Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokatura a prawa człowieka

Adwokatura a prawa człowieka

Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej rozpoczęła swoje prace. Zadania Komisji Praw Człowieka mają dotyczyć przede wszystkim wskazywanie naruszeń praw człowieka we współczesnym życiu społecznym, a także wskazywanie środków usunięcia tych naruszeń. Takie kierunki przyjęto podczas inauguracyjnego posiedzenia Komisji.
W bieżącej kadencji władz Adwokatury Komisja Praw Człowieka, kierowana przez adw. Mikołaja Pietrzaka, zmieni charakter z organu doradczego na organ wykonawczy. Będzie realizowała postulat aktywniejszej obecności palestry w życiu publicznym kraju. Taki kierunek przyjęto na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji w dniu 5 lutego 2011 r. z udziałem prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary. Jednymi z najistotniejszych obszarów działania Komisji będą sprawy związane z realizacją prawa do obrony w Polsce oraz z problemem tzw. retencji danych osobowych.
Zagadnieniom tym będą poświęcone specjalne konferencje naukowe: pierwsza to “Prawo do obrony w Polsce? ? która odbędzie się 4 kwietnia 2011r; druga to konferencja dotycząca retencji danych ? przewidziano juą na 14 maja 2011r.
Komisja będzie podejmowała także doraźne działania w sprawach naruszeń praw człowieka, na podstawie analizy informacji napływających w tej sprawie z kraju i zagranicy. Pierwszym takim przedsięwzięciem był protest do władz Białorusi przeciwko szykanowaniu tamtejszych adwokatów, wystosowany 25 stycznia 2011 r.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …