Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci i prawo w liceach

Adwokaci i prawo w liceach

8 września 2012 r. odbyło się zwyczajne sprawozdawcze Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Jak zwykle w Poznaniu, przebiegło sprawnie i szybko. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu za okres sprawozdawczy. Przyjęto uchwałę o pomocy adwokatów w nauce prawa. Impuls dał „poprawny”. Gościem Zgromadzenia był prezes NRA mec. Andrzej Zwara.
Do dyskusji o problemach Adwokatury i wymiaru sprawiedliwości nikt się nie zgłosił
. Komisja wnioskowa zaproponowała jedną bardzo cenną uchwałę proponującą aby Adwokatura Polska objęła opieką dydaktyczną młodzież szkół średnich, w zakresie kształtowania jej świadomości prawnej. Zaproponowano, aby pilotażowo akcję tę przeprowadzić w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Akcja objęcia opieką dydaktyczną w zakresie kształtowania świadomości prawnej młodzieży może bardzo korzystnie wpłynąć na społeczny wizerunek Adwokatury. To bardzo cenna inicjatywa mec. Eugeniusza Michałka.
Pozostałe uchwały, w tym uchwała w sprawie założeń do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych (znaki sądowe), komisja zaproponowała w wersji znacznie mniej wyrazistej niż zaproponowana we wniosku złożonym do komisji. Uchwalono, że Wielkopolska Izba Adwokacka uważa, że projekt zmiany ustawy o kosztach sądowych powinien być poddany ponownej szerokiej konsultacji społecznej.
Zgłoszony przez mec. Jerzego M. Majewskiego wniosek o podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wizerunku Adwokatury w Internecie, komisja wnioskowa odrzuciła w głosowaniu wewnętrznym nie przedkładając go pod głosowanie Zgromadzenia.
Podjęto uchwałę zalecającą adwokatom założenie sobie kont poczty elektronicznej i upoważniającą do doręczania adwokatom komunikatów Okręgowej Rady Adwokackiej w tej formie ze skutkiem doręczenia. Wobec nieprecyzyjnej językowo treści zaproponowanej przez Okręgową Radę Adwokacką uchwały o składkach adwokackich, mec. Jerzy Marcin Majewski zaproponował poprawkę do uchwały. Mec. Jerzy M. Majewski wraz z poprawką językową do uchwały zaproponował obniżenie składki od aplikantów adwokackich z proponowanych 50,- zł do 25 zł oraz stworzenie prawnych możliwości udzielania ulgi w składce dla adwokatów rozpoczynających prowadzenie kancelarii w okresie pierwszych 3 lat, podwyższeniu składki dla adwokatów-radców prawnych wpisanych na listę ?C? a wykonujących zawód w kancelarii radcy prawnego (co zdaniem wnioskującego zrównoważyłoby obniżenie składki aplikantom a nie ma żadnego uzasadnienia pobieranie od adwokatów-radców prawnych prowadzących kancelarie radcowskie, niższej składki niż od adwokatów prowadzących kancelarie adwokackie). Poprawce sprzeciwił się Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej, stwierdzając, że obniżenie składki spowoduje naruszenie preliminaża budżetowego. W rezultacie propozycja poprawki nie przeszła.
W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku korporacyjnego i zadowolenia z kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości, zgromadzeni rozeszli się do domów.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …