Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Adwokaci solidarni z Ukrainą

Adwokaci solidarni z Ukrainą

Naczelna Rada Adwokacka solidaryzuje się ze społeczeństwem ukraińskim i popiera jego aspiracje demokratyczne. W uchwale jednoznacznie potępia działania państwowych organów Ukrainy, łamiące Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Apeluje o pikiety 21 lutego 2014 r. o godzinie 16.00 przed siedzibami wszystkich Rad Adwokackich. Naczelna Rada Adwokacka solidaryzuje się ze społeczeństwem ukraińskim i popiera jego aspiracje demokratyczne. W uchwale jednoznacznie potępia działania państwowych organów Ukrainy, łamiące Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. NRA zdecydowanie opowiada się przeciwko wszelkim nieuzasadnionym i niewspółmiernym przypadkom użycia siły w stosunku do uczestników i obserwatorów protestów organizowanych na Ukrainie, które miały miejsce w szczególności na kijowskim Placu Niepodległości. Rada podkreśla, że udokumentowane przypadki brutalnych pobić i poniżającego traktowania demonstrantów przez funkcjonariuszy stanowią rażące naruszenie praw człowieka, które nie może być usprawiedliwione żadnymi okolicznościami. W uchwale przypomina się również, że na władzy państwowej ciąży obowiązek zbadania wszystkich przypadków przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. NRA wskazuje na potrzebę przeprowadzenia rzetelnych śledztw, zwłaszcza w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób biorących udział w antyrządowych demonstracjach oraz zapewnienia realnego prawa do obrony osobom, w stosunku do których toczą się postępowania związane z ich udziałem w protestach.
NRA wielokrotnie już apelowała o poszanowanie praw człowieka i prawa do obrony na Ukrainie. Do sytuacji z ostatnich miesięcy odnosiły się także Okręgowe Rady Adwokackie m.in. w Katowicach. Uchwała zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ambasadorowi Ukrainy, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz do Stowarzyszenia Adwokatów Ukraińskich.
W podobnym tonie jest list otwarty adw. Jarosława Szczepaniaka, członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Apeluje on do NRA i okręgowych rad adwokackich o podjęcie uchwał potępiających próby siłowego zakończenia pokojowych protestów obywateli Ukrainy oraz naruszania swobód obywatelskich. Postuluje też utworzenie delegacji przedstawicieli Palestry Polskiej, która uda się do Kijowa, by jako obserwator wydarzeń na Majdanie przekazała informacje o przypadkach łamania wolności człowieka.
LIST ADWOKATA J. SZCZEPANIAKA
Zwracam się do Was z apelem zorganizowania w całej Polsce przed siedzibami Okręgowych Rad Adwokackich pikiet w obronie praw człowieka na Ukrainie. Zróbmy to dzisiaj 21 lutego 2014 r. o godzinie 16.00 przed siedzibami wszystkich Rad Adwokackich. To nie jest wielki wysiłek, a Ukraina potrzebuje tego. Polacy też są gotowi wspierać takie inicjatywy. Łódź jest tego najlepszym przykładem. W ciągu zaledwie jednej godziny, podczas pikiety zorganizowanej wczoraj przed siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi blisko 1000! osób podpisało petycję wzywającą do zaprzestania łamania praw człowieka na Ukrainie. Ten wysiłek jest naszym obowiązkiem zarówno, jako Polaków ale przede wszystkim jako adwokatów. To my ? adwokaci jesteśmy powołani do obrony podstawowych wolności obywatelskich. Jeśli teraz pozostawimy naszych Wschodnich Sąsiadów, którzy kiedyś uwierzy nam, że nie pozostawimy jego. Uczyńmy zatem to, co do nas należy! Adw. Jarosław Szczepaniak

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …