Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Apel do sędziów dyscyplinarnych

Apel do sędziów dyscyplinarnych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wysłał 30 maja 2019 r. list do sędziów sądów dyscyplinarnych w całej Polsce. Sędziowie tych sądów orzekają w sprawach dyscyplinarnych sędziów jako sąd pierwszej instancji. W liście zarząd Iustitii wskazuje, że postępowania dyscyplinarne stały się obecnie narzędziem represji władzy politycznej wobec sędziów, a Izba Dyscyplinarna w SN została powołana w sposób nieprawidłowy.

Niezależnie od tego, jakie rozstrzygnięcie wyda sąd pierwszej instancji, otwiera ono drogę do postępowania przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która wedle wielu opinii jest niekonstytucyjnym sądem wyjątkowym, powołanym w wadliwym konkursie – prof. Krystian Markiewicz, prezes Iustiti.

Przekazanie akt do Izby Dyscyplinarnej SN będzie obarczało sędziów dyscyplinarnych współodpowiedzialnością za skutki postępowań przed Izbą Dyscyplinarną.

Wątpliwości odnośnie postępowań dyscyplinarnych podziela Komisja Europejska, która wszczęła procedurę naruszeniową wobec Polski. Jednocześnie Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpoznaje sprawę pytań polskich sądów, w których kwestionowane jest funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej.

Do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu najlepszym rozwiązaniem jest zawieszenie postępowań w sądach dyscyplinarnych, względnie skierowanie kolejnych pytań do Trybunału Sprawiedliwości.

Pełna treść listu na stronie SSP Iustitia.

Sprawdź także

Prawa Człowieka obce RP?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis Europejskiej konwencji praw człowieka w zakresie, …