Ładowarki emu.energy
Strona główna / Aktualności / Szykanowanie Juszczyczyna

Szykanowanie Juszczyczyna

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Dziś zostało wydane zarządzenie.

Olsztyn: sędzia Juszczyszyn zawieszony przez prezesa Sądu Rejonowego
Paweł Juszczyszyn

– Zarządzenie zostało wydane ze skutkiem natychmiastowym – powiedział prezes Nawacki. Dodał, że swoją decyzję oparł na art. 130 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Prezes Nawacki zawiesił Pawła Juszczyszyna na miesiąc, bo tylko na taki czas może zawiesić sędziego prezes sądu.

Zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie będzie teraz przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ona zdecyduje, czy przedłuży okres zawieszenia, czy nie.

Decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie jest niezaskarżalna. W czasie zawieszenia przez prezesa sądu sędzia Paweł J. otrzyma pełne wynagrodzenie.

– Moja decyzja oznacza, że sędzia ma się powstrzymać od wszelkich czynności w sądzie rejonowym i okręgowym – wyjaśnił w rozmowie z Nawacki. Pytany, co w związku z tym stanie się ze sprawami, które Paweł Juszczyszyn miał dokończyć w Sądzie Okręgowym, prezes powiedział, że jest to w gestii Sądu Okręgowego

XXXXX

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 29 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę

( na fotografii) postępowania dyscyplinarnego przeciwko Pawłowi J., sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie.
Przedstawione obwinionemu Pawłowi J. zarzuty dyscyplinarne dotyczą uchybienia godności urzędu w szczególności przez przekroczenie uprawnień przy wydaniu postanowienia nakazującego Kancelarii Sejmu przedstawienia określonych dokumentów, a także nieuprawnione przekazanie przedstawicielom mediów ocen i twierdzeń związanych z pełnionym urzędem sędziowskim, wbrew art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Polowanie z nagonką na sędziego Juszczyszyna rozpoczęte. Kto następny będzie ofiarą żądnych krwi bezmyślnych ogarów Ziobry?

Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie – powiedział we wtorek sędzia Paweł Juszczyszyn, który dzień wcześniej został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

To on w ubiegłym tygodniu wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. – Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę – dodał w oświadczeniu Juszczyszyn.

Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie natychmiastowym odwołało z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie sędziego Pawła Juszczyszyna, który domagał się od Kancelarii Sejmu ujawnienia list kandydatów do powołanej przez polityków PiS i Kukiz’15 Krajowej Rady Sądownictwa. Opisywaliśmy sprawę w artykule „Sąd Okręgowy w Olsztynie żąda list poparcia dla członków neoKRS”.

Odwołanie wysłane zostało faksem. Sędzia Juszczyszyn miał orzekać do końca lutego 2020 r. Rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska powiedziała, że w piśmie informującym o cofnięciu z delegacji sędziego resort Ziobry nie podał żadnego uzasadnienia. Powołał się jedynie na art. 70 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zapisano w nim, że Ministerstwo Sprawiedliwości w każdej chwili może cofnąć delegację.

xxx

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

25.11.2019 Informacje

UCHWAŁA nr I

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej, w związku z wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 19 listopada 2019 r. wyrokiem w połączonych sprawach C-585/18. C-624/18 i C-625/18. wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji białostockiej do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy spraw o sygnaturach III PO 7/18. III PO 8/18 oraz III PO 9/18 i wyjaśnienia wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezawisłego i bezstronnego sądu.
  2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej upoważnia członków Zgromadzenia do rozpowszechniania niniejszej uchwały.

UCHWALA nr II

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej zwraca się do Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej o przedstawienie i przesłanie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci złożonych w Kancelarii Sejmu w związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów (M.P. poz. 10) zgłoszeń oraz wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 11a i art. 11b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r.. poz. 84 ze zm.), następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 276), oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów, gdyż analiza tych dokumentów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej jest niezbędna w procesie opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów.
  2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej porucza wykonanie punktu I niniejszej uchwały Przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów- Apelacji Białostockiej – Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
  3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej upoważnia członków Zgromadzenia do rozpowszechniania niniejszej uchwały

Sprawdź także

Porażka rzecznika Ziobry

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek, które …