Strona główna / Listy / Arbitraż i mediacja w praktyce

Arbitraż i mediacja w praktyce

19 kwietnia odbędzie się konferencja z cyklu ?Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce? pt.: ? Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych .Miejsce: w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny. Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób.
Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy m.in przedstawiciele ICC z Paryża , DIS z Niemiec , arbitrzy z Rosji , Serbii, Ukrainy , Kazachstanu , praktycy zajmujący się mediacją z Białorusi i Łotwy oraz wybitni przedstawiciele ADR z Polski tj. prof. F.Zedler ,mec Piotr Nowaczyk , mec. A.Kąkolecki.
Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 31 marca 2013r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji. Zapewnia to w imieniu organizatorów : Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Włodzimierz Brych

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …