Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Administracja a demokracja

Administracja a demokracja

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji organizuje 8 czerwca międzynarodową konferencję naukową „Sądownictwo administracyjne w demokratycznym państwie prawa. Tradycje i współczesność” z cyklu „Rola konstytucyjnych organów władzy w demokratycznym państwie prawa”

Prodziekan uczelni mgr Małgorzata Biskup nie chce jeszcze zdradzać szczegółów, ale zapewnia, że na konferencji w Poznaniu zjawią się niekwestionowani znawcy i eksperci prawa administracyjnego, m.in. prof. Zbigniew Janowicz z WPiA UAM. Sądownictwo administracyjne w Rzeczypospolitej Polskiej istnieje już 25 lat.
Sądowa kontrola decyzji administracyjnych jest niezwykle doniosłą kwestią w demokratycznym państwie prawa respektującym zasadę niezawisłości sądów, zasadę weryfikacji instancyjnej oraz zasadę trójpodziału władz. Sądownictwo administracyjne, zgodnie z ukształtowaną w ciągu wieku XIX teorią i praktyką prawa stanowiło główny element składowy państwa prawnego, stąd decyzja uczelni, iż to właśnie te tak ważne aspekty otwierać będą nowy cykl konferencji naukowych. Uwarunkowania historyczne tak europejskie, jak i pozaeuropejskie wskazują, iż od zarania dziejów sądowa kontrola rozstrzygnięć administracji publicznej stanowiła ważny element dla funkcjonowania państw pretendujących do miana demokratycznych państwa przestrzegających podstawowe zasady praworządności.
Uczestnicy konferencji wezmą udział w trzech blokach tematycznych: 1.Tradycje polskiego i międzynarodowego sadownictwa administracyjnego 2.Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne w polskiej rzeczywistości prawno-ustrojowej a uregulowania sądowo-administracyjne w porządku prawnym podmiotów prawa międzynarodowego 3.Stosowanie Prawa Wspólnoty Europejskiej w polskim sądownictwie administracyjnym Patronat Honorowy nad konferencją objął prof. Roman Hauser, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …