Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / 27 sędziów SN A.Dudy

27 sędziów SN A.Dudy

Nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE, nie bacząc na postanowienie o zabezpieczeniu wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny prezydent w środę o godzinie 11, bez udziału mediów, zaprzysiągł kolejnych sędziów Sądu Najwyższego

Prezydent powołał sędziów, którzy będą zasiadać w Izbie Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych -poinformował wiceszef Kancelarii prezydenta Paweł Mucha podczas briefingu prasowego. Andrzej Duda  uczynił to na wniosek KRS, zgodnie z ustawami przyjętymi przez PiS. Duda podjął decyzję o powołaniu sędziów mimo uwzględnienia przez NSA wniosku o zabezpieczenie i wstrzymanie wykonania uchwał KRS dot. powołania sędziów

Zgodnie z podanymi przez Muchę informacjami do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powołani zostali: adwokat i wykładowca akademicki Antoni Bojańczyk, prezes Prokuratorii Generalnej RP Leszek Bosek, sędzia SA Dariusz Czajkowski, notariusz Paweł Czubik, wykładowca akademicki Tomasz Demendecki, wykładowca akademicki Marek Dobrowolski, radca prawny Paweł Księżak, radca prawny Joanna Lemańska, sędzia SA Marcin Łochowski, wykładowca akademicki Oktawian Nawrot, wykładowca akademicki Janusz Niczyporuk, wykładowca akademicki Adam Redzik, radca prawny Mirosław Sadowski, sędzia SA Marek Siwek, sędzia SA Ewa Stefańska, wykładowca akademicki Maria Szczepaniec, wykładowca akademicki Krzysztof Wiak, sędzia SO Jacek Widło oraz radca prawny Grzegorz Żmij. Spośród rekomendowanych do tej izby 20 osób, jedna nie została powołana.

Z kolei do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Cywilnej powołani zostali: prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beata Janiszewska, radca prawny Marcin Krajewski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie Małgorzata Manowska, sędzia SO w Lublinie Joanna Misztal-Konecka, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tomasz Szanciło oraz dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości dr hab. Kamil Zaradkiewicz.
    Do pełnienia urzędu w Izbie Karnej powołano zaś sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha.
Podczas konferencji prasowej Mucha podkreślił, że dzisiejsze powołania sędziów przez Andrzeja Dudę to kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości. – Powołani zostali m.in. sędziowie, którzy będą orzekać w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wcześniej powołano sędziów do Izby Dyscyplinarnej. To przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości – mówił Mucha.
Minister chwalił powołanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i instytucję skargi nadzwyczajnej. – Reforma wymiaru sprawiedliwości jest dokonywana w interesie publicznym I kierując się interesem publicznym prezydent dokonał powołań. Nie ma wątpliwości, że decyzja prezydenta jest umocowana konstytucyjnie jak i ustawowo – podkreślił Mucha. Zdaniem ministra prezydent powołując sędziów skorzystał ze swojej prerogatywy konstytucyjnej. Co za tym idzie Duda nie musiał czekać na dalsze rozstrzygnięcia NSA, czy TSUE. – Prezydent nie jest stroną postępowania przed NSA – mówił Mucha.
Obwieszenie prezydenta i decyzja NSA
W końcu czerwca w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego SN – do obsadzenia były 44 stanowiska sędziowskie. Ostatecznie KRS rozpatrywała ponad 180 kandydatur zgłoszonych na te stanowiska.
Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej. Rada wyłoniła: dwunastu kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, dwudziestu kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, siedmiu kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.
Na początku września przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. 20 września prezydent powołał dziesięć osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.
We wrześniu NSA uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał – w zaskarżonych częściach – wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS. W poniedziałek NSA uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie, czego konsekwencją jest wstrzymanie wykonania uchwały KRS dotyczącej powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej
Natomiast w końcu sierpnia w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o ogłoszeniu kolejnego naboru – na 11 wolnych stanowisk w SN. Z obwieszczenia wynikało, że w Izbie Cywilnej SN do obsadzenia są cztery stanowiska, w Izbie Karnej trzy, a w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kolejne cztery.
Jak podały media KRS ma już wszystkie zgłoszenia kandydatów na sędziów SN. Kandydatów jest 25 na 11 miejsc. Jedna trzecia to osoby, które nie wygrały batalii o wakat w pierwszym konkursie – wskazała „Rzeczpospolita”.

Zabezpieczenia NSA ws. wykonania uchwał KRS

Jak przypomina dziennikarz Tomasz Skory z RMF FM, KRS początkowo deklarowała, że będzie „podporządkowywać się decyzjom NSA”, ale jak pokazała rzeczywistość – stało się inaczej.Te działania KRS, a także prezydenta, wzbudziły kolejne wątpliwości – czy nie kolidują z orzeczeniem NSA. Według otoczenia Andrzeja Dudy – nie. Takie stanowisko przedstawił w Radiowej Jedynce Paweł Mucha, zastępca szefa KPRP.

Mamy sytuację taką: weryfikowane przez KRS uchwały trafiają do prezydenta. Jest procedura określona w przepisie 179 Konstytucji – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje sędziów. Jeżeli pan Prezydent podejmie taką decyzją, a nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda planuje taką aktywność , to mamy powołanie sędziów – mówił. Mucha przekonywał też, że sądy „nie zmieniają ustawy i nie mogą wchodzić w procedurę zmiany ustawy”. Także rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski powiedział, że takie orzeczenia, jak te NSA, nie mają związku z decyzjami prezydenta. – Powoływanie sędziów to wyłączna kompetencja głowy państwa – oznajmił Spychalski.

 

NSA wydał zabezpieczenie powołania sędziów Sądu Najwyższego
Naczelny Sąd Administracyjny jeszcze przed godzina 11 wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziów do Izby Cywilnej. Mimo to procedury nie wstrzymano. Informację przekazało RMF FM. Pomimo zabezpieczenia wydanego w poniedziałek przez Naczelny Sąd Administracyjny, KRS wysłała uchwały do prezydenta. O godz. 11 Andrzej Duda przyjął      ślubowania sędziowskie.
Naczelny Sąd Administracyjny – wydając 25 i 27 września 2018 r. siedem postanowień – wstrzymał wykonanie uchwał nowej Krajowej Rady Sądownictwa, w których rekomendowano kandydatów na stanowiska w Sądzie Najwyższym. Uchwały te dotyczą konkursów do Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Tym samym, nowa KRS oraz Prezydent RP, chcąc podporządkować się orzeczeniom NSA, nie mogą podejmować czynności zmierzających do realizacji tych uchwał. W szczególności, nowa KRS nie może przekazać ich prezydentowi, a głowa państwa nie może następnie odebrać ślubowań sędziowskich od rekomendowanych osób.
Tymczasowa ochrona udzielona kandydatom do Sądu Najwyższego przez NSA trwa do czasu rozpoznania odwołań wniesionych przez osoby, które nie zostały rekomendowane przez nową KRS. Jak wskazał NSA w uzasadnieniu jednego z postanowień: nie powinno ulegać wątpliwości, że wstrzymanie wykonania uchwały […] zapobiegnie powstaniu nieodwracalnej sytuacji, w której nastąpi objęcie urzędu sędziego Sądu Najwyższego.  Działania nowej KRS przeczą również zapewnieniom jej przewodniczącego, sędziego Leszka Mazura, który chwilę po decyzji sądu administracyjnego ogłosił w prasie, że musimy podporządkować się takiemu postanowieniu NSA.
  W opinii Komitetu Obrony Sprawiedliwości – KOS, nowa Krajowa Rada Sądownictwa po raz kolejny działa pod dyktando większości parlamentarnej, przyspieszając niezgodną z Konstytucją i aktami prawa międzynarodowego wymianę sędziów w Sądzie Najwyższym. Przesłanie głowie państwa uchwał z rekomendacjami kandydatów do SN jest smutną konsekwencją upolitycznienia tego organu w początkach bieżącego roku, kiedy to Sejm – wbrew Konstytucji – wybrał w niejawnej procedurze 15 członków nowej KRS.
Komitet Obrony Sprawiedliwości – KOS stanowczo sprzeciwia się działaniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa i jej kierownictwa, które w rzeczywistości podważa treść orzeczeń NSA, a przez to jest sprzeczne z zasadą rządów prawa. Nie tylko neguje to zagwarantowaną w Konstytucji zasadę trójpodziału władzy – zignorowanie postanowień NSA narusza również konstytucyjne prawo kandydatów do Sądu Najwyższego dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Podobnie, nowa KRS wpisuje się w taktykę polityków i, stosując metodę faktów dokonanych, próbuje kwestionować skuteczność trwających postępowań dotyczących naruszenia zasad państwa prawa prowadzonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE.
Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów
Stanowisko dostępne jest na stronie HFPC.

KOMUNIKAT SN

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego

11 października 2018 r.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 10 października 2018 r. zostali powołani do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej:

 • Pan Jacek Grela
 • Pani Beata Janiszewska
 • Pan Marcin Krajewski
 • Pani Małgorzata Manowska
 • Pani Joanna Misztal-Konecka
 • Pan Tomasz Szanciło
 • Pan Kamil Zaradkiewicz

w Izbie Karnej:

 • Pan Wojciech Sych

w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych:

 • Pan Antoni Bojańczyk
 • Pan Leszek Bosek
 • Pan Dariusz Czajkowski
 • Pan Paweł Czubik
 • Pan Tomasz Demendecki
 • Pan Marek Dobrowolski
 • Pan Paweł Księżak
 • Pani Joanna Lemańska
 • Pan Marcin Łochowski
 • Pan Oktawian Nawrot
 • Pan Janusz Niczyporuk
 • Pan Adam Redzik
 • Pan Mirosław Sadowski
 • Pan Marek Siwek
 • Pani Ewa Stefańska
 • Pani Maria Szczepaniec
 • Pan Krzysztof Wiak
 • Pan Jacek Widło
 • Pan Grzegorz Żmij

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu 10 października 2018 r. nowo powołani sędziowie odebrali z rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i złożyli ślubowanie.

PREZYDENT NIC NIE WIEDZIAŁ??????
Według  przedstawiciela Prezydenta RP – nikt nie przekazał Kancelarii Prezydenta odpisu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu. Dokumenty mówią co innego!
– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest stroną żadnego postępowania, które toczyło się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Panu prezydentowi ani Kancelarii Prezydenta nikt żadnego postanowienia nie doręczał – tłumaczył 11 października 2018r. w tvn24 Paweł Mucha. Dodał, że „medialnie to możemy wiedzieć różne rzeczy, ale nie jesteśmy stroną” w postępowaniu przed NSA.
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mucha-o-powolaniu-nowych-sedziow-sadu-najwyzszego-rozmowa-piaseckiego,875235.html,3/mucha-o-powolaniu-nowych-sedziow-sadu-najwyzszego-rozmowa-piaseckiego,875235.html

RIPOSTA PROF. MATCZAKA

 

Tymczasem jak wynika z poniższych dokumentów, 8 października 2018r. czy 3 dni przed wywiadem prezydenckiego przedstawiciela i 2 dni przed nominacjami Prezydenta Andrzeja Dudy – wpłynęły do niego dokumenty wśród których był również odpis postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o udzieleniu zabezpieczenia.
Treść dokumentu z potwierdzeniem odbioru w Kancelarii Prezydenta RP (pdf). można obejrzec pod podanym wyżej linkiem

Paweł Mucha o powołaniu nowych sędziów Sądu Najwyższego. „Nie jest przedmiotem postępowania”
– Powołania przez prezydenta nowych sędziów Sądu Najwyższego nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania, w tym wystąpieniem Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedział Paweł Mucha.

Paweł Mucha wyjaśnił, że chce na konferencji prasowej „uporządkować i wyjaśnić” kilka rzeczy związanych z „rozmaitymi wypowiedziami i komentarzami”, które pojawiły się po powołaniu przez Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego.
Chodzi o powołania sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Prezydencki minister podkreślił, że nie ma zależności między powołaniem sędziów, do którego doszło zgodnie z Konstytucją, a skargą Komisji Europejskiej.

– Jeśli chodzi o powołania sędziów na siedem miejsc w Izbie Cywilnej i jedno w Izbie Karnej, były one dokonywane na podstawie obwieszczenia prezydenta z dnia 24 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. W tym zakresie mówimy jeszcze o wakatach, które były w tych izbach – mówił Paweł Mucha. – Nieprawdziwy jest zatem argument, że prezydent działa niezgodnie z oczekiwaniem, że ma to naruszać prawo europejskie – dodał prezydencki minister.

Paweł Mucha odniósł się też do sporu o praworządność. – Dla mnie nie ulega wątpliwości, że argumenty, które były podnoszone przez stronę polską, że kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich UE, są trafne – stwierdził. – Jestem przekonany, że tutaj polska argumentacja będzie na poważnie brana pod uwagę. Nie chciałbym, żeby ten spór był sprowadzany do polityki – dodał.

Sprawdź także

Europa wyklucza neo-KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję o usunięciu z szeregów stowarzyszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. …