Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci zdawali lepiej od radców

Adwokaci zdawali lepiej od radców

Znane są już ostateczne wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, przeprowadzonych w dniach 14-17 czerwca 2011 r. Łącznie do obu egzaminów w tym roku przystąpiły ? 4522 osoby, egzaminy zdały 3287 osoby. Zdecydowanie lepiej wypadł egzamin adwokacki, do którego przystąpiło 1413 zdających, gdyż wynik pozytywny z tego egzaminu uzyskało 1176 osób, to jest 83,2%. Najlepiej egzamin adwokacki wypadł przed komisjami egzaminacyjnymi na terenie właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, gdzie egzamin zdało 97% zdających (w tym aplikanci – 97,9%, osoby uprawnione z innego tytułu do zdawania tego egzaminu – 66,7%). Najsłabsze w skali kraju wyniki były na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, gdzie pozytywny wynik egzaminu uzyskało 70,3% zdających (w tym aplikanci – 71,3%, osoby uprawnione z innego tytułu – 40 %). Egzamin adwokacki w komisjach na obszarze ORA w Warszawie zdało 77,5 % (w tym aplikanci – 79,4 %, osoby uprawnione z innego tytułu – 48,1%).
Reasumując, ?zdawalność? tegorocznego egzaminu adwokackiego na poziomie 83,2% jest wyższa o 14,8% niż w roku ubiegłym, w którym wynosiła68,4 %. Do egzaminu radcowskiego w 2011 r. przystąpiło 3109 zdających, zaś pozytywny wynik z tego egzaminu zyskało 2111 osób, co stanowi 67,9%. Najlepiej egzamin radcowski wypadł przed komisją egzaminacyjną w Toruniu, gdzie zdało 91,2 % osób przystępujących (w tym aplikanci – 91,1 %, osoby uprawnione – 100 %).
Najsłabsze wyniki osiągnęły osoby zdające przed komisją egzaminacyjną w Zielonej Górze,, gdzie zdało 47,5 % zdało egzamin, (w tym zdający aplikanci – 47,4 %, osoby uprawnione – 50 %). Natomiast przed komisjami właściwymi dla OIRP w Warszawie ?zdawalność? wyniosła 53% (w tym zdający aplikanci 55,3 %, osoby uprawnione 18,7 %).
Zdawalność tegorocznego egzaminu radcowskiego na poziomie 67,9 % jest tylko o 0,2 % niższa od ubiegłorocznej, która wynosiła 68,1 %. Przypomnijmy, że tegoroczne egzaminy radcowski i adwokacki po raz pierwszy zostały przeprowadzone z możliwością wykorzystania przez zdających prywatnych komputerów.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …