Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / 613 rocznica śmierci patrona prawników

613 rocznica śmierci patrona prawników

Krakowskie Stowarzyszenie Ars Leges co roku uroczyści obchodzi Dni Prawnika, których kulminacyjnym punktem są obchody kolejnej rocznicy śmierci, w tym roku 613. świętego Ivo Helory. Oto program krakowskich obchodów 19 maja ( czwartek) 2016 roku. Godzina 17:00 Otwarcie Seminarium ?Jaki Trybunał?? Z udziałem prof. dr hab. Andrzeja Dziadziooraz prof. dr. hab. Mirosława Granata, a także przedstawicieli Instytutu Allerhanda: adw. dr. Arkadiusza Radwana i dr. Jacka Sokołowskiego. Aula Jagiellońska – Collegium Maius UJ Ul. Jagiellońska 15. O godz. 19.15 procesja prawników w togach z relikwiami oraz obrazem Św. Iwo Helory – Patrona Prawników.
Dziedziniec Collegium Maius UJ. O 19:30 Uroczysta Msza Święta o światło Ducha Świętego dla polityków i prawników Kolegiata Akademicka Św. Anny Ul. Świętej Anny 11 Więcej infromacji na stronie www.arslegis.org.p

Św. Iwo (franc. Yves, bret. Erwan, stanowiące formę imienia Jan) urodził się prawdopodobnie w dniu 17 października 1253 r. w rodzinie szlacheckiej, w Kermartin koło Tréguier, które to miasto jest dziś stolicą departamentu w Côtes-d?Armor (Bretania). Wraz z bratem i trzema (lub dwoma) siostrami wychowywany był przez rodziców w tradycji katolickiej. Sam Iwo przeznaczony został przez nich do stanu duchownego, dlatego też w wieku 14 lat rozpoczął studia uniwersyteckie w Paryżu. Jako pierwszy kierunek kształcenia wybrał sztuki wyzwolone. Po otrzymaniu tytułu magistra, Iwo kontynuował nauki na Wydziale Teologicznym i Prawa. Jako że od 1219 r. w stolicy Francji nie wykładano prawa starożytnego Rzymu, Iwo po 10 latach studiów paryskich udał się do Orleanu, gdzie kształcił się w prawie rzymskim przez następne kilka lat. W owym czasie stały się widoczne dwa główne rysy jego charakteru – umiłowanie nauki i ubóstwa. Powiadano, iż sypiał na wiązce słomy, a za poduszkę służył mu oprawiony w skórę opasły tom dzieła Concordantia Discordantium Canonum, z którym rzadko się rozstawał i w czasach późniejszych. Zrezygnował również z ojcowizny, jaka mu przypadła w Kermartin, a dom rodzinny przeznaczył na klasztor i szpital-przytułek dla ubogich. Wtedy też odnalazł swoje powołanie jako sługa Boga i bliźnich w wykonywaniu praktyki adwokackiej, którą pojmował właśnie jako rodzaj służby drugiemu człowiekowi. Będąc człowiekiem niespełna trzydziestolenim wrócił do ojczystej Bretanii. W Rennes rozpoczął praktykę sądową jako oficjał, czyli jako urzędnik sprawujący w imieniu biskupa sądownictwo w sprawach karnych i cywilnych. Po upływie kilku lat wrócił do stron rodzinnych, gdzie biskup Tréguier powołał go na stanowisko oficjała na terytorium poddanym swojej jurysdykcji. W 1283 r. przyjął święcenie kapłańskie. Jego działalność jako proboszcza cechowała miłość okazywana każdemu człowiekowi. Swoje obowiązki duszpasterskie łączył do końca życia z pracą sędziego, a następnie obrońcy . Zawsze stawał po stronie prawdy i sprawiedliwości, bez względu na status społeczny stron. Nieraz sprowadzało go to na drogę konfliktu ze znakomitymi osobistościami Kościoła i państwa, nie wyłączając nawet samego króla Francji, Filipa IV Pięknego. Między rokiem 1298 a 1300 zrzekł się urzędu oficjała i poświęcił się całkowicie służbie swoim parafianom, lecz nadal występował jako adwokat. Iwo Hélory zmarł w niedzielę po Wniebowstąpieniu, tj. 19 maja 1303 r., i tenże to dzień jest patronalnym świętem prawników wszelkich zawodów. Proces kanonizacyjny wszczęto bardzo szybko po śmierci, a mianowicie już w 1330 r. Iwo Hélory powszechnie cieszył się już za swojego życia opinią człowieka świętego i cudotwórcy. Trybunał kanonizacyjny przesłuchał aż 243 świadków. Składali oni obszerne zeznania dotyczące różnych szczegółów z życia Iwo, które świadczyły niezbicie o jego niezwykłości i łasce, jaka mu towarzyszyła. Postępowanie dowodowe wskazuje na znaczną inkwizycyjność i drobiazgowość pytań zadawanych świadkom. Uderza również z drugiej strony zgodność i entuzjazm zeznań tych ostatnich. Papież Klemens VI w 1347 r. ogłosił Iwona świętym . Św. Iwo Hélory odnalazł swoją drogę do świętości w wykonywaniu zawodu adwokata i sędziego. Obrona prawdy i sprawiedliwości, pomoc prawna pokrzywdzonym – to były jego formy służenia bliźnim. Poza modlitwą i praktykowaniem ascezy, całe jego życie było walką z niesprawiedliwością tamtych czasów. Był bardzo zręcznym adwokatem i umiał wykorzystywać swą wiedzę dla sprzeciwiania się złu i służenia dobru. Jako sędzia starał się Św. Iwo wymierzać doczesną sprawiedliwość sine delectu et differentia personarum. Dążył zawsze do ugodowego załatwienia sporu, traktując proces sądowy jako zło konieczne. Jednakże najbardziej umiłował zawód adwokata. Występował przed sądami apelacyjnymi w Tours i Paryżu. Nie pobierał od ubogich, wdów i sierot żadnego wynagrodzenia, a nawet, według zeznań świadków, sam im oferował swoje usługi, czym zasłużył sobie na miano prawdziwego adwokata ubogich (fr. avocat des pauvres). Podejmował się konkretnej sprawy, gdy klient spełniał dwa warunki: był rzeczywiście ubogi, a jego wersja faktów była słuszna. Niektóre jego rozwiązania spraw i argumenty porównywano wręcz z salomonowymi . Już pod raz trzynasty, odbyły się obchody Święta Prawników 19 maja w Krakowie. Podstawowym celem wydarzenia jest integracja środowisk prawniczych wszystkich profesji, a w tym roku dodatkowo – utrzymanie przestrzeni dialogu i refleksji nad państwem prawa.
OBCHODY W KRAKOWIE
Święto Prawników organizowane jest przez Ars Legis ? Stowarzyszenie św. Ivo Helory ? Patrona Prawników. Tegoroczna edycja została przygotowana we współpracy z Instytutem Allerhanda. Data Święta związana jest z liturgicznym wspomnieniem św. Ivo Helory ? Patrona Prawników. Obchody Święta zostały objęte patronatem honorowym m.in. Naczelnej Rady Adwokackiej, Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Centralnym punktem tegorocznego Święta Prawników było seminarium naukowe ?Jaki Trybunał??, które miało miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius. Celem seminarium było dokonanie rzetelnej, prawnej i apolitycznej analizy sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w kontekście funkcji, jaką sądy konstytucyjne pełnią w państwach zachodnich. Organizatorzy chcieli w ten sposób stworzyć platformę dla refleksji nad możliwym rozwiązaniem sytuacji kryzysowej, której przedłużające się trwanie jest wyjątkowo niekorzystne dla Polski. Stowarzyszenie Ars Legis wierzy, że dialog w ten sposób rozpoczęty, może doprowadzić w końcu do wyklarowania rozwiązania, tak potrzebnego ze względu na dobrze rozumiane dobro wspólne. Seminarium stanowiło dalszy ciąg wspólnych działań think-tanków, organizacji pozarządowych i środowiska prawniczego, zapoczątkowanego sformułowaniem ?10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego? przez prawników z Instytutu Allerhanda: dr. Arkadiusza Radwana i dr. Jacka Sokołowskiego. Tezy te zostały przedstawione przez ich sygnatariuszy Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim 3 marca br. Organizatorom seminarium zależało na uzyskaniu jak najszerszego odbioru publicznego przedstawionych w dyskusji propozycji reform, dlatego prowadzona była transmisja na żywo z obrad. Relacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem (zobacz nagranie). Ekspertami, którzy wygłosili swoje tezy podczas seminarium byli: prof. dr hab. Mirosław Granat ? sędzia TK w stanie spoczynku, prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ oraz przedstawiciele Instytutu Allerhanda ? dr Jacek Sokołowski oraz prezes Instytutu dr Arkadiusz Radwan, który pełnił rolę moderatora dyskusji. W seminarium uczestniczyli reprezentanci władz naczelnych oraz lokalnych, przedstawiciele naukowego środowiska prawniczego, przedstawiciele naczelnych i okręgowych samorządów prawniczych, a także przedstawiciele sądów i prokuratur. Zaproszenie do udziału Stowarzyszenie kierowało także do posłów i senatorów, szczególnie tych o wykształceniu prawniczym. Wśród gości znaleźli się ponadto reprezentanci organizacji pozarządowych, które podpisały się pod apelem ?10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy TK?. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i ograniczoną pojemność Auli Jagiellońskiej, organizatorzy zapewnili wszystkim chętnym możliwość obejrzenia transmisji na żywo w sali im. Michała Bobrzyńskiego. W odpowiedzi na zaproszenia, Stowarzyszenie Ars Legis otrzymało listy m.in. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a także Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, które zostały odczytane podczas rozpoczęcia seminarium. Warto zacytować słowa z listu Rzecznika Praw Obywatelskich, który gratulując wyboru tematu seminarium zauważył: ?W dobie obecnego kryzysu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego środowisko prawnicze powinno jednoczyć się w szczególny sposób, aby stać na straży nie jedynie porządku prawnego, ale także podstaw demokracji. Jestem pewien, że pogłębiona rozmowa w tak wybitnym gronie specjalistów i zaangażowanych ludzi idei przyniesie wiele faktycznych i pozytywnych skutków, które mam nadzieję, przełożą się na naszą rzeczywistość. Cieszę się, że zdecydowali się Państwo zabrać głos w tej niełatwej dyskusji. Jestem przekonany, iż będzie on niezwykle wartościowy i liczę na to, że tak właśnie zostanie potraktowany?. Po zakończonej dyskusji odbyła się tradycyjna już dla Święta Prawników w Krakowie procesja w togach, podczas której prawnicy, podążając za wizerunkiem i relikwiami św. Ivo Helory, przeszli do pobliskiej kolegiaty akademickiej św. Anny. Tam też została odprawiona uroczysta msza św. w intencji polityków i prawników.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …