Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Adwokaci na rzecz pomocy ubogim

Adwokaci na rzecz pomocy ubogim

Naczelna Rada Adwokacka złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 52 ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. W przepisie tym wskazano, iż maksymalny limit wydatków budżetowych na pokrycie kosztów na pomoc prawną z urzędu, w tym na obronę na żądanie, wyniesie 200 mln zł rocznie.Regulowanie kwestii wydatków budżetowych państwa, w dodatku w perspektywie 10-letniej, nie powinno być dokonywane w ustawie zmieniającej kodeks postępowania karnego, lecz jedynie w ustawie budżetowej. Wprowadzanie limitów wydatków, nawet prawne dokonywanie przesunięć, stoi w oczywistej sprzeczności z prawem do obrony, realizowanym poprzez powszechne prawo do obrony. Takie ograniczenie budżetowe budzi uzasadnione zarzuty co do ich sprzeczności z art. 2 i art. 219 ust. 1 Konstytucji. Kwestionowany przez NRA przepis nie dość, że zawiera regulacje na następne 10 lat, choć budżet państwa ustalany jest wyłącznie w okresach rocznych, to również nie precyzuje, co się stanie w przypadku wyczerpania się budżetu przed końcem roku. Uchwałę w sprawie złożenia wniosku przyjęło Prezydium NRA podczas posiedzenia 16 grudnia.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym otrzymali adw. Andrzej Zwara, adw. Rafał Dębowski, adw. dr hab. Szymon Byczko i adw. dr Jacek Skrzydło. Oświadczenie adw. Andrzeja Zwary Prezesa NRA INformuję, że Naczelna Rada Adwokacka aktywnie uczestniczy w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, finansowanej z budżetu państwa. Obecnie przewiduje się, że pula budżetowa na najbliższe dziesięć lat będzie wynosić miliard złotych. Projekt zakłada, że porad udzielać będą wyłącznie adwokaci i radcy prawni, a ich udział w tym systemie będzie dobrowolny. Organizację pomocy prawnej w wybranych kancelariach weźmie na siebie samorząd adwokacki i radcowski. Chociaż projekt jest na etapie konsultacji i nie wiadomo jaki kształt przyjmie ostatecznie, to uważam, że jest on ważny, ponieważ ma na celu poprawienie dostępu do pomocy prawnej dla najuboższych obywateli.

Sprawdź także

Bezprecedensowy list

Trybunał Konstytucyjny opublikował 16 listopada bezprecedensowy list sędziego Bartłomieja Sochańskiego do sędziów trybunalskich w reakcji na publikację …