Finansowanie pomostowe

Adwokaci negatywnie o kpc

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie ocenia przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Zdaniem adwokatów projekt nie jest sprzyjający dla obywateli, nie przyspieszy postępowań sądowych i nie ułatwi dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. W ocenie NRA projekt oparty jest na zwiększeniu formalizmu, rygoryzmu, opłat sądowych i władzy sędziowskiej, a w konsekwencji ogranicza prawo obywatela do sądu.

W procesie cywilnym nie chodzi o polepszenie statystyk rozpoznawania spraw, a usprawnienie procesu nie może polegać na ułatwieniu pracy sędziego kosztem praw obywatelskich. – czytamy w uchwale przyjętej przez Naczelną Radę Adwokacką 15 czerwca br.

Naczelna Rada Adwokacka postuluje przeprowadzenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej procedury wysłuchania publicznego, w ramach której Adwokatura Polska mogłaby szczegółowo przedstawić i uzasadnić zastrzeżenia do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany kodeksu postępowania cywilnego.

Sprawdź także

Tour de Konstytucja PL

Miał ruszyć 3 maja, pandemia spowodowala,że Tour de Konstytucja PL rozpocznie sie 4 czerwca. Tour …