Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Areszt w Poznaniu na Targach Pracy

Areszt w Poznaniu na Targach Pracy

23 kwietnia 2015 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Poznaniu reprezentowali poznańską jednostkę na XIII Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. oraz Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Środzie Wlkp. Impreza odbyła się w średzkim ośrodku kultury. Oficjalnego otwarcia XIII Targów Pracyi powitania gości, wystawców, bezrobotnych oraz poszukujących pracy dokonali: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. Aneta Kłopot-Wartecka, zastępca starosty średzkiego Piotr Kasprzak oraz Wielkopolski Wojewódzki Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Poznaniu Piotr Zerbe. Areszt Śledczy w Poznaniu reprezentowali: por. Paweł Świetlik i ppor. Rafał Bagrowski – starsi inspektorzy działu kadr i płac, którzy odebrali z rąk organizatorów podziękowania za udział w imprezie.
Targi pracy dają pracodawcom możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi kandydatami na pracowników i funkcjonariuszy. Podczas targów pracy odbyły się również liczne prelekcje i pogadanki z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., Państwowej Inspekcji Pracy oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP. Prelekcje dotyczyły w szczególności zagadnień związanych z podjęciem pierwszej pracy, prawami pracowniczymi, przedsiębiorczością. Każdy zainteresowany znalezieniem zatrudnienia lub zmianą już posiadanej pracy mógł osobiście skonsultować się z doradcą zawodowym PUP w Środzie Wlkp., z pośrednikiem pracy Punktu Pośrednictwa Pracy w Środzie Wlkp. oraz zasięgnąć różnych informacji i porad od specjalisty z Państwowej Inspekcji Pracy, a także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Targi pracy są jednocześnie idealną okazją do promowania Służby Więziennej oraz budowania jej pozytywnego wizerunek w społeczeństwie.
Podczas rozmów z funkcjonariuszami poznańskiego aresztu przyszli kandydaci do SW mogli uzyskać szereg informacji dotyczących specyfiki służby w różnych jej pionach oraz na różnych stanowiskach, mogli też poznać procedurę kwalifikacyjną, a także wymagania stawiane przyszłym więziennikom na określonych stanowiskach pracy. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły też otrzymać od funkcjonariuszy poznańskiego aresztu ulotkę informacyjną z podstawowymi danymi dotyczącymi Służby Więziennej i procedur naboru do niej.
Stoisko jednostki oblegane było w szczególności przez osoby młode uczniów, absolwentów szkół średnich oraz studentów. Przedstawiciele Aresztu Śledczego z Poznania byli uczestnikami średzkich targów pracy już siódmy raz. Należy podkreślić również fakt, że współpraca poznańskiej jednostki penitencjarnej z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. trwa wzorowo nieprzerwanie od ponad 8 lat i polega między innymi na organizacji staży w poznańskim areszcie dla osób bezrobotnych, z których liczne grono udało się przez te lata współpracy zatrudnić w różnych działach służby. Warto też przypomnieć, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. Aneta Kłopot-Wartecka w 2010 roku została uhonorowana pamiątkowym ?Medalem za zasługi dla Okręgu Poznańskiego Służby Więziennej?, a w 2013 roku na wniosek dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu, miedzy innymi za zaangażowanie w organizację staży, wzorową współpracę z jednostką oraz pomoc merytoryczną, została wyróżniona przez Ministra Sprawiedliwości brązową odznaką ?Za zasługi w pracy penitencjarnej?.
Tekst: por. Paweł Świetlik

Sprawdź także

Życzenia od Wolnych Sądów

#WolneSądy@WolneSady1Kochani! Z okazji Świąt życzymy Wam dużo zdrowia, radości i nadziei! Wiosna nadchodzi wielkimi krokami …