – Ważne, że równocześnie robimy małe rzeczy jak przejście przez ul. Matyi do dworca głównego, jak i bilet senioralny – podkreśla. Pierwszy cel nowych władz Poznania to zrównoważony transport. PEKA jest coraz bardziej przyjazna poznaniakom, wprowadzono bilet seniora oraz tańsze przejazdy. Po kilku miesiącach negocjacji z PKP podjęto decyzje w sprawie przyszłości budynku starego dworca, aby służył mieszkańcom, integracji komunikacji publicznej i planowanej kolei aglomeracyjnej. Wraz z oficerem rowerowym miasto wprowadza nową politykę rowerową. Rozwój systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego oraz infrastruktury dla rowerzystów pokazuje skalę wzrostu tym środkiem przemieszczania się. Drugie hasło: wolna kultura – otwarty Poznań. – Miasto bez kultury jest miastem ubogim – podkreśla Jaśkowiak. W mijającym roku ustanowiono nową Poznańską Nagrodę Literacką. Prezydent zakończył spór w Teatrze ósmego Dnia. Budynek Olimpii oddano artystom. Kultura w Poznaniu będzie wolna od cenzury – zapewnia prezydent. Zainaugurowano nowy Festiwal Frazy. Jacek Jaśkowiak nie traktuje jako porażki ,,odpłynięcie” festiwalu Transatlantyk do Łodzi, bo festiwale zmieniają miejsca, a w Poznaniu mamy inne nowe inicjatywy i na brak wydarzeń kulturalnych nie możemy narzekać. Dużym sukcesem była tegoroczna Malta. Miasto powraca nad rzekę. Dzięki otwarciu 3 plaż miejskich i uporządkowaniu terenów zielonych nad Wartą zobaczyliśmy tam znów tłumy odpoczywających. Rozwija się żegluga turystyczna, z której skorzystało w tym roku 16,5 tys. osób. Nad Wartą odbywają się zajęcia rekreacyjne oraz imprezy kulturalne. Podjęto decyzję w sprawie utworzenia klastra rzecznego w województwie wielkopolskim. Współpraca Poznania z regionem Południowa Holandia w zakresie gospodarki wodnej służyć ma wymianie wiedzy i doświadczeń z bogatszym w nie partnerem. Zapadła decyzja o budowie kładki pieszo-rowerowej pomiędzy Chwaliszewem a Berdychowem. Tworzeniu nowej, ambitnej wizji miasta służyć ma rewitalizacja kluczowych miejsc Poznania. Dziedziniec urzędu udostępniono dla mieszkańców i turystów. Prezydent zapowiada uporanie się z klubami go-go na Starym Mieście. Poprawia się rekreacja nad Rusałka – otwarcie plaży i rozwój oferty gastronomicznej, w planie są zmiany z Strzeszynku. Zwiększono nakłady na utrzymanie czystości w mieście. W dziedzinie zwiększenia bezpieczeństwa w mieście przeprowadzono reformę Straży Miejskiej, wymieniono oświetlenie na Starym Rynku, miasto wsparło zakup sprzętu dla policji i straży pożarnej. Dla Jacka Jaśkowiaka bardzo ważne jest wsparcie małej przedsiębiorczości. – Zniesienie opłaty targowej dla ludzi działających na rynkach jest bardzo ważne – podkreśla. Rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu targowiska na Świcie. Lepsza jest obsługa przedsiębiorców w nowej siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa na Dębcu. Władze poszerzają pole dla inicjatyw obywatelskich. Ogłoszono projekt Wsparcie Inicjatyw Obywatelskich, rekordowa była edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, aktywizacji mieszkańców Poznania służyć ma pilotażowy program wspierający inicjatywy lokalne. Nowa polityka mieszkaniowa poprzedzona jest gruntownym badaniem potrzeb mieszkańców. Na początek wprowadzono bezpłatne porady prawne w zakresie spraw lokatorskich, utworzono Biura Spraw Lokalowych oraz ogłoszono nowy program Najem z dojściem do własności. Prezydent deklaruje lepszą jakość służby zdrowia i oświaty. Wspólnie z marszałkiem województwa zaprezentowano koncepcję budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Ma być ono gotowe w 2018 r. POSUM po modernizacji stal się najnowocześniejszą przychodnią w Polsce. Miasto wykazuje troskę o seniorów.
Podjęto promocję szkolnictwa zawodowego poprzez kampanię Szacun dla zawodowców. Realizowane są inwestycje w oświacie: remonty oraz przygotowanie do budowy nowych placówek. Nowej wizji miasta służyć ma komunalizacja Międzynarodowych Targów Poznańskich, ogłoszenie koncepcji zagospodarowania wolnych torów, czy nowe podejście do strategii rozwoju miasta. – Pytamy mieszkańców, autorytety, konsultujemy z nimi – podkreśla prezydent Jaśkowiak. Poznań przyjaznym miejscem do życia to miasto: z większą ilością mieszkańców, szczególnie młodych; miasto dialogu społecznego, z innowacyjną gospodarką, przyjazną przestrzenią publiczną, środowiskiem naturalnym, miasto promujące mobilność.
Autor: Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …