Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci honorują dziennikarzy

Adwokaci honorują dziennikarzy

Red Ewa Usowicz i red. Krzysztof Sobczak otrzymali „Złote Wagi” Adwokatury.. Naczelna Rada Adwokacka już po raz szósty przyznała nagrody Złotej Wagi. Otrzymują je dziennikarze wyróżniający się rzetelnymi publikacjami na tematy prawne i propagujący wartości bliskie Adwokaturze ? obronę praw i wolności obywateli oraz pomoc potrzebującym.
Laureatami tegorocznych Złotych Wag zostali: Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego “Rzeczpospolitej? ? za popularyzowanie prawa w społeczeństwie i dbałość o najwyższe standardy dziennikarstwa w kierowaniu działem prawnym tej gazety oraz Krzysztof Sobczak, redaktor naczelny portalu Lex.pl za znakomite pióro publicystyczne oraz za kreację wysokiej klasy, profesjonalnego portalu internetowego.
Złota Waga jest nagrodą ustanowioną i przyznawaną przez Naczelną Radę Adwokacką. Otrzymują ją dziennikarze za rzetelne, poparte głęboką wiedzą i odznaczające się obiektywizmem publikacje na tematy prawne. To nagroda za umiejętność znajdowania równowagi w świecie pełnym sprzeczności, za wyważone sądy i spokojne opinie. Waga ? symbol sprawiedliwości, również jako przyznawana przez nas nagroda, jest oddawana w ręce tych ludzi pióra, mikrofonu lub kamery, którzy potrafią oprzeć się nadmiarowi emocji na rzecz spokojnego, rzeczowego spojrzenia na problem, którym się zajmują.
Po raz pierwszy Złote Wagi przyznano w 2005 roku red. Marcie Pionkowskiej i red. Janowi Ordyńskiemu. W kolejnej edycji (2006) nagrody te otrzymali: red. Anna Godzwon z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia oraz red. Stanisław Podemski, publicysta ?Polityki?. W roku 2007 nagrodę przyznano ks. Remigiuszowi Sobańskiemu, zaś w roku 2008 red. Monice Olejnik oraz red. Maciejowi Iłowieckiemu. Złote Wagi za 2009 rok otrzymali: red. Małgorzata Ziętkiewicz z redakcji ?Wydarzeń? w telewizji Polsat oraz red. Wojciech Tumidalski z Polskiej Agencji Prasowej.
W skład Kapituły Złotej Wagi wchodzą: prezes NRA adw. Andrzej Zwara, byli prezesi NRA: adw. Maciej Bednarkiewicz, oraz adw. Czesław Jaworski, który jednocześnie zasiada w kapitule jako redaktor naczelny ?Palestry?. W tym roku z zasiadania w kapitule nagrody zrezygnował adw. Stanisław Rymar, ze względu na objęcie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …