Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Apel o przywrócenie podkomisji w Sejmie

Apel o przywrócenie podkomisji w Sejmie

W lutym 2014 r. polski Sejm jako jeden z pierwszych parlamentów w Europie zdecydował o powołaniu stałej podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podkomisja spotykała się w celu omawiania stanu wdrożenia wyroków ETPC przez poszczególne ministerstwa oraz prowadziła debaty na temat rocznego
raportu Rady Ministrów nt. stanu wykonywania wyroków przez Polskę. Powstanie podkomisji spotkało się z dużą aprobatą instytucji krajowych, jak również Rady Europy, która od dawna apelowała o większe zaangażowanie parlamentów krajowych w proces wykonywania wyroków ETPCz. Wagę udziału Parlamentu w monitoringu wdrażania wyroków, niejednokrotnie podkreślało m.in. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, np. w raporcie Marie-Louise Bemelmans-Videc pt. ?Guaranteeing the authority and effectiveness of the European Convention on Human Rights? przyjętym 4 listopada 2011 r. Jak wskazuje raport, jednym z możliwych rozwiązań systemowych jest wprowadzenie regularnej kontroli ze strony parlamentów krajowych nad pracami rządu w zakresie implementacji wyroków. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 17 lutego 2016 r., zwróciła się do Przewodniczących Komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz Komisja spraw zagranicznych z prośbą o ponowne utworzenie podkomisji ds. wykonywania wyroków ETPC. Podkomisja stanowiła dobre forum dialogu pomiędzy parlamentarzystami, rządem i organizacjami pozarządowymi. Również Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił się pod koniec stycznia 2016 r. do Marszałka Sejmu RP, wskazując na dobre doświadczania związane z funkcjonowaniem w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Podkomisji ds. wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wystąpienie HFPC do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dostępne jest na jej stronie.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …