Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Areszt tymczasowy passe…

Apel JUSTICIA European Rights Network ws. instytucji tymczasowego aresztowania

Członkowie JUSTICIA European Rights Network wzywają instytucje europejskie do uchwalenia prawa, które ograniczałoby stosowanie tymczasowego aresztowania jedynie do uzasadnionych przypadków.

W apelu skierowanym do Komisji Europejskiej, JUSTICIA wzywa do stworzenia prawa, które chroniłoby wolność osobistą i zasadę domniemania niewinności oskarżonego. Sygnatariusze oczekują, że zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski, przygotują rozwiązania, które zapewnią proceduralną ochronę praw oskarżonego, między innymi poprzez zastąpienie osadzenia w areszcie stosowaniem innych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w przypadku popełnienia drobnych przestępstw.

Według JUSTICIA European Rights Network, niesprawiedliwe i zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania jako środka zapobiegawczego, jest zbyt powszechne w całej Unii Europejskiej.

„Jak pokazują liczne przykłady, zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania prowadzi do marnotrawienia publicznych pieniędzy i przepełnienia aresztów, a co za tym idzie – przetrzymywania aresztowanych w niehumanitarnych warunkach” – podkreślają sygnatariusze dokumentu. Taka sytuacja grozi obniżeniem poziomu wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami sądownictwa we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Wśród sygnatariuszy apelu znajdują się m.in.: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Bulgarian Helsinki Committee, Greek Helsinki Committee, Civil Rights Defenders, Croatian Legal Centre, Netherlands Helsinki Committee, Associazione Antigone, Fair Trial International, Open Society Justice Initiative, Hrvatski Pravni Centar, APADOR – CH, Irich Council of Civil Liberties, Res Publica, the Peace Institute oraz KISA.

Sprawdź także

Czy neoKRS jest niezawisła

Czy „sędziowie kamikaze” zostali nielegalnie wycięci ze swych zabiegów o nominację do Sądu Najwyższego? TSUE …