Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Abolicja dla cudzoziemca zakończona

Abolicja dla cudzoziemca zakończona

Na terenie całej Polski 2 lipca upłynął termin, do którego cudzoziemcy przebywający na terenie Polski bez uregulowanego statusu prawnego, także ci, którzy ubiegali się bezskutecznie o nadanie statusu uchodźcy i spełniają określone wymogi, mogli składać do właściwego wojewody wnioski o zalegalizowanie pobytu. Ponad 200 wniosków złożono w Wielkopolsce.
Do urzędów wojewódzkich w ramach akcji abolicyjnej cudzoziemcy złożyli prawie 7,7 tys. takich wniosków, z czego ponad dwieście w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Dokładna liczba będzie znana trzeciego lipca. Jest to liczba, która przewyższa sumę wszystkich wniosków złożonych w trakcie dwóch poprzednich akcji abolicyjnych.
Zdaniem organizacji pozarządowych inicjatywa przeprowadzenia akcji abolicyjnej zasługuje na pochwałę. Organizacje postulują także wprowadzenie stałego mechanizmu abolicyjnego do ustawy. Taki mechanizm stworzyłby możliwość zalegalizowania pobytu cudzoziemca po spełnieniu przez niego określonych warunków.
Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony jest corocznie w dniu 20 czerwca. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi publicznej na bardzo trudną sytuację uchodźców na świecie i podkreślenia znaczenia szczególnej pomocy, której potrzebują. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie wspiera działania humanitarne na rzecz uchodźców w krajach rozwijających się. Corocznie dokonuje wpłaty mającej na celu dofinansowanie działalności Agendy NZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). W 2011 r. udzieliło wsparcia finansowego dla operacji humanitarnych UNHCR w Libii (ok. 1 mln PLN) oraz w Sudanie Południowym (ok. 1,1 mln PLN). W tym samym roku, za pośrednictwem Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zrealizowano ze środków MSZ projekt humanitarny o wartości 0,5 mln PLN na rzecz uchodźców somalijskich cierpiących wskutek klęski głodu w ich kraju.
Na prośbę UNHCR Polska zorganizowała także szkolenie dla przedstawicieli władz tunezyjskich oraz Tunezyjskiego Czerwonego Półksiężyca na temat budowania narodowego systemu opieki nad uchodźcami.
W 2012 r. MSZ sfinansuje dwa projekty na rzecz uchodźców syryjskich w Jordanii i Libanie o łącznej wartości ponad 1,7 mln PLN. Projekty realizowane będą przez Caritas Polska i Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …