Najnowsze informacje

700 dni bez orzekania

700 dni zawieszenia sędziego Igora Tuleyi i 350 mln EURO kar za brak zmian w systemie odp. dyscyplinarnej sędziów

Igor Tuleya, jako sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznawał sprawę w wyniku złożonego zażalenia.

  • W sprawie chodziło o głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu w 2016 r., gdy straż marszałkowska i posłowie koalicji mieli nie dopuścić do głosowań posłów opozycji.
  • Prokuratura podległa ministrowi Zbigniewowi Ziobrze po długim czasie umorzyła postępowanie.
  • Na skutek zażalenia Sąd, któremu przewodniczył sędzia Igor Tuleya nakazał prokuraturze podjąć i prowadzić postępowanie wskazując, że jest duże prawdopodobieństwo, iż politycy zeznający jako świadkowie w sprawie, złożyli fałszywe zeznania.
  • Przed rozpoczęciem posiedzenia w przedmiocie rozpoznania zażalenia, dziennikarze obecni na sali złożyli wniosek o zgodę na nagrywanie posiedzenia i udział w nim.
  • Podczas posiedzenia sędzia Igor Tuleya zwrócił się do pełnomocników posłów i prokuratora o stanowisko w sprawie wniosku dziennikarzy, a ci decyzję pozostawili do uznania sądu.
  • Prokurator nie zgłosił sprzeciwu.
  • W takiej sytuacji Sąd dopuścił jawność posiedzenia, na którym ogłosił treść postanowienia wraz z uzasadnieniem.
  • Prokuratura we wniosku o uchylenie immunitetu zarzuciła sędziemu ujawnienie tajemnicy śledztwa.
  • Tzw. Izba Dyscyplinarna działając w pierwszej instancji odmówiła uchylenia immunitetu, uznając brak jakichkolwiek podstaw.
  • Rozpoznając zażalenie prokuratora, Izba Dyscyplinarna, działając jako II instancja, po kilkukrotnym odraczaniu terminu posiedzenia, 18 listopada 2020 r. uwzględniła zażalenie i uchyliła sędziemu Igorowi Tuleyi immunitet, zawiesiła w czynnościach i obniżyła wynagrodzenie o 25%.

Teraz prokuratura podległa politykowi Ziobro chce doprowadzić sędziego Igora Tuleyę, pod przymusem do prokuratury, aby postawić mu zarzut popełnienia przestępstwa.

Sędzia jest dopuszczony do pracy prawomocnym wyrokiem sądu Jednakże władze Sądu Okręgowego w Warszawie nie chcą tego wyroku wykonać.

Sędzia zgłasza swoją gotowość do pracy.

Obecną prezeską SO w Warszawie jest Joanna Przanowska-Tomaszek,

Funkcję tę objęła po Piotrze Schabie, obecnie prezesie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który nadal jest rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów.

Sprawdź także

Sędzia M.Pilśnik uniewinniona

Nie można ścigać sędziego za orzeczenie Sędzia Marta Pilśnik. Warszawa, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, …