Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Alkohol tylko na dowód

Alkohol tylko na dowód

„Pozory mylą, dowód nie” to hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, której partnerami są Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim

W szczególności przypomnienie sprzedawcom o konieczności sprawdzania dowodów tożsamości młodych osób, które chcą kupić alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.
Osoby poniżej 18 roku życia mają stosunkowo łatwy dostęp do alkoholu. Ten problem dostrzega większość z nas. Żeby kupić alkohol nastolatki stosują różne sztuczki: poważny ubiór, pomoc dojrzalej wyglądającego kolegi, czy przekonywanie sprzedawcy, że dowód mają, ale zostawili go w domu. To tylko niektóre z nich. Stąd hasło kampanii społecznej ?Pozory mylą, dowód nie?. Organizatorzy, czyli Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie, chcą zwrócić uwagę na problem zakupu alkoholu przez osoby, które nie ukończyły 18 lat. Inicjatorzy społecznej akcji chcą przypomnieć sprzedawcom, że sprzedaż alkoholu małoletnim to przestępstwo. Pragną wskazywać, jak można uniknąć popełnienia przestępstwa i jednocześnie utraty zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wsparciem dla prowadzonych działań będzie symbol ?Alkohol. Tylko dla pełnoletnich?, który od lipca pojawi się w spotach reklamowych piwa produkowanego w Polsce przez browary zrzeszone w Związku. Ten sam przekaz pojawi się również na materiałach kampanii ?Pozory mylą, dowód nie?. Wprowadzenie symbolu ?Alkohol. Tylko dla pełnoletnich? to wspólna inicjatywa browarów zrzeszonych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego ? Browary Polskie.

Takie plakaty przypominające o obowiązku sprawdzenia dowodu będą w sklepach.
W ramach kampanii policjanci w całej Polsce będą docierać do punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przypominać o obowiązujących przepisach regulujących zasady sprzedaży alkoholu. Do sprzedawców trafią też plakaty, ulotki i naklejki z hasłem przewodnim akcji. Kampania ?Pozory mylą, dowód nie? opiera się na dystrybucji pakietów edukacyjno – informacyjnych do sklepów w całej Polsce. W zestawie znajdują się ulotki, plakaty oraz naklejki, przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Materiały mają również zwrócić uwagę na potrzebę sprawdzania przez sprzedawcę daty urodzenia w dokumencie tożsamości młodo wyglądających klientów. W dotarciu do sprzedawców pomagają funkcjonariusze Policji, którzy oprócz przekazywania im materiałów informują o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i sposobach, jak uniknąć łamania prawa.
Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji w 2008 roku w ramach działań profilaktycznych policjanci w całej Polsce ujawnili ponad 24 000 małoletnich pod wpływem alkoholu. Policja doprowadziła do pomieszczeń policyjnych prawie 800 osób, które nie ukończyły 18. roku życia, a były pod wpływem alkoholu, z tego 70 dziewcząt. Do izb wytrzeźwień z kolei doprowadzonych zostało prawie 2 400 nieletnich, z czego 260 dziewcząt.
Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie przestrzegaj, by dokładnie sprawdzać datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie. Trzeba pamiętać ,że od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego. W samym 2008 roku stwierdzono ponad 2 100 przestępstw z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego ponad 1 000 dotyczyło złamania zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim. Świadczy to w dużej mierze o konieczności walki z problemem, do której przyłączyli się organizatorzy kampanii ?Pozory mylą, dowód nie?.
Każde ujawnienie nabycia alkoholu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia w danej placówce obligatoryjnie skutkować będzie wystąpieniem przez Policję do właściwego organu samorządowego (odpowiednio: wójta, burmistrza, prezydenta miasta) z wnioskiem o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W takim przypadku przedmiotowe zezwolenie odbierane jest obligatoryjnie. Bez znaczenia jest okoliczność, czy sprzedawca miał świadomość, że dokonuje sprzedaży osobie niepełnoletniej. Wskazane wyżej zezwolenie obligatoryjnie cofa się w przypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 18 ust 11 wskazanej ustawy przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …