Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Aktywność RPO

Aktywność RPO

W 2012 r. do Biura RPO wpłynęło 62 400 spraw (w 2011 r. wpłynęło 58 277 spraw). Przyjętych zostało 6 251 interesantów oraz przeprowadzono 29 633 rozmowy telefoniczne, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych (w 2011 r. przyjęto 6 323 interesantów i przeprowadzono 22 783 rozmowy telefoniczne).

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …