Strona główna / Aktualności / Adwokaci zbadają więzienne warunki

Adwokaci zbadają więzienne warunki

Zespół ds. Postępowań Konstytucyjnych działający przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przygotował ankietę dotyczącą prowadzonych przez adwokatów spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Badania takie pomogą w przygotowaniu wniosku do TK. Przeprowadzone badania pomogą zespołowi w przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Przypomnijmy, że mocą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2012 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr z 2012 roku, poz. 150), do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) dodano nowy pkt 25, zgodnie z którym wysokość minimalnej opłaty za czynności adwokackie w sprawach dotyczących odszkodowania lub zadośćuczynienia związanego z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania ustalono w wysokości 120 złotych.
Autorzy ankiety zwracają się z prośbą do wszystkich adwokatów o wskazanie ilości spraw prowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat (od 1 stycznia 2007 roku) dotyczących:
– odszkodowania lub o zadośćuczynienia związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
– odszkodowania za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …