Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Apel o Akt Wolności Mediów

Apel o Akt Wolności Mediów

List otwarty ws. Europejskiego Aktu o Wolności Mediów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka dołączyła do grona sygnatariuszy listu otwartego ws. Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. List kierujemy do posłów Parlamentu Europejskiego, a z jego treścią można zapoznać się poniżej.

8 lutego 2023 r. 

Szanowni Posłowie, Szanowne Posłanki do Parlamentu Europejskiego, 

My, przedstawiciele i przedstawicielki niżej podpisanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń dziennikarskich, organizacji zajmujących się wolnością prasy i prawami cyfrowymi, piszemy do Państwa, aby ponownie wyrazić nasze pełne poparcie dla terminowego przyjęcia silnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (European Media Freedom Act, EMFA). 

Wielu dziennikarzy i dziennikarek w różnych krajach Unii Europejskiej funkcjonuje na coraz bardziej przejętych rynkach medialnych (captured media markets), gdzie niezależne głosy pod wpływem presji ekonomicznej są spychane na margines. Redakcje walczą o przetrwanie na rynku, a krytyczne media są często dyskryminowane przez (nieliberalnych) polityków blokujących im dostęp do trwalszych źródeł finansowania. Inni dziennikarze i dziennikarki są z kolei zmuszani do przekazywania oficjalnej narracji z powodu presji politycznej. Polityczne przejęcia mediów kształtują środowisko, w którym krytyczni dziennikarze i dziennikarki stanowią mniejszość.  

Wolność i pluralizm mediów jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania stabilnej demokracji i rządów prawa. Niezależne media pomagają w kształtowaniu opinii publicznej i mają bezpośredni wpływ na wynik wyborów.  

Europejski Akt o Wolności Mediów dąży do ochrony niezależności mediów. Opracowanie wspólnych europejskich standardów w zakresie ochrony przed ingerencjami w niezależność redakcyjną i przed nielegalną inwigilacją ma na celu zagwarantowanie pluralizmu mediów oraz większej przejrzystości w zakresie własności mediów i ich relacji finansowych z państwem. To położyłoby kres nadużywaniu funduszy państwowych w celu tworzenia mediów klientelistycznych, chroniąc tym samym niezależność mediów publicznych i niezależność krajowych organów regulacyjnych oraz zapewniając otoczenie gospodarcze, w którym może rozwijać się niezależne dziennikarstwo. 

Są to kluczowe kwestie, dlatego też wzywamy posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego do zaangażowania się w tę ważną debatę, aby Europejski Akt o Wolności Mediów stał się silnym, spójnym prawem ustanawiającym zharmonizowane gwarancje prawne w całej Europie. 

Pełna Lista Sygnatariuszy na stronie HFPC

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …