Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / A może pręgierz

A może pręgierz

Kolekcję legislacyjnych osobliwości wzbogaciła ostatnio autopoprawka do projektu zmian w kodeksach: wykroczeń i postępowania karnego, która trafiła do Sejmu. Projektowane regulacje mają m.in. wyłączyć możliwość złożenia przedmiotu poręczenia majątkowego w pewnych wypadkach, czego konsekwencją będzie utrudnienie stosowania tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci tzw. kaucji. – zwracają uwagę adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Ich wspólny felieton ukazał się 9 lutego 2021 r. na łamach „Rzeczpospolitej”.

Projekt obejmuje szereg różnorodnych zagadnień, z których zasadnicza część dotyczy całkiem wewnętrznego problemu związanego z sukcesywnie wprowadzanymi ograniczeniami regulacji umożliwiających stosowanie innych niż areszt tymczasowy środków zapobiegawczych w ramach procesu karnego.

Czytaj felieton na łamach adwokatura.pl i „Rzeczypospolitej”

Sprawdź także

R. Bochnia dziekanem

Adw. Ryszard Bochnia zostal wybrany na funkcje dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie. Wybory odbyły …