Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Apteczka pierwszej pomocy prawnej

Apteczka pierwszej pomocy prawnej

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do sięgnięcia po niezwykły materiał edukacyjny. Sędziowie sami przygotowali „podręcznik” który można dostać bezpłatnie.Edukacja prawna społeczeństwa jest w Polsce sferą zaniedbaną. Świadomość swoich praw, istoty trójpodziału władzy i funkcjonowania instytucji demokratycznych jest niska, co widać na co dzień
w procesach sądowych. Niezwykle ważne jest więc edukowanie społeczeństwa, w szczególności młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, aby zaprzeczyć stereotypowi, że ?mądry Polak po szkodzie?.
Od kilku lat projekt edukacji młodzieży szkolnej prowadzi pro bono Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?IUSTITIA?. Doświadczeniem tych kilkuset lekcji szkolnych jest apteczka prawna, która stanowi swoiste kompendium najważniejszych zagadnień z zakresu prawa.
Jest to wydawnictwo unikatowe ? apteczka jest napisana prostym językiem, z użyciem wielu przykładów (autorami są sędziowie, pracownicy naukowi i studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), przygotowana w atrakcyjnej dla młodzieży formie graficznej (nad stroną graficzną czuwali artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach). W najbliższych miesiącach apteczka będzie rozdawana bezpłatnie młodzieży szkolnej w czasie lekcji prawa, prowadzonych przez sędziów na terenie działania Oddziałów Śląskiego, Warszawskiego, Wielkopolskiego i Wrocławskiego SSP ?IUSTITIA?.
Partnerami wydania są Polska Izba Ubezpieczeń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych i ASP w Katowicach. Nakład wynosi 2 tys. sztuk. W razie uzyskania kolejnych środków przewidziany jest dodruk większej liczby egzemplarzy.
Kontakt: 1. Koorydnator projektu ? Oddział Śląski SSP ?Iustitia? w Katowicach a. sędzia Krystian Markiewicz tel.502 611 199 b. sędzia Marta Szczocarz-Krysiak tel. 501 221 337 2. Oddział Warszawski SSP ?Iustitia? w Warszawie a. sędzia Wojciech Buchajczuk tel. 602 570 578 3. Oddział Wielkopolski SSP ?Iustitia? w Poznaniu a. sędzia Bartłomiej Przymusiński tel. 502 603 040 4. Oddział Wrocławski SSP ?Iustitia? we Wrocławiu a. sędzia Tomasz Zawiślak tel. 693 133 261

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …