Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci chcą znaczków sądowych

Adwokaci chcą znaczków sądowych

MS przygotowało projekt zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Resort proponuje likwidację opłat sądowych w sprawach cywilnych przy pomocy znaków opłaty sądowej (tzw. znaczków sądowych). Zdaniem Naczelnej rady Adwokackiej proponowana zmiana jest niekorzystna, zarówno dla pełnomocników procesowych, jak też dla stron bezpośrednio występujących przed sądami.
?Należy pochwalić wprowadzenie kolejnych sposobów wnoszenia opłat, ale nie można zgodzić się na pochopną rezygnację z już istniejących. Istnienie różnych sposobów wnoszenia opłat daje osobie która opłatę wnosi możliwość wyboru tego sposobu, który w danej sytuacji jest najmniej uciążliwy.? ? czytamy w opinii NRA opracowanej przez adwokata Jacka Trelę ? wiceprezesa NRA, przewodniczącego Komisji Prac Parlamentarnych NRA, a przekazanej Ministerstwu na początku stycznia 2011r.
Likwidacja znaków sądowych obciąży adwokatów i strony dodatkowymi kosztami w postaci opłat bankowych, często w wysokości porównywalnej z wysokością przelewanej kwoty. Utrudni również regulowanie drobnych opłat za kserokopię protokołów rozpraw, odbieranie akt spraw itp., które obecnie są opłacane znakami bezpośrednio w sekretariacie sądu lub biurze obsługi interesantów.
Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że projekt jest niekonstytucyjny. Narusza on bowiem art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiący o prawie do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Sprawdź także

Dzień zapobiegania samobójstwu

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Często, gdy słyszymy o złym nastroju innych mówimy: …