Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci bronią kolegów z Białorusi

Adwokaci bronią kolegów z Białorusi

Polska Palestra wystosowała ostry apel do władz Białorusi. Działania białoruskich władz wobec adwokatów broniących opozycjonistów godzą w prawo do obrony i sądu, a także w niezależność adwokatury. Tak twierdzi Komisja Praw Człowieka przy NRA w wystąpieniu do władz Republiki Białoruś. Przedstawiciele polskiej adwokatury złożyli w ambasadzie białoruskiej list protestujący przeciw traktowaniu przez władze tego kraju adwokatów ? obrońców przedstawicieli opozycji demokratycznej. Wystąpienie, sformułowane przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, dotyczy szczególnie obrońców świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym po wystąpieniach w dniach 19-20 grudnia 2010 r., w tym czterem kandydatom na urząd prezydenta Białorusi.
Polscy adwokaci wyrażają zaniepokojenie ograniczaniem kontaktu zatrzymanych osób z adwokatami, co narusza prawo do obrony, gwarantowane także przepisami podpisanych przez Białoruś międzynarodowych umów, a szczególnie:
– Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ? art. 11 ust.1
– Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ? art. 14 ust.3 lit. b) i d) Komisja Praw Człowieka protestuje też przeciw naciskom białoruskich władz wobec tamtejszego samorządu adwokackiego, by ten zastosował sankcje dyscyplinarne wobec adwokatów opozycji. Jest to praktyką niedopuszczalną z punktu widzenia samorządności Adwokatury i co za tym idzie, realizacji prawa do obrony w Republice Białoruś ? oceniają polscy adwokaci.
Z podobną krytyką odnoszą się do zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości Białorusi dokonania zmian w Kodeksie Zasad Etycznych białoruskiej adwokatury. Potępiają też bezpośrednie naciski na adwokatów i pogróżki odebrania praw do wykonywania zawodu. Działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białorusi godzą w zasadę niezależności zawodu adwokata, a co za tym idzie ? w prawo do obrony i prawo do sądu ? czytamy w konkluzji wystąpienia.
– Łamanie praw człowieka w sąsiedniej Białorusi powoduje, że nie możemy milczeć. Solidaryzujemy się z prześladowanymi w tym kraju członkami opozycji demokratycznej i domagamy się zapewnienia nieskrępowanego prawa do wykonywania swojego zawodu adwokatom z Białorusi ? powiedział adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. – Podziwiamy naszych białoruskich kolegów, którzy ? podobnie jak wielu polskich adwokatów w okresie stanu wojennego ? wbrew surowemu reżimowi stają w obronie łamanych praw i wolności obywatelskich. Wierzymy, że ich odwaga i zaangażowanie doprowadzi do postępów w demokratyzacji kraju. Z całego serca ich pozdrawiamy i oferujemy wszelką pomoc. Nasze stanowisko przekażemy międzynarodowym organizacjom adwokatury, a sytuację adwokatów na Białorusi będziemy uważnie monitorować ? zadeklarował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.
Protest przeciw szykanowaniu białoruskich adwokatów odbił się szerokim echem w mediach za wschodnia granicą. Treść listu wystosowanego w tej sprawie przez NRA do białoruskich władz została przytoczona przez ponad 20 białoruskich i rosyjskich portali internetowych, np. naviny.by i telegraf.by . Media te podkreślają, że wystąpienie polskiej palestry jest następstwem m.in. pogróżek białoruskiego Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem tamtejszych adwokatów broniących działaczy opozycji demokratycznej. Zauważają też, że z podobnym poparciem dla białoruskich adwokatów wystąpiła palestra ukraińska. Temat dostrzegły także polskie stacje nadające na teren Białorusi. Telewizja Biełsat oraz radio Racja nadały audycje, w których wystąpił adw. Mikołaj Pietrzak ? przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA i autor wystąpienia.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …