Finansowanie pomostowe

Kobieta Adwokatury 2018


Adw. Anna Mazurczak została laureatką II edycji konkursu Kobieta Adwokatury 2018. Kapituła wyróżniła także adw. Monikę Sokołowską i adw. Beatę Bieniek-Wierę.

Ogłoszenie wyników odbyło się 8 marca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Uorczystość otworzył adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Zaznaczył, że w tym roku więcej zgłoszeń kandydatek pochodziło od podmiotów spoza samorządu adwokackiego, co świadczy o tym, że panie adwokat wykonują swój zawód w sposób zauważalny w przestrzeni publicznej. Przypomniał także, że konkurs jest jednym ze sposobów wypełniania zaleceń Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 roku, który zobowiązał władze NRA do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej. Dziś zaledwie trzy panie są dziekanami izb, więcej pań pełni funkcje wicedziekanów.

Tytuł „Kobiety Adwokatury 2018” otrzymała adw. Anna Mazurczak, z izby warszawskiej. Zajmuje sie ona ochroną praw osób LGBT. W 2018 roku odeszła z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i założyła własną kancelarię, w której udziela pomocy prawnej osobom LGBT, parom tej samej płci i ich dzieciom, a w szczególności wspiera osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W samorządzie adwokackim pełni funkcje członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz pełnomocniczką (pro bono) ds. Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej fundacji Akcja Demokracja.

Nagrodę w imieniu adw. Anny Mazurczak, która nie mogła przybyć na uroczystość, odebrał jej mąż Marek Cieszko.

I wyróżnienie w konkursie otrzymała adw. Monika Sokołowska, z izby lubelskiej. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących przemocy w rodzinie i rozwodowych. Od 2015 do 2018 roku udzielała porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach.
II wyróżnienie w konkursie otrzymała adw. Beata Bieniek-Wiera, z izby katowickiej. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pani mecenas specjalizuje się w sporach korporacyjnych, występuje jako obrońca przed wrogimi przejęciami, obrońca wspólników mniejszościowych, a także jako obrońca przed czynami nieuczciwej konkurencji.
Wiecej i bogaty ilustracyjny materiał na stronie adwokatura.pl

Sprawdź także

SN przeciw nowym sędziom

W dniu wczorajszym (21.05) Kolegium Sądu Najwyższego negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o …