Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Akces adwokatury do misji

Akces adwokatury do misji

Adwokaci oferują swoją pomoc w misjach obserwacyjnych podczas majowych wyborów na Ukrainie. Gdyby zaistniała taka potrzeba, gotowość na wyjazd zgłosiło już ok. 45 prawników z izb adwokackich w całej Polsce. Akcję zainicjowała Komisja Współpracy z Zagranicą przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Komisja, biorąc pod uwagę wydarzenia na Ukrainie, uznała, że zasadne jest przyłączenie się do uczestnictwa w ewentualnych misjach obserwacyjnych, których celem byłoby monitorowanie przestrzegania prawa na terytorium tego kraju. Dlatego jest w trakcie sporządzania listy adwokatów zainteresowanych bezpośrednim uczestnictwem w takich misjach. Następnie Komisja wyśle ją wraz z pismem, w którym NRA zaproponuje wszelką niezbędną pomoc, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydarzenia na Ukrainie, które obserwujemy od kilku miesięcy, a szczególnie przypadki naruszania podstawowych praw i wolności człowieka, nie pozostawiły obojętnymi środowiska adwokackiego w Polsce i na świecie. Solidarność ze społeczeństwem ukraińskim i poparcie dla jego aspiracji demokratycznych wyrażała Naczelna Rada Adwokacka. Z kolei Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy ( CCBE) zadeklarowała gotowość niesienia pomocy środowisku adwokackiemu Ukrainy, jeśli się o nią zwróci.
W lutym br. przedstawiciele Adwokatury Polskiej udali się do Kijowa, by monitorować zdarzenia związane z łamaniem praw człowieka. Adwokaci, po powrocie zgłosili gotowość do uczestnictwa w misjach obserwacyjnych, których celem byłoby monitorowanie przestrzegania prawa na terytorium Ukrainy. Byli to adw. Jarosław Szczepaniak członek ORA w Łodzi, adw. Justyna Mazur, dziekan ORA Bydgoszcz oraz adw. Piotr Osiewacz z Izby Częstochowsko-Piotrkowskiej.
Adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA Adw. Jan Kaczmarczyk, członek Komisji Współpracy z Zagranicą

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …