Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Apolityczna prokuratura ruszyła

Apolityczna prokuratura ruszyła

Jak już informowaliśmy w środę 31 marca rozpoczęła działalność Prokuratura Generalna, na czele której stanął Andrzej Seremet, sędzia z Krakowa. Już pierwszego dnia prezydent RP pozytywnie zaopiniował powołanie przez A. Seremata prokuratorów: Marka Jamrogowicza na stanowisko pierwszego zastępcy prokuratora generalnego oraz Marzeny Kowalskiej i Roberta Hernanda na stanowiska zastępców prokuratora generalnego. Później A.Seremet wystąpi do prezydenta RP o powołanie pozostałych trzech zastępców.

Andrzej Seremet swoje urzędowanie rozpoczął od wystosowania oficjalnego pisma skierowanego do prokuratorow RP. Czytamy w nim m.in.:Obejmując ten zaszczytny urząd, jestem świadom ogromu wyzwań, przed jakimi staję. Ostatecznym celem będzie bowiem zbudowanie w pełni niezależnej polskiej prokuratury. Uczynię wszystko, by go osiągnąć i nie utracić zaufania, którym mnie obdarzono. Moje główne zamierzenia koncentrować się będą na staraniach o nadanie prokuraturze charakteru organu konstytucyjnego, a prokuratorom ? statusu bliskiego sędziom. Chciałbym doprowadzić do podjęcia prac nad nową ustawą o prokuraturze, regulującą jej kształt i funkcje, a także określającą zręby nadzoru służbowego, kryteria awansu zawodowego, odpowiedzialność dyscyplinarną i wiele innych kwestii wymagających pilnej regulacji. Konieczny będzie aktywny udział w pracach nad projektem zmian kodeksu postępowania karnego, by proces stał się sprawny i efektywny. Będę oczekiwał od każdego z prokuratorów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. To one w ostatecznym rozrachunku pozwolą mu obronić jego niezależność. Przymiotu tego nie da się bowiem zadekretować żadnym przepisem. Jest to postawa każdego z nas pełniących tę służbę. Ma ona wynikać z wysokiego poziomu wiedzy i wyznawanych wartości etycznych. Głęboko wierzę, że znakomita większość z Państwa walory te prezentuje, a moim zadaniem będzie je tylko wyzwolić. Jestem przekonany, że uda się to osiągnąć, wszelako jedynie pod warunkiem, że każdy prokurator zechce być niezależny.
Także w pierwszym dniu urzedowania nowego prokuratora generalnego, 31 marca 2010 r. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym zaopiniowała łącznie 70 kandydatów na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej przedstawionych jej przez prokuratora generalnego, w tym 58 kandydatów spośród dotychczasowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz 12 kandydatów spośród prokuratorów prokuratur apelacyjnych i okręgowych. Po uzyskaniu opinii Rady Prokuratorów, prokurator generalny powołał 50 prokuratorów Prokuratury Generalnej, w tym 45 spośród dotychczasowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz 5 spośród prokuratorów prokuratur apelacyjnych. Jednocześnie, 28 prokuratorów byłej Prokuratury Krajowej, prokurator generalny nie powołał na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej, kierując ich na inne miejsce służbowe.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …