Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Adwentyści także zdają w sobotę

Adwentyści także zdają w sobotę

Informowaliśmy w maju tego roku, że prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z problemem egzaminów na aplikacje prawnicze, w których nie mogą uczestniczyć wierni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, ponieważ termin egzaminów jest zawsze wyznaczony na sobotę, w tym roku 29 września. Oto odpowiedź z resortu, którą już 11 czerwca, podpisał Michał Królikowski, podsekretarz stanu: (…) Egzaminy na aplikację przeprowadzane są raz w roku w terminie wskazanym przez ministra sprawiedliwości, w tym roku 29 września, a obowiązujące regulacje prawne nie przewidują możliwości zmiany raz wyznaczonego terminu. (…).
Ustalenie soboty jako dnia egzaminu wstępnego nie narusza art. 11 ustawy z 30 czerwca 1985 r o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, (…) a minister sprawiedliwości nie jest stroną stosunków określonych w tych przepisach. Nie można zatem stwierdzić,że ww. regulacje wobec tego Kościoła stanowią ograniczenie w zakresie wyznaczenia egzaminów na sobotę..(…) natomiast powoływane postanowienia art. 53 Konstytucji RP zapewniające każdemu wolność sumienia i religii, nie zawierają postanowień obejmujących uczestniczenie w egzaminach, do których przystąpienie jest kwestia wyboru. (…) Postulowana zmiana terminu egzaminu w toku jego przygotowań mogłaby naruszać zasadę zaufania obywateli do władzy publicznej(…)
Co zaś do podniesionego argumentu, że Centrum Egzaminów Medycznych od lat organizuje Ogólnopolski Lekarski Egzamin Końcowy w piątek, zauważyć należy, że organizacja tego egzaminu i egzaminów na aplikacje prawnicze, nie podlega tym samym regulacjom prawnym.. (…) Dla zapewnienia prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia egzaminów na aplikacje prawnicze, minister sprawiedliwości zobligowany jest do racjonalnego i zarazem bezstronnego wyważenia praw przysługujących wszystkim zainteresowanym i w konsekwencji podjęcia takiej decyzji, co do terminu egzamin, która będąc w zgodzie z prawem, będzie jednocześnie w danych okolicznościach optymalna.

Sprawdź także

Pani Małgosia, czy prezes

Włodzimierz Wróbel: Czytając przepisy Konstytucji RP o Trybunale Stanu Osoba powołana urząd I Prezesa SN, …