Najnowsze informacje

Adwokaci oceniają InPost

NRA zbiera uwagi do pracy operatora pocztowego ponieważ Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do NRA z prośbą o przedstawienie oceny pracy nowego operatora pocztowego doręczającego przesyłki z sądów i prokuratur. Ma to związek z działaniami NRA, która od początku 2014r. wskazywała na ogromną skalę problemu, absolutne nieprzygotowaniedo wykonywania tej, jakże istotnej dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, usługi i wynikające z tego zagrożenia. Poniżej publikujemy apel adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, w sprawie nadsyłania do NRA uwag. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do NRA z prośbą o przedstawienie oceny pracy nowego operatora pocztowego doręczającego przesyłki z sądów i prokuratur. Ma to związek z działaniami NRA, która od początku 2014r. wskazywała na ogromną skalę problemu, absolutne nieprzygotowanie do wykonywania tej, jakże istotnej dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, usługi i wynikające z tego zagrożenia. Podejmowane przez NRA i jej Prezydium uchwały, połączone ze zdecydowanymi działaniami, w postaci chociażby akcji zbierania skarg od adwokatów, prowadzenia rozmów z władzami nowego operatora, z zarządem Poczty Polskiej, jak i z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również intensywne działania medialne NRA zaowocowały tym, iż finalnie doszło do rozwiązania wielu problemów, zaś adresatem działań naprawczych w pierwszej kolejności stali się adwokaci i radcowie prawni (których władze po pewnym czasie przyłączyły się od działań NRA). Oczywiście nie wszystkie problemy zostały do tej pory rozwiązane. Jednakże skala skarg wpływających obecnie do NRA (z których każda uzyskuje nasze wsparcie) jest już stosunkowo niewielka. Moje własne doświadczenia z działalności nowego operatora poczty sądowej i prokuratorskiej jak i informacje, które posiadam z rozmów z innymi adwokatami, a także fakt stosunkowo niewielkiej skargowości upoważnia mnie jako sekretarza NRA do udzielenia odpowiedzi, iż po początkowym okresie chaosu operator znacząco poprawił jakość doręczeń, choć nadal pozostają pewne problemy, jak choćby kwestia awizowania korespondencji, w szczególności sposób doręczania ponownego awiza. Ponieważ jednak stanowisko NRA nie powinno pomijać żadnych ewentualnych negatywnych doświadczeń innych kolegów, o których NRA nie wie, uprzejmie proszę o przesyłanie do NRA na adres press@nra.pl wszelkiego rodzaju opinii, uwag, spostrzeżeń, dotyczących OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH problemów, które to opinie mogłyby być przydatne w sformułowaniu ostatecznego stanowiska. Z uwagi na termin udzielenia odpowiedzi uprzejmie proszę by zgłaszać uwagi do dnia 15 stycznia 2015r. Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …