Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / 70-lecie Rady Europy

70-lecie Rady Europy

Rada Europy najstarsza organizacja międzyrządowa na kontynencie europejskim, powołana została do życia 5 maja 1949 roku. Obchodzi 70-lecie.

  • Jej członkowie, w tym Polska – od 1991 r. – zobowiązali się zagwarantować wszystkim znajdującym się pod ich jurysdykcją korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności.
  • „Perłą w koronie” systemu konwencyjnego Rady Europy stała się Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
    To dzięki Konwencji Europa stała się strefą wolną od kary śmierci.
  • To Europejski Trybunał Praw Człowieka w tysiącach orzeczeń ukazał naruszenia prawa i dysfunkcje instytucji państwa.
  • Rada Europy Spełniła pełni niezwykle istotne znaczenie w przygotowaniu państw do członkostwa w Unii Europejskiej. Przyjęła 223 konwencji, co świadczy o ważnej normatywnej roli organizacji.

Więcej: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/70-lecie-rady-europy-70-lat-wdra%C5%BCania-idei-praw-cz%C5%82owieka-i-demokracji

Sprawdź także

RPO skarży RP

Adam Bodnar skarży Polskę do Komisji Europejskiej. Powodem jest niewykonanie unijnych dyrektyw. W piśmie skierowanym …