Strona główna / Aktualności / 808 000 spraw dla Temidy

808 000 spraw dla Temidy

Sędza Krzysztof Józefowicz, prezes SO w Poznaniu mówi o sukcesach minionego roku. I Kongres Prawników Wielkopolskich i rozpoczęcie budowy nowego gmachu Sądu Okręgowego w Poznaniu ? to najważniejsze wydarzenia minionego roku w ocenie sędziego Krzysztofa Józefowicza, prezesa tegoż sądu.
Zbiorowym wysiłkiem wielkopolskich prawników, w maju ubiegłego roku, opracowano szereg zmian w prawie, które powinny usprawnić śledcze i sądowe procedury, aby prawo było rzeczywiście bliżej obywatela. Uczestnicy Pierwszego Kongresu Prawników Wielkopolski, przypomnijmy, przyjęli specjalną uchwałę, w której podkreślali poczucie odpowiedzialności za spójność i przyjazny obywatelowi system prawa. W sześciu zespołach tematycznych wypracowano postulaty zmian w zakresie prawa materialnego i procesowego – w prawie cywilnym, karnym, administracyjnym, gospodarczym i rodzinnym. Przedstawione projekty są wspólne i zaakceptowane przez wszystkich przedstawicieli profesji prawniczych pracujących nad ich przygotowaniem. Przy ich formułowaniu kierowano się wyłącznie troską o jakość polskiego ustawodawstwa i zawodowym doświadczeniem prawników ? praktyków ponad korporacyjnymi różnicami zdań i bez zabarwień politycznych. Jak poinformował K. Józefowicz szereg postulatów wielkopolskich prawników zostało przyjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wdrożono je do procesu legislacyjnego.
BUDOWA NOWEGO SĄDU
Nic nie zagraża budowie ( pieniądze są zabezpieczone w budżecie państwa) nowego sądu przy ulicy Kościuszki. Będzie on miał siedem kondygnacji, z czego 3 pod ziemią. Przewidziano tam nie tylko garaże ale także Centralne Archiwum Sądowe. Sam sąd będzie mieścił, przypomnijmy, wszystkie wydziały gospodarcze oraz wydziały sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. Sąd miał kosztować 200 milionów złotych, ale przetarg na wybudowanie gmachu wygrała firma, która go wzniesie za 150 milionów. Rok temu wydano 10 milionów złotych, w tym na roboty przeznaczono 20 milionów złotych. Wykorzystano doświadczenia przy budowie gmachu prokuratury pryz ulicy Solnej ( jest to ten sam teren geologiczny) i nie będzie tutaj stosowana kosztowna metoda ?palowania? gruntu, ale budowa kolejnych podziemnych pięter metodą kasetonową. To znaczy po wybudowaniu danego piętra, będzie się spod niego wybierać ziemię, aby pod nim powstało kolejne podziemne piętro. Budowa ma zostać zakończona w 2014 roku. Natomiast w roku 2011 zostaną zakończone remonty klatek schodowych sądu przy Alei Marcinkowskiego.

Ustaną także w końcu uciążliwe prace w sądzie przy ulicy Młyńskiej, któremu po kilkuletnim remoncie przywrócono historyczny, sprzed stu lat, wygląd na zewnątrz i wewnątrz gmachu. Rezultaty są wprost rewelacyjne. Naprawdę warto wybrać się do tego sądu, aby podziwiać jego zewnętrzną i wewnętrzną architekturę, zwracając szczególną uwagę na dekoratorskie detale, mające swój rodowód w historii prawa..
WZROST LICZBY SPRAW
Być może nie wszyscy zauważyli ( poprawny o tym informował) z sądów zniknęły wydziały grodzkie, których koncepcja nie sprawdziła się. W ich miejsce powstały kolejne klasyczne wydziały sądowe, zarówno karne jak i cywilne. Zmiany strukturalne to nie wszystko. Odnotowano kolejny wzrost spraw napływających do sądów. W roku 2010 w okręgu poznańskim odnotowano wpływ 800. 000 spraw. Jak tak dalej pójdzie niebawem zostanie przekroczona magiczna liczba miliona, bo nic nie wskazuje na to, aby spraw w sądach miało być mniej. Przy tym wzroście trzeba podkreślić, że nie ma większych zaległości. W sądach rejonowych sprawy karne są rozpatrywane średnio w ciągu 2 miesięcy, cywilne 5 miesięcy gospodarcze do 5 miesięcy. Wpisy do ksiąg wieczystych otrzymuje się nieomal od ręki. W poznańskim sądzie okręgowym sprawa karna statystycznie zostaje rozpoznana po 5 miesiącach, cywilna po 10 miesiącach. Rozwody i separacje są załatwiane po 5 miesiącach i tyleż samo trwają procesy gospodarcze.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …