Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Apel prawników o rozwiązanie kryzysu

Apel prawników o rozwiązanie kryzysu

Przypominamy, ze przedstawiciele środowisk prawniczych, w tym Naczelnej Rady Adwokackiej, podpisali apel o rozwiązanie narastającego kryzysu prawniczego. Nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego, zgłaszają gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem. Sygnatariusze apelu przypominają, że respektowanie opartej na
art. 10 Konstytucji RP zasady rozdziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej służy każdej z tych władz i leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich obywateli naszego kraju. Szacunek dla porządku prawnego, którego fundament stanowi Konstytucja RP, towarzyszyć powinien działaniom wszystkich zaangażowanych w sprawowanie władzy sił politycznych.
Przyjmując, że gwarancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest kontrola konstytucyjności ustaw ? sprawowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i w dozwolonym prawem zakresie przez niezależne sądy RP ? wyrażamy oczekiwanie, że żadna władza polityczna nie będzie podważać tego aksjomatu. Dostrzegając impas prawny i polityczny oraz jego dalekosiężne konsekwencje ? także na arenie międzynarodowej ? zwracamy się do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu – czytamy w apelu, podpisanym przez dziewiętnastu sygnatariuszy.
APEL

Warszawa, 27 kwietnia 2016 roku Wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego, stanowiącego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej jako naszego wspólnego dobra, przedstawiciele środowisk prawniczych ? nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego ? zgłaszają gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem. Warto przypomnieć, że respektowanie opartej na art. 10 Konstytucji RP zasady rozdziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej służy każdej z tych władz i leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich obywateli naszego kraju. Szacunek dla porządku prawnego, którego fundament stanowi Konstytucja RP, towarzyszyć powinien działaniom wszystkich zaangażowanych w sprawowanie władzy sił politycznych. Przyjmując, że gwa rancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest kontrola konstytucyjności ustaw ? sprawowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i w dozwolonym prawem zakresie przez niezależne sądy RP ? wyrażamy oczekiwanie, że żadna władza poli tyczna nie będzie podważać tego aksjomatu. Dostrzegając impas prawny i polityczny oraz jego dalekosiężne konsekwencje ? także na arenie międzynarodowej ? zwracamy się do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parla mentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu.
SYGNATAROPrzyjmując, że gwarancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest kontrola konstytucyjności ustaw ? sprawowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i w dozwolonym prawem zakresie przez niezależne sądy RP ? wyrażamy oczekiwanie, że żadna władza polityczna nie będzie podważać tego aksjomatu. Dostrzegając impas prawny i polityczny oraz jego dalekosiężne konsekwencje ? także na arenie międzynarodowej ? zwracamy się do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu – czytamy w apelu, podpisanym przez dziewiętnastu sygnatariuszy. Są wśród nich adwokaci, sędziowie, radcy prawni i przedstawiciele władz wydziałów prawa uczelni wyższych. Warszawa, 27 kwietnia 2016 roku Wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego, stanowiącego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej jako naszego wspólnego dobra, przedstawiciele środowisk prawniczych ? nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego ? zgłaszają gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem. Warto przypomnieć, że respektowanie opartej na art. 10 Konstytucji RP zasady rozdziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej służy każdej z tych władz i leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich obywateli naszego kraju. Szacunek dla porządku prawnego, którego fundament stanowi Konstytucja RP, towarzyszyć powinien działaniom wszystkich zaangażowanych w sprawowanie władzy sił politycznych. Przyjmując, że gwa rancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest kontrola konstytucyjności ustaw ? sprawowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i w dozwolonym prawem zakresie przez niezależne sądy RP ? wyrażamy oczekiwanie, że żadna władza poli tyczna nie będzie podważać tego aksjomatu. Dostrzegając impas prawny i polityczny oraz jego dalekosiężne konsekwencje ? także na arenie międzynarodowej ? zwracamy się do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parla mentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu.
SYGNATARIUSZE
Prof. dr hab. Roman Budzinowski Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tomasz Giaro Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Adw. prof. dr hab. Jacek Giezek Członek Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu SSR Dorota Hildebrand – Mrowiec Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Sędzia NSA Maria Jagielska Stowarzyszenie Sędziów THEMIS SNSA Irena Kamińska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas Członek Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. Grzegorz Majewski Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie SSO dr hab. Krystian Markiewicz Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? Adw. Mikołaj Pietrzak Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej r.pr. Dariusz Sałajewski Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Sędzia Karolina Sosinska Prezes Stowarzyszenia Sędzió w Rodzinnych ?Pro Familia? Adw. Jacek Trela Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej prof. dr hab. Jerzy Zajadło Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański SSN Dariusz Zawistowski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Adw. Andrzej Zwara Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej SSO Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa
Prof. dr hab. Roman Budzinowski Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tomasz Giaro Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Adw. prof. dr hab. Jacek Giezek Członek Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu SSR Dorota Hildebrand – Mrowiec Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Sędzia NSA Maria Jagielska Stowarzyszenie Sędziów THEMIS SNSA Irena Kamińska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas Członek Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. Grzegorz Majewski Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie SSO dr hab. Krystian Markiewicz Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? Adw. Mikołaj Pietrzak Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej r.pr. Dariusz Sałajewski Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Sędzia Karolina Sosinska Prezes Stowarzyszenia Sędzió w Rodzinnych ?Pro Familia? Adw. Jacek Trela Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej prof. dr hab. Jerzy Zajadło Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański SSN Dariusz Zawistowski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Adw. Andrzej Zwara Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej SSO Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …